ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน พิมพ์
วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2010 เวลา 13:26 น.

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

สำรวจข้อมูล ณ ตุลาคม 2556

เว็บไซต์ ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน

พื้นที่ตั้ง :   396  ตารางวา

พื้นที่รับผิดชอบ : 34.62  ตารางกิโลเมตร

จำนวนประชากรตาม MOU สปสช. : 104,865  คน (ชาย 50,384 คน, หญิง 54,481 คน)

จำนวนบ้านที่รับผิดชอบ :  23,964 หลังคาเรือน ( 34,955 ครอบครัว)

จำนวนชุมชนที่ดูแล

 • จัดตั้ง :   11  ชุมชน ศูนย์สุขภาพชุมชน :   5  แห่ง
 • ไม่จัดตั้ง :     -  ชุมชน

จำนวนโรงเรียนที่รับผิดชอบ

 • โรงเรียนกรุงเทพมหานคร :  8  โรงเรียน
 • โรงเรียนรัฐบาล :   3  โรงเรียน
 • โรงเรียนเอกชน :  11  โรงเรียน

เขตพื้นที่รับผิดชอบ  เขตบางบอน

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 3  ซ.เอกชัย 121 ถ.เอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม. 10150

โทร : 02-453-0526

โทรสาร : 02-453-0632

สถานที่ใกล้เคียง :  สถานีตำรวจนครบาลบางบอน, วัดบางบอน

รถโดยสารประจำทาง :  สาย43, 120, ปอ.7

ศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา : 2  แห่ง

 • สาขาล้อมสุขา
 • สาขาม่วงศิริ

เว็บไซต์ของศูนย์บริการสาธารณสุข : -

อีเมล์ :-

อื่น ๆ :

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.ศูนย์สาขาล้อมสุขา  ที่ตั้ง หมู่ที่1 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

สำรวจข้อมูล ณ ตุลาคม 2556

พื้นที่ตั้ง : 2 ไร่

พื้นที่รับผิดชอบ : 4.5  ตารางกิโลเมตร

จำนวนประชากรตาม MOU สปสช.: 5,948 คน (ชาย 2,731 คน, หญิง 3,217 คน)

จำนวนบ้านที่รับผิดชอบ :  2,687 หลังคาเรือน (2,954 ครอบครัว)

จำนวนชุมชนที่ดูแล

 • จัดตั้ง :   2  ชุมชน ศูนย์สุขภาพชุมชน :   1  แห่ง
 • ไม่จัดตั้ง :     - ชุมชน

จำนวนโรงเรียนที่รับผิดชอบ

 • โรงเรียนกรุงเทพมหานคร :  2  โรงเรียน
 • โรงเรียนรัฐบาล :   -  โรงเรียน
 • โรงเรียนเอกชน :  2  โรงเรียน

เขตพื้นที่รับผิดชอบ หมู่1 หมู่2 เขตบางบอน

สถานที่ตั้ง : หมู่ที่1 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150

โทร : 02-453-0162

สถานที่ใกล้เคียง : โรงเรียนบ้านนายผล

รถโดยสารประจำทาง :  สาย 120, 143, ปอ.7

เว็บไซต์ของศูนย์บริการสาธารณสุข : -

อีเมล์ :-

อื่น ๆ :

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.ศูนย์สาขาม่วงศิริ  ที่ตั้ง เลขที่ 22/1 หมู่ที่7 ซอยเอกชัย 83/1 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

สำรวจข้อมูล ณ ตุลาคม 2556

พื้นที่ตั้ง : 198 ตารางวา

พื้นที่รับผิดชอบ : 3.14  ตารางกิโลเมตร

จำนวนประชากรตาม MOU สปสช.: 11,476 คน (ชาย 5,690 คน, หญิง 5,786 คน)

จำนวนบ้านที่รับผิดชอบ :  4,980 หลังคาเรือน (3,955 ครอบครัว)

จำนวนชุมชนที่ดูแล

 • จัดตั้ง :   -  ชุมชน ศูนย์สุขภาพชุมชน :   -  แห่ง
 • ไม่จัดตั้ง :     - ชุมชน

จำนวนโรงเรียนที่รับผิดชอบ

 • โรงเรียนกรุงเทพมหานคร :  2  โรงเรียน
 • โรงเรียนรัฐบาล :   -  โรงเรียน
 • โรงเรียนเอกชน :  3  โรงเรียน

เขตพื้นที่รับผิดชอบ หมู่7 แขวงบางบอน

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 22/1 หมู่ที่7 ซอยเอกชัย 83/1 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150

โทร : 02-415-8020

โทรสาร : 02-415-8020

สถานที่ใกล้เคียง : สำนักงานเขตบางขุนเทียน

รถโดยสารประจำทาง :  สาย 43, 120, 167

เว็บไซต์ของศูนย์บริการสาธารณสุข : -

อีเมล์ :-

อื่น ๆ :