ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 ธนาคารนครหลวงไทย พิมพ์
วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2010 เวลา 13:26 น.

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

ดู ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ. ธนาคารนครหลวงไทย ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

สำรวจข้อมูล ณ ตุลาคม 2556

เว็บไซต์ ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 ธนาคารนครหลวงไทย

พื้นที่ตั้ง : 128   ตารางวา

พื้นที่รับผิดชอบ : 1.931 ตารางกิโลเมตร

จำนวนประชากรตาม MOU สปสช. : 72,040  คน (ชาย 35,983 คน, หญิง 36,057 คน)

จำนวนบ้านที่รับผิดชอบ : 19,602 หลังคาเรือน(20,521 ครอบครัว)

จำนวนชุมชนที่ดูแล

  • จัดตั้ง :   16  ชุมชน ศูนย์สุขภาพชุมชน :   18  แห่ง
  • ไม่จัดตั้ง :    2 ชุมชน

จำนวนโรงเรียนที่รับผิดชอบ

  • โรงเรียนกรุงเทพมหานคร :  4  โรงเรียน
  • โรงเรียนรัฐบาล :   5  โรงเรียน
  • โรงเรียนเอกชน :  8  โรงเรียน

เขตพื้นที่รับผิดชอบ เขตป้อมปรามศัตรูพ่าย

  • แขวงวัดโสมนัส
  • แขวงบ้านบาตร
  • แขวงคลองมหานาค
  • แขวงป้อมปรามศัตรูพ่าย
  • แขวงเทพศิรินทร์

สถานที่ตั้ง : เลขที่  29/1  ซ.เฉลิมเขต  2  ถ.พลับพลาไชย  แขวงเทพศิรินทร์  เขตป้อมปรามศัตรูพ่าย  กทม.  10100

โทร : 02-223-0004

โทรสาร : 02-222-7876

สถานที่ใกล้เคียง :  วัดเทพศิรินทราวาส, โรงพยาบาลหัวเฉียว, อาคารเตชะไพบูลย์

รถโดยสารประจำทาง :    สาย15, 47, 53, 179, ปอ.204

ศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา : -

เว็บไซต์ของศูนย์บริการสาธารณสุข : -

อีเมล์ :

อื่น ๆ :