ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก พิมพ์
วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2010 เวลา 13:26 น.

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

สำรวจข้อมูล ณ ตุลาคม 2556

เว็บไซต์ ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก

พื้นที่ตั้ง : 79  วา  1 ไร่

พื้นที่รับผิดชอบ : 28.523  ตารางกิโลเมตร

จำนวนประชากรตาม MOU สปสช. : 148,301  คน (ชาย 67,622 คน, หญิง 70,679 คน)

จำนวนบ้านที่รับผิดชอบ : 90,186  หลังคาเรือน (90,186 ครอบครัว)

จำนวนชุมชนที่ดูแล

 • จัดตั้ง :   28  ชุมชน ศูนย์สุขภาพชุมชน :   19  แห่ง
 • ไม่จัดตั้ง :   10 ชุมชน

จำนวนโรงเรียนที่รับผิดชอบ

 • โรงเรียนกรุงเทพมหานคร :  11  โรงเรียน
 • โรงเรียนรัฐบาล :   6  โรงเรียน
 • โรงเรียนเอกชน :  27  โรงเรียน

เขตพื้นที่รับผิดชอบ เขตบางกะปิ

 • แขวงหัวหมาก
 • แขวงคลองจั่น

สถานที่ตั้ง : เลขที่  4  ซ.รามคำแหง  40 (เสริมมิตร) ถ.รามคำแหง  แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ  กทม. 10240

โทร : 02-375-3550

โทรสาร : 02-374-5686

สถานที่ใกล้เคียง :  โรงพยาบาลรามคำแหง

รถโดยสารประจำทาง :  สาย58, 60, 71, 92, 93, 95, 99, 109, 113, 115, 122, 126, 40, 207, ปอ.92, 168, 171, 501, 502, 512, 521, ปอ.พ.3, 4, 10,  17

ศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา : 1  สาขา

 • สาขากาญจนวาศ  ที่ตั้ง  เลขที่23  ซ.ลาดพร้าว  101  แยก  36  ถ.ลาดพร้าว  แขวงคลองจั่น  เขตบางกะปิ  กทม.

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

พื้นที่ตั้ง : 267 ตารางวา

พื้นที่รับผิดชอบ : 3  ตารางกิโลเมตร

จำนวนประชากรตาม MOU สปสช. : 12,000  คน

จำนวนบ้านที่รับผิดชอบ : -

จำนวนชุมชนที่ดูแล

 • จัดตั้ง :   4  ชุมชน ศูนย์สุขภาพชุมชน :   2  แห่ง
 • ไม่จัดตั้ง :   8 ชุมชน

จำนวนโรงเรียนที่รับผิดชอบ

 • โรงเรียนกรุงเทพมหานคร :  1  โรงเรียน
 • โรงเรียนรัฐบาล :   2  โรงเรียน
 • โรงเรียนเอกชน :  1  โรงเรียน

เขตพื้นที่รับผิดชอบ เขตบางกะปิ แขวงคลองจั่น

โทร : 02-370-2062

โทรสาร : 02-370-2062

สถานที่ใกล้เคียง :  นิรันดร์ซิตี้คอนโด

รถโดยสาร ประจำทาง :  สาย8, 22, 27, 44, 151, 178, ปอ.2, 15, 126

เว็บไซต์ของศูนย์บริการสาธารณสุข : http://center35.yolasite.com

อีเมล์ :-

อื่น ๆ :