แผนการพัฒนาระบบการดูแลมารดาและทารก หลังคลอดที่บ้าน สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2555-2558) พิมพ์
วันศุกร์ที่ 09 มีนาคม 2012 เวลา 15:09 น.

หากหน่วยงานใดมีความประสงค์ที่จะดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่สอดคล้องกับแผนดังกล่าวฯ สามารถประสานงาน เพื่อจัดส่งโครงการ/กิจกรรม ของท่านได้ตามเอกสารแนบ ได้ที่กลุ่มงานเทคโนโลยีสนเทศทางการพยาบาล กองการพยาบาลสาธารณสุข โทร 02-276-3858 หรือ ที่ E-mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

รายละเอียดแผน | เอกสารแนบ