ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดพงส์รัตนาราม พิมพ์
วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2010 เวลา 13:26 น.

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.


ดู ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดพงส์รัตนาราม ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

สำรวจข้อมูล ณ ตุลาคม 2556

เว็บไซต์ ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดพงส์รัตนาราม

พื้นที่ตั้ง : 275.22  ตารางวา

พื้นที่รับผิดชอบ : 6.18  ตารางกิโลเมตร

จำนวนประชากรตาม MOU สปสช. : 72,733  คน (ชาย 34,453 คน หญิง 38,280 คน)

จำนวนบ้านที่รับผิดชอบ : 14,363  หลังคาเรือน (26,598 ครอบครัว)

จำนวนชุมชนที่ดูแล

  • จัดตั้ง :   34  ชุมชน ศูนย์สุขภาพชุมชน :   27  แห่ง
  • ไม่จัดตั้ง :    14 ชุมชน

จำนวนโรงเรียนที่รับผิดชอบ

  • โรงเรียนกรุงเทพมหานคร :  8  โรงเรียน
  • โรงเรียนรัฐบาล :   7  โรงเรียน
  • โรงเรียนเอกชน :  14  โรงเรียน

เขตพื้นที่รับผิดชอบ เขตบางกอกใหญ่

  • แขวงวัดท่าพระ
  • แขวงวัดอรุณ

สถานที่ตั้ง : เลขที่  127 ซ.วังเดิม ถ.วังเดิม แขวงวัดอรุณฯ เขตบางกอกใหญ่ กทม.10600

โทร : 02-472-5895

โทรสาร : 02-472-4706

สถานที่ใกล้เคียง :  สถานีตำรวจบางกอกใหญ่, กองทัพเรือ

รถโดยสารประจำทาง :   สาย19, 56, 57, 90, 146, 149, ปอ.177

ศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา : -

เว็บไซต์ของศูนย์บริการสาธารณสุข : -

อีเมล์ :hc33bma@yahoo.co.th

อื่น ๆ :