ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา พิมพ์
วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2010 เวลา 13:26 น.

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

สำรวจข้อมูล ณ ตุลาคม 2556

เว็บไซต์ ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา

พื้นที่ตั้ง :   2 ไร่

พื้นที่รับผิดชอบ : 50.219  ตารางกิโลเมตร

จำนวนประชากรตาม MOU สปสช. : 7ุ6,094  คน(ชาย 35,390 คน, หญิง 40,704 คน)

จำนวนบ้านที่รับผิดชอบ :  30,283   หลังคาเรือน  ( 37,671 ครอบครัว)

จำนวนชุมชนที่ดูแล

 • จัดตั้ง :   15 ชุมชน ศูนย์สุขภาพชุมชน :   10  แห่ง
 • ไม่จัดตั้ง :     -  ชุมชน

จำนวนโรงเรียนที่รับผิดชอบ

 • โรงเรียนกรุงเทพมหานคร :  7  โรงเรียน
 • โรงเรียนรัฐบาล :   2  โรงเรียน
 • โรงเรียนเอกชน :  6  โรงเรียน

เขตพื้นที่รับผิดชอบ  เขตทวีวัฒนา

 • แขวงทวีวัฒนา : แขวงทวีวัฒนา
 • แขวงศาลาธรรมสพน์

สถานที่ตั้ง : เลขที่  3 ถนนอุทยาน  แขวงทวีวัฒนา  เขตทวีวัฒนา กทม.

โทร : 02-441-4680-4

โทรสาร : 02-441-4680-4 ต่อ 406

สถานที่ใกล้เคียง :  ที่ว่าการอำเภอทวีวัฒนา

รถโดยสารประจำทาง :-

ศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา : 5  แห่ง

 • สาขาแจ่ม-ดำ ควรชม  ที่ตั้ง  เลขที่ 16/3  แขวงทวีวัฒนา เ ขตทวีวัฒนา กทม.
 • สาขาพล.ต.บุษป์-ประดับ โกมุท ที่ตั้ง  เลขที่  36/1 หมู่ 7  แขวงทวีวัฒนา  เขตทวีวัฒนา  กทม.
 • สาขาพันธุ์-วงศ์ สาทิม  ที่ตั้ง  เลขที่  8/5  หมู่  6  แขวงศาลาธรรมสพน์  เขตทวีวัฒนา  กทม.
 • สาขาศาลาธรรมสพน์  ที่ตั้ง  เลขที่  25/8  หมู่ 3  แขวงศาลาธรรมสพน์  เขตทวีวัฒนา  กทม.
 • สาขาพิรฬห์ธรรม  ที่ตั้ง  เลขที่  9/6  หมู่ 10  แขวงศาลาธรรมสพน์  เขตทวีวัฒนา  กทม.

เว็บไซต์ของศูนย์บริการสาธารณสุข : -

อีเมล์ : healthcenter67@yahoo.com

อื่น ๆ :

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.ศูนย์สาขาแจ่ม-ดำ ควรชม  ที่ตั้ง  เลขที่ 16/3  แขวงทวีวัฒนา เ ขตทวีวัฒนา กทม.

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

สำรวจข้อมูล ณ ตุลาคม 2556

พื้นที่ตั้ง : 1 ไร่

พื้นที่รับผิดชอบ :  16  ตารางกิโลเมตร

จำนวนประชากรตาม MOU สปสช.: 10,397 คน (ชาย 5,432 คน, หญิง 5,965 คน)

จำนวนบ้านที่รับผิดชอบ :  4,558  หลังคาเรือน (5,698 ครอบครัว)

จำนวนชุมชนที่ดูแล

 • จัดตั้ง :   3  ชุมชน ศูนย์สุขภาพชุมชน :   2  แห่ง
 • ไม่จัดตั้ง :      - ชุมชน

จำนวนโรงเรียนที่รับผิดชอบ

 • โรงเรียนกรุงเทพมหานคร :  1  โรงเรียน
 • โรงเรียนรัฐบาล :   1  โรงเรียน
 • โรงเรียนเอกชน :  1  โรงเรียน

