ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง พิมพ์
วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2010 เวลา 13:26 น.

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.


ดู ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

สำรวจข้อมูล ณ ตุลาคม 2556


เว็บไซต์ ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง

พื้นที่ตั้ง : 190 ตารางวา

พื้นที่รับผิดชอบ : 5.9 ตารางกิโลเมตร

จำนวนประชากรตาม MOU สปสช. : 49,084 คน (ชาย 23,740 หญิง 25,344 คน)

จำนวนบ้านที่รับผิดชอบ : 20,581  หลังคาเรือน (19,085 ครอบครัว)

จำนวนชุมชนที่ดูแล

  • จัดตั้ง : 10 ชุมชน ศูนย์สุขภาพชุมชน : 8 แห่ง
  • ไม่จัดตั้ง :  1 ชุมชน

จำนวนโรงเรียนที่รับผิดชอบ

  • โรงเรียนกรุงเทพมหานคร : 2 โรงเรียน
  • โรงเรียนรัฐบาล : 2 โรงเรียน
  • โรงเรียนเอกชน : 16 โรงเรียน

เขตพื้นที่รับผิดชอบ เขตสาทร

  • แขวงยานนาวา
  • แขวงทุ่งมหาเมฆ

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 21  ซ.จันทร์  42  ถ.จันทร์  แขวงพระยาไกร  เขตบางคอแหลม  กทม.  10120

โทร : 02-211-2353

โทรสาร : 02-211-9154

สถานที่ใกล้เคียง :โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

รถโดยสารประจำทาง : สาย22, 355 และสองแถว 1271, 127, 1273

ศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา : -

เว็บไซต์ของศูนย์บริการสาธารณสุข : -

อีเมล์ :

อื่น ๆ :