ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋ว ฯ พิมพ์
วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2010 เวลา 13:26 น.

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

สำรวจข้อมูล ณ ตุลาคม 2556

เว็บไซต์ ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋ว ฯ

พื้นที่ตั้ง :   231.75 ตารางวา

พื้นที่รับผิดชอบ : 3.4 ตารางกิโลเมตร

จำนวนประชากรตาม MOU สปสช. : 50,104  คน (ชาย 24,119 คน, หญิง 25,669 คน)

จำนวนบ้านที่รับผิดชอบ :  15,848 หลังคาเรือน (16,701 ครอบครัว)

จำนวนชุมชนที่ดูแล

  • จัดตั้ง :   16  ชุมชน ศูนย์สุขภาพชุมชน :   15  แห่ง
  • ไม่จัดตั้ง :     -  ชุมชน

จำนวนโรงเรียนที่รับผิดชอบ

  • โรงเรียนกรุงเทพมหานคร : -  โรงเรียน
  • โรงเรียนรัฐบาล :  3  โรงเรียน
  • โรงเรียนเอกชน :  12  โรงเรียน

เขตพื้นที่รับผิดชอบ  เขตสาทร : แขวงทุ่งวัดดอน

สถานที่ตั้ง : เลขที่  1/1 ถ.เย็นจิตร์  12  แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร  กทม. 10120

โทร : 02-675-9945-6

โทรสาร : 02-675-9945-6 ต่อ 109

สถานที่ใกล้เคียง :  สำนักงานเขตสาทร

รถโดยสารประจำทาง : สาย 22,  35 ผ่านถ.จันทร์ 24, รถสองแถว 1272, 1273, 1256, 1240

ศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา : -

เว็บไซต์ของศูนย์บริการสาธารณสุข : http://office.bangkok.go.th/hc63

อีเมล์ :-

อื่น ๆ :