ศูนย์ บริการสาธารณสุข 62 ดวงรัชฎ์ ฯ พิมพ์
วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2010 เวลา 13:26 น.

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

สำรวจข้อมูล ณ ตุลาคม 2556

เว็บไซต์ ศูนย์ บริการสาธารณสุข 62 ดวงรัชฎ์ ฯ

พื้นที่ตั้ง :   4 ไร่  3  งาน  81 ตารางวา

พื้นที่รับผิดชอบ : 5.36  ตารางกิโลเมตร

จำนวนประชากรตาม MOU สปสช. : 59,451  คน (ชาย 29,954 คน, หญิง 32,129 คน)

จำนวนบ้านที่รับผิดชอบ : 19,917 หลังคาเรือน  (24,181 ครอบครัว)

จำนวนชุมชนที่ดูแล

 • จัดตั้ง :   23  ชุมชน ศูนย์สุขภาพชุมชน :   15  แห่ง
 • ไม่จัดตั้ง :     1  ชุมชน

จำนวนโรงเรียนที่รับผิดชอบ

 • โรงเรียนกรุงเทพมหานคร :  6  โรงเรียน
 • โรงเรียนรัฐบาล :   4  โรงเรียน
 • โรงเรียนเอกชน :  6  โรงเรียน

เขตพื้นที่รับผิดชอบ  เขตภาษีเจริญ

 • แขวงบางหว้า
 • แขวงปากคลอง

สถานที่ตั้ง : เลขที่  68 ซ.ศาลธนบุรี  17  แยก 5 ถ.สายศาลธนบุรี  แขวงบางหว้า  เขตภาษีเจริญ  กทม. 10160

โทร : 02-455-5804

โทรสาร : 02-455-1771

สถานที่ใกล้เคียง :  โรงเรียนฐานปัญญา, อาคารสงเคราะห์ยิ้มประยูร

รถโดยสารประจำทาง : รถเมลล์เล็กสายบางแค-วัดสิงห์(สายเก่า), รถเมล์เล็กสายบางแค-ซอยยิ้มประยูร

ศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา : 1  แห่ง

 • ศูนย์ สาขานางโกย เอี่ยมสะอาด  ที่ตั้ง  799  ถนนเทอดไทย  แขวงบางหว้า  เขตภาษีเจริญ  กทม. 10160

เว็บไซต์ของศูนย์บริการสาธารณสุข : -

อีเมล์ :-

อื่น ๆ :

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.ศูนย์ สาขานางโกย เอี่ยมสะอาด  ที่ตั้ง  799  ถนนเทอดไทย  แขวงบางหว้า  เขตภาษีเจริญ  กทม. 10160

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

สำรวจข้อมูล ณ ตุลาคม 2556

พื้นที่ตั้ง :1 ไร่ 46 ตารางวา

พื้นที่รับผิดชอบ : 2  ตารางกิโลเมตร

จำนวนประชากรตาม MOU สปสช.: 5,573 คน (ชาย 2,708 คน, หญิง 2,865 คน)

จำนวนบ้านที่รับผิดชอบ :  3,031  หลังคาเรือน (3,266 ครอบครัว)

จำนวนชุมชนที่ดูแล

 • จัดตั้ง :   1  ชุมชน ศูนย์สุขภาพชุมชน :   -  แห่ง
 • ไม่จัดตั้ง :      - ชุมชน

จำนวนโรงเรียนที่รับผิดชอบ

 • โรงเรียนกรุงเทพมหานคร :  1  โรงเรียน
 • โรงเรียนรัฐบาล :   -  โรงเรียน
 • โรงเรียนเอกชน :  -  โรงเรียน

เขตพื้นที่รับผิดชอบ เขตภาษีเจริญ : แขวงบางหว้า

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 799  ถนนเทอดไทย  แขวงบางหว้า  เขตภาษีเจริญ  กทม. 10160

โทร : 02-454-2781

โทร : 02-454-2781

สถานที่ใกล้เคียง : สามแยกกำนันแม้น, แฟลตทรัพย์สินฯ

รถโดยสารประจำทาง :  รถเมล์เล็กสายบางแค-วัดสิงห์ (สายเก่า)

เว็บไซต์ของศูนย์บริการสาธารณสุข : -

อีเมล์ :-

อื่น ๆ :