ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอน วังตาล พิมพ์
วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2010 เวลา 13:26 น.

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.


ดู ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอน วังตาล ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

สำรวจข้อมูล ณ ตุลาคม 2556

เว็บไซต์ ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอน วังตาล

พื้นที่ตั้ง : 1  งาน  8  ตารางวา

พื้นที่รับผิดชอบ : 5.872 ตารางกิโลเมตร

จำนวนประชากรตาม MOU สปสช. : 45,078 คน(ชาย 21,802 คน, หญิง 23,276 คน)

จำนวนบ้านที่รับผิดชอบ : 15,611  หลังคาเรือน (18,733 ครอบครัว)

จำนวนชุมชนที่ดูแล

  • จัดตั้ง : 8 ชุมชน ศูนย์สุขภาพชุมชน : 6 แห่ง
  • ไม่จัดตั้ง :  2 ชุมชน

จำนวนโรงเรียนที่รับผิดชอบ

  • โรงเรียนกรุงเทพมหานคร : 5 โรงเรียน
  • โรงเรียนรัฐบาล : - โรงเรียน
  • โรงเรียนเอกชน : 5 โรงเรียน

เขตพื้นที่รับผิดชอบ เขตบางคอแหลม แขวงบางโคล่

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 863/2  ซ.วัดไผ่เงิน  ถ.จันทร์  แขวงบางโคล่  เขตบางคอแหลม  กทม.10120

โทร : 02-211-0860

โทรสาร : 02-211-9329

สถานที่ใกล้เคียง :  ตรงข้ามโรงเรียนเปรมฤดีศึกษา

รถโดยสารประจำทาง : รถสองแถว  สาย  1271 (วัดไผ่เงิน-เลิดสิน)

ศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา : -

เว็บไซต์ของศูนย์บริการสาธารณสุข : -

อีเมล์ :

อื่น ๆ :