ศูนย์ บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา พิมพ์
วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2010 เวลา 13:26 น.

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.


ดู ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

สำรวจข้อมูล ณ ตุลาคม 2556

เว็บไซต์ ศูนย์ บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา

พื้นที่ตั้ง : 250 ตารางวา

พื้นที่รับผิดชอบ : 32.85  ตารางกิโลเมตร

จำนวนประชากรตาม MOU สปสช. : 106,560  คน (ชาย 50,275 คน, หญิง 56,285 คน)

จำนวนบ้านที่รับผิดชอบ :  36,292 หลังคาเรือน (36,744 ครอบครัว)

จำนวนชุมชนที่ดูแล

 • จัดตั้ง :   45  ชุมชน ศูนย์สุขภาพชุมชน :   25  แห่ง
 • ไม่จัดตั้ง :      34  ชุมชน

จำนวนโรงเรียนที่รับผิดชอบ

 • โรงเรียนกรุงเทพมหานคร :  16  โรงเรียน
 • โรงเรียนรัฐบาล :   6  โรงเรียน
 • โรงเรียนเอกชน :  10  โรงเรียน

เขตพื้นที่รับผิดชอบ เขตตลิ่งชัน

สถานที่ตั้ง : เลขที่  7/2  หมู่ 4  แขวงตลิ่งชัน  เขตตลิ่งชัน กทม. 10170

โทร : 02-424-9410

โทรสาร : 02-433-6136

สถานที่ใกล้เคียง :  ศูนย์เยาวชนชัยพฤกษ์, โรงเรียนวัดชัยพฤษมาลา

รถโดยสารประจำทาง :   สาย19, 40, 57, 123, 124, 125, 127, ปอ.515, 537, 170, 177, 516, 542

ศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา : 7  แห่ง

 • สาขาตลิ่งชัน   ที่ตั้ง เลขที่  324/12 แขวงคลองชักพระบริเวณพื้นที่สำนักงานเขตตลิ่งชัน
 • สาขาบางเชือกหนัง ที่ตั้ง  เลขที่  928 แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน  กทม.
 • สาขาจันทคุณาภรณ์  ที่ตั้ง เลขที่  6/5 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กทม.
 • สาขาโพธิสาร ที่ตั้ง เลขที่  10/3 หมู่ 22 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กทม.
 • สาขาเกตุแว่น ที่ตั้ง เลขที่  115/119 หมู่ 11 แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กทม.
 • สาขาบ้านคลองสะพานผัก ที่ตั้ง เลขที่  82/1 หมู่ 11 แขวงตลิ่งชัน กทม.
 • สาขาวัดสะพาน  ที่ตั้ง เลขที่  1/3 หมู่ 7 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กทม.

เว็บไซต์ของศูนย์บริการสาธารณสุข : -

อีเมล์ :-

อื่น ๆ :

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.ศูนย์สาขาตลิ่งชัน   ที่ตั้ง เลขที่  324/12 แขวงคลองชักพระบริเวณพื้นที่สำนักงานเขตตลิ่งชัน

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

สำรวจข้อมูล ณ ตุลาคม 2556

พื้นที่ตั้ง : 50 ตารางวา

พื้นที่รับผิดชอบ : 5.3  ตารางกิโลเมตร

จำนวนประชากรตาม MOU สปสช.: 10,454 คน (ชาย 5,356 คน, หญิง 5,098 คน)

จำนวนบ้านที่รับผิดชอบ :  3,703  หลังคาเรือน (3,795 ครอบครัว)

จำนวนชุมชนที่ดูแล

 • จัดตั้ง :   6  ชุมชน ศูนย์สุขภาพชุมชน :   6  แห่ง
 • ไม่จัดตั้ง :      4 ชุมชน

จำนวนโรงเรียนที่รับผิดชอบ

 • โรงเรียนกรุงเทพมหานคร :  1  โรงเรียน
 • โรงเรียนรัฐบาล :   -  โรงเรียน
 • โรงเรียนเอกชน :  2  โรงเรียน

เขตพื้นที่รับผิดชอบ เขตหนองแขม

 • แขวงฉิมพลี
 • แขวงคลองชักพระ
 • แขวงตลิ่งชัน
 • แขวงบางระมาด (หมู่ 14)

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 324/12 ริมคลองชักพระ ถนนชักพระ แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

โทร : 02-433-5532

สถานที่ใกล้เคียง : สำนักงานเขตตลิ่งชัน, โรงเรียนวัดตลิ่งชัน

รถโดยสารประจำทาง :  สาย ปอ.79, รถสองแถว

เว็บไซต์ของศูนย์บริการสาธารณสุข : -

อีเมล์ :-

อื่น ๆ :

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.ศูนย์สาขาบางเชือกหนัง ที่ตั้ง  เลขที่  928 แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน  กทม.

