ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุุฬาลงกรณ์ พิมพ์
วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2010 เวลา 13:26 น.

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

สำรวจข้อมูล ณ ตุลาคม 2556


เว็บไซต์ ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุุฬาลงกรณ์

พื้นที่ตั้ง : 411.75 ตารางวา

พื้นที่รับผิดชอบ : 2.846 ตารางกิโลเมตร

จำนวนประชากรตาม MOU สปสช. :42,083คน (ชาย 21,134 คน หญิง 20,949 คน)

จำนวนบ้านที่รับผิดชอบ : 12,399 หลังคาเรือน (9,925 ครอบครัว)

จำนวนชุมชนที่ดูแล

  • จัดตั้ง :11 ชุมชน ศูนย์สุขภาพชุมชน : 6 แห่ง
  • ไม่จัดตั้ง : 3  แห่ง

จำนวนโรงเรียนที่รับผิดชอบ

  • โรงเรียนกรุงเทพมหานคร : 5 โรงเรียน
  • โรงเรียนรัฐบาล : 3 โรงเรียน
  • โรงเรียนเอกชน : 2 โรงเรียน

เขตพื้นที่รับผิดชอบ เขตปทุมวัน

  • แขวงวังใหม่
  • แขวงรองเมือง

สถานที่ตั้ง  เลขที่  344  ซอยจุฬาลงกรณ์22  แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร  10330

โทร : 02-216-1297

สถานที่ใกล้เคียง : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, โรงพยาบาลตำรวจ, โรงพยาบาลกลาง

รถโดยสารประจำทาง : สาย25, 34, 36, 40, 67, 73, 543(ผ่านถ.พญาไท)

ศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา : -

เว็บไซต์ของศูนย์บริการสาธารณสุข : -

อีเมล์ :

อื่น ๆ :