ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทรเที่ยง เนตรวิเศษ พิมพ์
วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2010 เวลา 13:26 น.

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.


ดู ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทรเที่ยง เนตรวิเศษ ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

สำรวจข้อมูล ณ ตุลาคม 2556

เว็บไซต์ ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทรเที่ยง เนตรวิเศษ

พื้นที่ตั้ง : 1  ไร่  17  ตารางวา

พื้นที่รับผิดชอบ : 3.786 ตารางกิโลเมตร

จำนวนประชากรตาม MOU สปสช. : 57,487 คน (ชาย 27,558 คน หญิง 29,929 คน)

จำนวนบ้านที่รับผิดชอบ : 20,521  หลังคาเรือน (21,734 ครอบครัว)

จำนวนชุมชนที่ดูแล

  • จัดตั้ง : 23 ชุมชน ศูนย์สุขภาพชุมชน : 22 แห่ง
  • ไม่จัดตั้ง :  2 ชุมชน

จำนวนโรงเรียนที่รับผิดชอบ

  • โรงเรียนกรุงเทพมหานคร : 2 โรงเรียน
  • โรงเรียนรัฐบาล : 2 โรงเรียน
  • โรงเรียนเอกชน : 9 โรงเรียน

เขตพื้นที่รับผิดชอบ เขตบางคอแหลม

  • แขวงวัดพระยาไกร
  • แขวงบางคอแหลม

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 860/37  ซ.ประดู่  40  ถ.เจริญกรุง 107 แขวงบางโคล่  เขตบางคอแหลม กทม.10120

โทร : 02-291-7637-8

โทรสาร : 02-291-7639

สถานที่ใกล้เคียง :  โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์, ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยเจริญกรุง 107

รถโดยสารประจำทาง : 1, 15, 75, ปอ.504, 547

ศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา : -

เว็บไซต์ของศูนย์บริการสาธารณสุข : -

อีเมล์ :healthcenter_12@yahoo.com,hc13657@hotmail.com

อื่น ๆ :