เขตพื้นที่รับผิดชอบ เขตทวีวัฒนา : แขวงทวีวัฒนา

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 16/3 หมู่ 5 ถนนทรี แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ

โทร : 02-441-9827

โทรสาร : 02-441-9827

สถานที่ใกล้เคียง : มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

รถโดยสารประจำทาง :  สาย 91, รถสองแถว

เว็บไซต์ของศูนย์บริการสาธารณสุข : -

อีเมล์ :-

อื่น ๆ :

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.ศูนย์สาขาพล.ต.บุษป์-ประดับ โกมุท ที่ตั้ง  เลขที่  36/1 หมู่ 7  แขวงทวีวัฒนา  เขตทวีวัฒนา  กทม.

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

สำรวจข้อมูล ณ ตุลาคม 2556

พื้นที่ตั้ง : 27 ตารางวา 1 ไร่ 1 งาน

พื้นที่รับผิดชอบ :  12  ตารางกิโลเมตร

จำนวนประชากรตาม MOU สปสช.: 13,343 คน (ชาย 6,290 คน, หญิง 7,053 คน)

จำนวนบ้านที่รับผิดชอบ :  5,337  หลังคาเรือน (6,671 ครอบครัว)

จำนวนชุมชนที่ดูแล

 • จัดตั้ง :   1  ชุมชน ศูนย์สุขภาพชุมชน :   1  แห่ง
 • ไม่จัดตั้ง :      - ชุมชน

จำนวนโรงเรียนที่รับผิดชอบ

 • โรงเรียนกรุงเทพมหานคร :  2  โรงเรียน
 • โรงเรียนรัฐบาล :   -  โรงเรียน
 • โรงเรียนเอกชน :  -  โรงเรียน

เขตพื้นที่รับผิดชอบ เขตทวีวัฒนา : แขวงทวีวัฒนา

สถานที่ตั้ง : เลขที่  36/1 หมู่ 7  แขวงทวีวัฒนา  เขตทวีวัฒนา  กทม.

โทร : 02-441-3400

โทรสาร : 02-441-3400

สถานที่ใกล้เคียง : โรงเรียนคลองบางพรหม

รถโดยสารประจำทาง :  -

เว็บไซต์ของศูนย์บริการสาธารณสุข : -

อีเมล์ :-

อื่น ๆ :

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.ศูนย์สาขาพันธุ์-วงศ์ สาทิม  ที่ตั้ง  เลขที่  8/5  หมู่  6  แขวงศาลาธรรมสพน์  เขตทวีวัฒนา  กทม.

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

สำรวจข้อมูล ณ ตุลาคม 2556

พื้นที่ตั้ง : 1 ไร่ 1 งาน

พื้นที่รับผิดชอบ :  6  ตารางกิโลเมตร

จำนวนประชากรตาม MOU สปสช.: 13,232 คน (ชาย 6,120 คน, หญิง 7,112 คน)

จำนวนบ้านที่รับผิดชอบ :  5,292  หลังคาเรือน (6,616 ครอบครัว)

จำนวนชุมชนที่ดูแล

 • จัดตั้ง :   3 ชุมชน ศูนย์สุขภาพชุมชน :   2  แห่ง
 • ไม่จัดตั้ง :      - ชุมชน

จำนวนโรงเรียนที่รับผิดชอบ

 • โรงเรียนกรุงเทพมหานคร :  1 โรงเรียน
 • โรงเรียนรัฐบาล :   -  โรงเรียน
 • โรงเรียนเอกชน :  1  โรงเรียน

เขตพื้นที่รับผิดชอบ เขตทวีวัฒนา : แขวงศาลาธรรมสพน์

สถานที่ตั้ง : เลขที่  8/5  หมู่  6  แขวงศาลาธรรมสพน์  เขตทวีวัฒนา  กทม.

