ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร พิมพ์
วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2010 เวลา 13:26 น.

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.


ดู ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

สำรวจข้อมูล ณ ตุลาคม 2556

เว็บไซต์ ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร

พื้นที่ตั้ง : 97  วา

พื้นที่รับผิดชอบ : 11.36  ตารางกิโลเมตร

จำนวนประชากรตาม MOU สปสช. : 161,784 คน (ชาย 47,516 คน หญิง 54,465 คน)

จำนวนบ้านที่รับผิดชอบ : 36,728  หลังคาเรือน  (53,829  ครอบครัว)

จำนวนชุมชนที่ดูแล

  • จัดตั้ง :   45  ชุมชน ศูนย์สุขภาพชุมชน :   33  แห่ง
  • ไม่จัดตั้ง :    39 ชุมชน

จำนวนโรงเรียนที่รับผิดชอบ

  • โรงเรียนกรุงเทพมหานคร :  11  โรงเรียน
  • โรงเรียนรัฐบาล :   2  โรงเรียน
  • โรงเรียนเอกชน :  21  โรงเรียน

เขตพื้นที่รับผิดชอบ เขตบางพลัด

  • แขวงบางอ้อ
  • แขวงบางพลัด
  • แขวงบางบำหรุ
  • แขวงบางยี่ขัน

สถานที่ตั้ง : เลขที่  252  ซ.จรัญสนิทวงศ์  84/1  ถ.จรัลสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กทม. 10700

โทร : 02-434-7303-5

โทรสาร : 02-424-5367

สถานที่ใกล้เคียง :  รร.บางอ้อศึกษา, การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

รถโดยสารประจำทาง :  สาย170,  175, ปอ.203,  110,  18

ศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา : -

เว็บไซต์ของศูนย์บริการสาธารณสุข : -

อีเมล์ :

อื่น ๆ :