ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม พิมพ์
วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2010 เวลา 13:26 น.

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

สำรวจข้อมูล ณ ตุลาคม 2556

พื้นที่ตั้ง : 374.45  ตารางวา

พื้นที่รับผิดชอบ : 1.94  ตารางกิโลเมตร

จำนวนประชากรตาม MOU สปสช. :  120,878  คน (ชาย 57,573 คน หญิง 63,305 คน)

จำนวนบ้านที่รับผิดชอบ : 17,865 หลังคาเรือน  (  28,131  ครอบครัว)

จำนวนชุมชนที่ดูแล

  • จัดตั้ง :   43  ชุมชน ศูนย์สุขภาพชุมชน :   28  แห่ง
  • ไม่จัดตั้ง :    2 ชุมชน

จำนวนโรงเรียนที่รับผิดชอบ

  • โรงเรียนกรุงเทพมหานคร :  10  โรงเรียน
  • โรงเรียนรัฐบาล :   8  โรงเรียน
  • โรงเรียนเอกชน :  17  โรงเรียน

เขตพื้นที่รับผิดชอบ เขตบางกอกน้อย

  • แขวงศิริราช
  • แขวงบ้านช่างหล่อ
  • แขวงบางขุนศรี
  • แขวงบางขุนนนท์
  • แขวงอรุณอัมรินทร์

สถานที่ตั้ง : เลขที่  164/79  ซ.กิตติชัย  ถ.บางขุนนนท์  แขวงบางขุนนนท์  เขตบางกอกน้อย กทม. 10700

โทร : 02-423-0234

โทรสาร : 02-424-4479

สถานที่ใกล้เคียง :  วัดเจ้าอาม, กรมบังคับคดี

รถโดยสารประจำทาง :   57,  79,  รถสองแถว

ศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา : -

เว็บไซต์ของศูนย์บริการสาธารณสุข : -

อีเมล์ :

อื่น ๆ :