โทร : 02-441-3024

โทรสาร : 02-441-3024

สถานที่ใกล้เคียง : -

รถโดยสารประจำทาง :  -

เว็บไซต์ของศูนย์บริการสาธารณสุข : -

อีเมล์ :-

อื่น ๆ :

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.ศูนย์สาขาศาลาธรรมสพน์  ที่ตั้ง  เลขที่  25/8  หมู่ 3  แขวงศาลาธรรมสพน์  เขตทวีวัฒนา  กทม.

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

สำรวจข้อมูล ณ ตุลาคม 2556

พื้นที่ตั้ง : 300 วา

พื้นที่รับผิดชอบ :  4  ตารางกิโลเมตร

จำนวนประชากรตาม MOU สปสช.: 6,332 คน (ชาย 2,964 คน, หญิง 3,368 คน)

จำนวนบ้านที่รับผิดชอบ :  2,532  หลังคาเรือน (3,166 ครอบครัว)

จำนวนชุมชนที่ดูแล

 • จัดตั้ง :   3 ชุมชน ศูนย์สุขภาพชุมชน :   3  แห่ง
 • ไม่จัดตั้ง :      - ชุมชน

จำนวนโรงเรียนที่รับผิดชอบ

 • โรงเรียนกรุงเทพมหานคร :  2 โรงเรียน
 • โรงเรียนรัฐบาล :   -  โรงเรียน
 • โรงเรียนเอกชน :  -  โรงเรียน

เขตพื้นที่รับผิดชอบ เขตทวีวัฒนา : แขวงศาลาธรรมสพน์

สถานที่ตั้ง : เลขที่  25/8  หมู่ 3  แขวงศาลาธรรมสพน์  เขตทวีวัฒนา  กทม.

โทร : 02-441-9235

โทรสาร : 02-441-9235

สถานที่ใกล้เคียง : วัดปุรณาวาส

รถโดยสารประจำทาง :  -

เว็บไซต์ของศูนย์บริการสาธารณสุข : -

อีเมล์ :-

อื่น ๆ :

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.ศูนย์สาขาพิรุฬห์ธรรม  ที่ตั้ง  เลขที่  9/6  หมู่ 10  ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์  เขตทวีวัฒนา  กทม.

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

สำรวจข้อมูล ณ ตุลาคม 2556

พื้นที่ตั้ง :  1 ไร่

พื้นที่รับผิดชอบ :  9.5  ตารางกิโลเมตร

จำนวนประชากรตาม MOU สปสช.: 5,418 คน (ชาย 2,508 คน, หญิง 2,910 คน)

จำนวนบ้านที่รับผิดชอบ :  2,167  หลังคาเรือน (2,709 ครอบครัว)

จำนวนชุมชนที่ดูแล

 • จัดตั้ง :   2 ชุมชน ศูนย์สุขภาพชุมชน :   2 แห่ง
 • ไม่จัดตั้ง :      - ชุมชน

จำนวนโรงเรียนที่รับผิดชอบ

 • โรงเรียนกรุงเทพมหานคร :  1 โรงเรียน
 • โรงเรียนรัฐบาล :   -  โรงเรียน
 • โรงเรียนเอกชน :  -  โรงเรียน

เขตพื้นที่รับผิดชอบ เขตทวีวัฒนา : แขวงศาลาธรรมสพน์

สถานที่ตั้ง : เลขที่  9/6  หมู่ 10  ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์  เขตทวีวัฒนา  กทม.

โทร : 02-441-3200

โทรสาร : 02-441-3200

สถานที่ใกล้เคียง : โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม

รถโดยสารประจำทาง :  สาย 124, 125, 378, 388, 515, ต่อรถจักรยานยนต์รับจ้าง

เว็บไซต์ของศูนย์บริการสาธารณสุข : -

อีเมล์ :-

อื่น ๆ :