งานแถลงข่าวสื่อมวลชนสัญจร แม่มีสุข ลูกแข็งแรง: Happy Mom Healthy Baby พิมพ์
วันพฤหัสบดีที่ 05 กรกฏาคม 2012 เวลา 10:29 น.

งานแถลงข่าวสื่อมวลชนสัญจร แม่มีสุข ลูกแข็งแรง: Happy Mom Healthy Baby วันที่ 2 กรกฏาคม 2555 เวลา 13.30-15.00 น. ณ ชั้น 1 อาคารสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนศูนย์กลางเทวา ชุมชนซอยแสนสุข เขตดินแดง