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

สำรวจข้อมูล ณ ตุลาคม 2556

พื้นที่ตั้ง : 26 ตารางวา

พื้นที่รับผิดชอบ : 5.8  ตารางกิโลเมตร

จำนวนประชากรตาม MOU สปสช.: 12,974 คน (ชาย 6,125 คน, หญิง 6,850 คน)

จำนวนบ้านที่รับผิดชอบ :  2,866  หลังคาเรือน (5,640 ครอบครัว)

จำนวนชุมชนที่ดูแล

 • จัดตั้ง :   7  ชุมชน ศูนย์สุขภาพชุมชน :   3  แห่ง
 • ไม่จัดตั้ง :      2 ชุมชน

จำนวนโรงเรียนที่รับผิดชอบ

 • โรงเรียนกรุงเทพมหานคร :  2  โรงเรียน
 • โรงเรียนรัฐบาล :   1  โรงเรียน
 • โรงเรียนเอกชน :  -  โรงเรียน

เขตพื้นที่รับผิดชอบ เขตตลิ่งชัน

 • แขวงบางพรม
 • แขวงบางเชือกหนัง
 • แขวงคลองชักพระ

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 938 ริมคลองชักพระ ซอยจรัลสนิทวงศ์ 35 แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน  กทม. 10170

โทร : 02-410-8204

รถโดยสารประจำทาง :  รถสองแถวจรัสสนิทวงศ์ 35

เว็บไซต์ของศูนย์บริการสาธารณสุข : -

อีเมล์ :-

อื่น ๆ :

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.ศูนย์สาขาจันทคุณาภรณ์  ที่ตั้ง เลขที่  6/5 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กทม.

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

สำรวจข้อมูล ณ ตุลาคม 2556

พื้นที่ตั้ง : 200 วา 1 ไร่

พื้นที่รับผิดชอบ : 12  ตารางกิโลเมตร

จำนวนประชากรตาม MOU สปสช.: 6,206 คน (ชาย 2,979 คน, หญิง 3,227 คน)

จำนวนบ้านที่รับผิดชอบ :  2,112  หลังคาเรือน (2,216 ครอบครัว)

จำนวนชุมชนที่ดูแล

 • จัดตั้ง :   5  ชุมชน ศูนย์สุขภาพชุมชน :   1  แห่ง
 • ไม่จัดตั้ง :      3 ชุมชน

จำนวนโรงเรียนที่รับผิดชอบ

 • โรงเรียนกรุงเทพมหานคร :  2  โรงเรียน
 • โรงเรียนรัฐบาล :   -  โรงเรียน
 • โรงเรียนเอกชน :  1  โรงเรียน

เขตพื้นที่รับผิดชอบ เขตตลิ่งชัน

 • แขวงบางพรม
 • แขวงบางระมาด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 61/5 หมู่ที่ 22 ซอยอินทราวาส ถนนราชพฤกษ์ แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กทม. 10170

โทร : 02-418-4766

รถโดยสารประจำทาง :  รถสองแถวประดู่ - รถไฟ

เว็บไซต์ของศูนย์บริการสาธารณสุข : -

อีเมล์ :-

อื่น ๆ :

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.ศูนย์ สาขาโพธิสาร ที่ตั้ง เลขที่  10/3 หมู่ 22 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กทม.

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

สำรวจข้อมูล ณ ตุลาคม 2556

พื้นที่ตั้ง : 117 ตารางวา

พื้นที่รับผิดชอบ : 6  ตารางกิโลเมตร

จำนวนประชากรตาม MOU สปสช.: 10,595 คน (ชาย 5,045 คน, หญิง 5,550 คน)

จำนวนบ้านที่รับผิดชอบ :  5,487  หลังคาเรือน (5,510 ครอบครัว)

จำนวนชุมชนที่ดูแล

 • จัดตั้ง :   5  ชุมชน ศูนย์สุขภาพชุมชน :   3  แห่ง
 • ไม่จัดตั้ง :      9 ชุมชน

จำนวนโรงเรียนที่รับผิดชอบ

 • โรงเรียนกรุงเทพมหานคร :  2  โรงเรียน
 • โรงเรียนรัฐบาล :   -  โรงเรียน
 • โรงเรียนเอกชน :  -  โรงเรียน

เขตพื้นที่รับผิดชอบ เขตตลิ่งชัน : แขวงบางระมาด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 10/3 หมู่ที่ 2 ถนนพุทธมณฑลสาย1 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กทม. 10170

โทร : 02-448-6267

สถานที่ใกล้เคียง :  โรงเรียนวัดโพธิ์, วัดโพธิ์

รถโดยสารประจำทาง :  รถสองแถวสายวัดประดู่ - หลวงปู่เถร

เว็บไซต์ของศูนย์บริการสาธารณสุข : -

อีเมล์ :-

อื่น ๆ :

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.ศูนย์ สาขาเกตุแว่น ที่ตั้ง เลขที่  115/119 หมู่ 11 แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กทม.

