ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง พิมพ์
วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2010 เวลา 13:26 น.

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

สำรวจข้อมูล ณ ตุลาคม 2556

เว็บไซต์ ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง

พื้นที่ตั้ง : 4.2 ไร่

พื้นที่รับผิดชอบ : 28.124 ตารางกิโลเมตร

จำนวนประชากรตาม MOU สปสช.: 89,533 คน (ชาย 41,433 คน, หญิง 48,100 คน)

จำนวนบ้านที่รับ ผิดชอบ : 2ุ6,193 หลังคาเรือน (29,844 ครอบครัว)

จำนวนชุมชนที่ ดูแล

 • จัดตั้ง : 28 ชุมชน ศูนย์สุขภาพชุมชน : 20 แห่ง
 • ไม่จัด ตั้ง : 57 ชุมชน

จำนวนโรงเรียนที่รับผิดชอบ

 • โรงเรียนกรุงเทพมหานคร : 6 โรงเรียน
 • โรงเรียนรัฐบาล : 3 โรงเรียน
 • โรงเรียนเอกชน : 13 โรงเรียน

เขตพื้นที่รับผิดชอบ: เขตสะพานสูง

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 1 ซ.รามคำแหง 118 แยก 33 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม. 10240

โทร : 02-372-2225-7

โทร : 02-372-2228

สถานที่ใกล้เคียง : สำนักงานเขตสะพานสูง, ศูนย์เยาวชนเขตสะพานสูง

รถโดยสารประจำทาง : สาย 113, 1ุ68, 58, 514, 519 ปอ.พ4-1, 4-2, รถร่วมบริการสาย 1306

ศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา : 1 แห่ง

 • ชื่อ สาขาหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทอง ที่ตั้ง 31 ซอยนักกีฬาแหลมทอง 12 ถ.กรุงเทพกรีฑา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม 10240

เว็บไซต์ของศูนย์บริการสาธารณสุข : -

อีเมล์ :

อื่น ๆ :

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.ศูนย์สาขาหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทอง ที่ตั้ง 31 ซอยนักกีฬาแหลมทอง 12 ถ.กรุงเทพกรีฑา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม 10240

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

สำรวจข้อมูล ณ ตุลาคม 2556

พื้นที่ตั้ง :  70 ตารางวา 1 ไร่ 1 งาน

พื้นที่รับผิดชอบ : 5.40  ตารางกิโลเมตร

จำนวนประชากรตาม MOU สปสช.: 15,870 คน (ชาย 7,904 คน, หญิง 7,966 คน)

จำนวนบ้านที่รับผิดชอบ :  3,050  หลังคาเรือน (3,174 ครอบครัว)

จำนวนชุมชนที่ดูแล

 • จัดตั้ง :   -  ชุมชน ศูนย์สุขภาพชุมชน :   -  แห่ง
 • ไม่จัดตั้ง :      - ชุมชน

จำนวนโรงเรียนที่รับผิดชอบ

 • โรงเรียนกรุงเทพมหานคร :  2  โรงเรียน
 • โรงเรียนรัฐบาล :   -  โรงเรียน
 • โรงเรียนเอกชน :  4  โรงเรียน

เขตพื้นที่รับผิดชอบ เขตสะพานสูง : แขวงสะพานสูง

 • แขวงฉิมพลี
 • แขวงคลองชักพระ
 • แขวงตลิ่งชัน
 • แขวงบางระมาด (หมู่ 14)

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 31 ซอยนักกีฬาแหลมทอง 12 ถ.กรุงเทพกรีฑา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม 10240

โทร : 02-368-2345

สถานที่ใกล้เคียง : โรงเรียนสมโภช (กรุงอนุสรณ์) 200 ปี

รถโดยสารประจำทาง :  สาย 93 ปอ. 171, 172

เว็บไซต์ของศูนย์บริการสาธารณสุข : -

อีเมล์ :-

อื่น ๆ :