ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน พิมพ์
วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2010 เวลา 13:26 น.

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.


ดู ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

สำรวจข้อมูล ณ ตุลาคม 2556

เว็บไซต์ ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน

พื้นที่ตั้ง :  1  ไร่  1  งาน  58  ตารางวา

พื้นที่รับผิดชอบ : 37.2  ตารางกิโลเมตร

จำนวนประชากรตาม MOU สปสช. : 188,851  คน (ชาย 90,315 คน, หญิง 98,536 คน)

จำนวนบ้านที่รับผิดชอบ : 93,409 หลังคาเรือน  (93,347409  ครอบครัว)

จำนวนชุมชนที่ดูแล

 • จัดตั้ง :   75  ชุมชน ศูนย์สุขภาพชุมชน :   17  แห่ง
 • ไม่จัดตั้ง :    99   ชุมชน

จำนวนโรงเรียนที่รับผิดชอบ

 • โรงเรียนกรุงเทพมหานคร :  5  โรงเรียน
 • โรงเรียนรัฐบาล :   1  โรงเรียน
 • โรงเรียนเอกชน :  27  โรงเรียน

เขตพื้นที่รับผิดชอบ เขตบางเขน  2

 • แขวงอนุสาวรีย์
 • แขวงท่าแร้ง

สถานที่ตั้ง : เลขที่  62  พหลโยธิน  45  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กทม.  10900

โทร : 02-599-9607

โทรสาร : 02-579-1921

สถานที่ใกล้เคียง :  กรมป่าไม้

รถโดยสารประจำทาง : 26, 34, 39, 59, 107, 114, 126, 129, ปอ.59, 114, 513, 522, 524, 543

ศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา :   1  แห่ง

 • สาขาวัดไตรรัตนาราม  ที่ตั้ง  วัดไตรรัตนาราม  ซ.รามอินทรา  8  แขวงอนุสาวรีย์  เขตบางเขน  กทม. 10220

พื้นที่ตั้ง :  5.5  ตารางวา

พื้นที่รับผิดชอบ : 5.5  ตารางกิโลเมตร(หมู่ที่2, 5 แขวงอนุสาวรีย์)

จำนวนประชากรตาม MOU สปสช. : 20,208  คน (ชาย 10,330 คน, หญิง 9,878 คน)

จำนวนบ้านที่รับผิดชอบ : 5,576 หลังคาเรือน  11,152  ครอบครัว)

จำนวนชุมชนที่ดูแล

 • จัดตั้ง :   3  ชุมชน ศูนย์สุขภาพชุมชน :   1  แห่ง
 • ไม่จัดตั้ง :    -   ชุมชน

จำนวนโรงเรียนที่รับผิดชอบ

 • โรงเรียนกรุงเทพมหานคร :  1  โรงเรียน
 • โรงเรียนรัฐบาล :   -  โรงเรียน
 • โรงเรียนเอกชน :  1  โรงเรียน

เขตพื้นที่รับผิดชอบ เขตบางเขน  : แขวงอนุสาวรีย์

สถานที่ตั้ง : เลขที่  3  หมู่ที่ 2 ซอยรามอินทรา 8 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

โทร : 02-552-95978

สถานที่ใกล้เคียง :  โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม, โรงเรียนอนุบาลไตรรัตนาราม

รถโดยสารประจำทาง : สาย26, 95, ปอ.6, ปอ.12, ปอ.21, ปอ.150, ปอ.512, ปอ.520, ปอ.พ.8

เว็บไซต์ของศูนย์บริการสาธารณสุข : -

อีเมล์ :

อื่น ๆ :