ศูนย์ บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม พิมพ์
วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2010 เวลา 13:26 น.

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.


ดู ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

สำรวจข้อมูล ณ ตุลาคม 2556

เว็บไซต์ ศูนย์ บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม

พื้นที่ตั้ง :    3  ไร่

พื้นที่รับผิดชอบ :24.31  ตารางกิโลเมตร

จำนวนประชากรตาม MOU สปสช. : 145,876  คน (ชาย 67,134 คน, หญิง 78,742 คน)

จำนวนบ้านที่รับผิดชอบ :  65,373 หลังคาเรือน

จำนวนชุมชนที่ดูแล

  • จัดตั้ง :   39  ชุมชน ศูนย์สุขภาพชุมชน :   22  แห่ง
  • ไม่จัดตั้ง :     105  ชุมชน

จำนวนโรงเรียนที่รับผิดชอบ

  • โรงเรียนกรุงเทพมหานคร :  5 โรงเรียน
  • โรงเรียนรัฐบาล :   1  โรงเรียน
  • โรงเรียนเอกชน :  16  โรงเรียน

เขตพื้นที่รับผิดชอบ เขตบึงกุ่ม

สถานที่ตั้ง : เลขที่  190  ม.1 ถ.เสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม  กทม.10240

โทร : 02-375-2897, 02-378-1601

สถานที่ใกล้เคียง :  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า), โรงเรียนพิชัยพัฒนา

รถโดยสารประจำทาง :  27, ปอ.27, 151, 907, 60, 71, 109

ศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา :-

เว็บไซต์ของศูนย์บริการสาธารณสุข : -

อีเมล์ :-

อื่น ๆ :