ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง พิมพ์
วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2010 เวลา 13:26 น.

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.


ดู ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

สำรวจข้อมูล ณ ตุลาคม 2556

เว็บไซต์ ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง

พื้นที่ตั้ง :  2  ไร่  1  งาน  56  ตารางวา

พื้นที่รับผิดชอบ : 5.772   ตารางกิโลเมตร

จำนวนประชากรตาม MOU สปสช.: 79,973  คน (ชาย 38,682 คน, หญิง 41,241)

จำนวนบ้านที่รับผิดชอบ : 22,686  หลังคาเรือน (31,274  ครอบครัว)

จำนวนชุมชนที่ดูแล

  • จัดตั้ง :   30  ชุมชน ศูนย์สุขภาพชุมชน :   15   แห่ง
  • ไม่จัดตั้ง :  15 ชุมชน

จำนวนโรงเรียนที่รับผิดชอบ

  • โรงเรียนกรุงเทพมหานคร : 5 โรงเรียน
  • โรงเรียนรัฐบาล :   3  โรงเรียน
  • โรงเรียนเอกชน : 8  โรงเรียน

เขตพื้นที่รับผิดชอบ เขตบางซื่อ

  • แขวงวงศ์สว่าง
  • แขวงบางซื่อ
  • แขวงบางส่วน

สถานที่ตั้ง :  เลขที่  675  ถ.วงศ์สว่าง  แขวงบางซื่อ  เขตบางซื่อ  กทม.  10800

โทร : 02-910-7314

โทรสาร : 02-910-7313

สถานที่ใกล้เคียง :  ศูนย์การค้า  Big  C  วงศ์สว่าง

รถโดยสารประจำทาง : สาย18, 50, 97, 179, ปอ.49, 543

ศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา : -

เว็บไซต์ของศูนย์บริการสาธารณสุข : -

อีเมล์ :

อื่น ๆ :