ศูนย์ บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากร พิมพ์
วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2010 เวลา 13:26 น.

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.


ดู ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากร ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

สำรวจข้อมูล ณ ตุลาคม 2556

เว็บไซต์ ศูนย์ บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากร

พื้นที่ตั้ง :   2 ไร่  1  งาน

พื้นที่รับผิดชอบ : 36.8 ตารางกิโลเมตร

จำนวนประชากรตาม MOU สปสช. : 166,263  คน(ชาย 82,838 คน หญิง 83,425 คน)

จำนวนบ้านที่รับผิดชอบ :  62,082 หลังคาเรือน64,211 ครอบครัว)

จำนวนชุมชนที่ดูแล

 • จัดตั้ง :   84  ชุมชน ศูนย์สุขภาพชุมชน :   24  แห่ง
 • ไม่จัดตั้ง :     20  ชุมชน

จำนวนโรงเรียนที่รับผิดชอบ

 • โรงเรียนกรุงเทพมหานคร :  6  โรงเรียน
 • โรงเรียนรัฐบาล :   4  โรงเรียน
 • โรงเรียนเอกชน :  15  โรงเรียน

เขตพื้นที่รับผิดชอบ  เขตดอนเมือง

 • แขวงสีกัน
 • แขวงดอนเมือง
 • แขวงสนามบิน

สถานที่ตั้ง : เลขที่  60 ม.4 ถนนสรงประภา  แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กทม. 10210

โทร : 02-565-5257

โทรสาร : 02-565-5258

สถานที่ใกล้เคียง :  วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง,  กรมการสื่อสารทหาร,  ท่าอาศยานกรุงเทพฯ,  สถานีรถไฟดอนเมือง

รถโดยสารประจำทาง : 29, 59, 95, 150, 504, 555, 554, 538, 356

ศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา : 2  แห่ง

 • ศูนย์สาขาสีกัน ที่ตั้ง  64/145 ถ.เทิดราชัน 27 แขวงสีกัน เขตดอนเมือง
 • ศูนย์สาขาวัดดอนเมือง  ที่ตั้ง เลขที่ 1 หมู่ 10 ถนนเชิดวุฒิทากาศ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง

เว็บไซต์ของศูนย์บริการสาธารณสุข : -

อีเมล์ :-

อื่น ๆ :

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.ศูนย์ สาขาสีกัน ที่ตั้ง  64/145 ถ.เทิดราชัน 27 แขวงสีกัน เขตดอนเมือง

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

สำรวจข้อมูล ณ ตุลาคม 2556

พื้นที่ตั้ง : 200 วา

พื้นที่รับผิดชอบ : 6  ตารางกิโลเมตร

จำนวนประชากรตาม MOU สปสช.: 9,300 คน (ชาย - คน, หญิง - คน)

จำนวนบ้านที่รับผิดชอบ :  3,588 หลังคาเรือน

จำนวนชุมชนที่ดูแล

 • จัดตั้ง :   11  ชุมชน ศูนย์สุขภาพชุมชน :   1  แห่ง
 • ไม่จัดตั้ง :      - ชุมชน

จำนวนโรงเรียนที่รับผิดชอบ

 • โรงเรียนกรุงเทพมหานคร :  1  โรงเรียน
 • โรงเรียนรัฐบาล :   -  โรงเรียน
 • โรงเรียนเอกชน :  1  โรงเรียน

เขตพื้นที่รับผิดชอบ เขตดอนเมือง : แขวงสีกัน

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 64/145 ถ.เทิดราชัน 27 หมู่บ้านกรฟ.กลาง แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ

โทร : 02-565-8386

โทรสาร : 02-565-8386

สถานที่ใกล้เคียงวัดคลองบ้านใหม่ (สันติเขมาราม)

รถโดยสารประจำทาง : รถจักรยานยนต์รับจ้าง

เว็บไซต์ของศูนย์บริการสาธารณสุข : -

อีเมล์ :-

อื่น ๆ :

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.ศูนย์ สาขาวัดดอนเมือง  ที่ตั้ง  เลขที่ 1 หมู่ 10 ถนนสรงประภา

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

สำรวจข้อมูล ณ ตุลาคม 2556

พื้นที่ตั้ง : -

พื้นที่รับผิดชอบ : 3.2 ตารางกิโลเมตร

จำนวนประชากรตาม MOU สปสช.: 2,111 คน

จำนวนบ้านที่รับผิดชอบ :  509 หลังคาเรือน (622 ครอบครัว)

จำนวนชุมชนที่ดูแล

 • จัดตั้ง :   2  ชุมชน ศูนย์สุขภาพชุมชน :   -  แห่ง
 • ไม่จัดตั้ง :      - ชุมชน

จำนวนโรงเรียนที่รับผิดชอบ

 • โรงเรียนกรุงเทพมหานคร :  1  โรงเรียน
 • โรงเรียนรัฐบาล :   1  โรงเรียน
 • โรงเรียนเอกชน :  -  โรงเรียน

เขตพื้นที่รับผิดชอบ เขตดอนเมือง : แขวงดอนเมือง

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 1 หมู่ 10 ถนนเชิดวุฒิทากาศ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ

โทร : 02-566-2772

โทรสาร : 02-566-2772

สถานที่ใกล้เคียงวัดดอนเมือง

รถโดยสารประจำทาง : สาย29, 59, 95, ปอ.504, ปอ.510, ปอ.538, ปอ.554, ปอ.555

เว็บไซต์ของศูนย์บริการสาธารณสุข : -

อีเมล์ :-

อื่น ๆ :