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

สำรวจข้อมูล ณ ตุลาคม 2556

พื้นที่ตั้ง : 200 ตารางวา

พื้นที่รับผิดชอบ : 8.7  ตารางกิโลเมตร

จำนวนประชากรตาม MOU สปสช.: 12,856 คน (ชาย 6,007 คน, หญิง 6,849 คน)

จำนวนบ้านที่รับผิดชอบ :  -

จำนวนชุมชนที่ดูแล

 • จัดตั้ง :   2  ชุมชน ศูนย์สุขภาพชุมชน :   -  แห่ง
 • ไม่จัดตั้ง :      7 ชุมชน

จำนวนโรงเรียนที่รับผิดชอบ

 • โรงเรียนกรุงเทพมหานคร :  1  โรงเรียน
 • โรงเรียนรัฐบาล :   -  โรงเรียน
 • โรงเรียนเอกชน :  2  โรงเรียน

เขตพื้นที่รับผิดชอบ เขตตลิ่งชัน : แขวงฉิมพลี

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 115/110 หมู่ที่ 7 ถนนสวนผัก แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กทม. 10170

โทร : 02-448-4610

สถานที่ใกล้เคียงโรงเรียนฉิมพลี

รถโดยสารประจำทาง :  สาย 127, ปอ.516, ต่อรถสองแถวสวนผัก - แมคโคร

เว็บไซต์ของศูนย์บริการสาธารณสุข : -

อีเมล์ :-

อื่น ๆ :

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.ศูนย์ สาขาบ้านคลองสะพานผัก ที่ตั้ง เลขที่  82/1 หมู่ 11 แขวงตลิ่งชัน กทม.

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

สำรวจข้อมูล ณ ตุลาคม 2556

พื้นที่ตั้ง : 2 ไร่

พื้นที่รับผิดชอบ : 7.3  ตารางกิโลเมตร

จำนวนประชากรตาม MOU สปสช.: 4,788 คน (ชาย 2,198 คน, หญิง 2,590 คน)

จำนวนบ้านที่รับผิดชอบ :  2,078 หลังคาเรือน (2,081 ครอบครัว)

จำนวนชุมชนที่ดูแล

 • จัดตั้ง :   1  ชุมชน ศูนย์สุขภาพชุมชน :   1  แห่ง
 • ไม่จัดตั้ง :      3 ชุมชน

จำนวนโรงเรียนที่รับผิดชอบ

 • โรงเรียนกรุงเทพมหานคร :  1  โรงเรียน
 • โรงเรียนรัฐบาล :   -  โรงเรียน
 • โรงเรียนเอกชน :  2  โรงเรียน

เขตพื้นที่รับผิดชอบ เขตตลิ่งชัน : แขวงตลิ่งชัน

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 52/1 หมู่ที่ 11 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กทม. 10170

โทร : 02-428-4545

สถานที่ใกล้เคียงโรงเรียนอนุบาลกลบุตรวัฒนโรจน์

รถโดยสารประจำทาง : รถสองแถวสวนผัก - แมคโคร

เว็บไซต์ของศูนย์บริการสาธารณสุข : -

อีเมล์ :-

อื่น ๆ :

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.ศูนย์ สาขาวัดสะพาน ที่ตั้ง เลขที่  1/3 หมู่ 7 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กทม.

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

สำรวจข้อมูล ณ ตุลาคม 2556

พื้นที่ตั้ง : 200 ตารางวา

พื้นที่รับผิดชอบ : 4.9068  ตารางกิโลเมตร

จำนวนประชากรตาม MOU สปสช.: 8,566 คน (ชาย 4,031 คน, หญิง 4,535 คน)

จำนวนบ้านที่รับผิดชอบ :  1,652 หลังคาเรือน (3,724 ครอบครัว)

จำนวนชุมชนที่ดูแล

 • จัดตั้ง :   3  ชุมชน ศูนย์สุขภาพชุมชน :   3  แห่ง
 • ไม่จัดตั้ง :      2 ชุมชน

จำนวนโรงเรียนที่รับผิดชอบ

 • โรงเรียนกรุงเทพมหานคร :  1  โรงเรียน
 • โรงเรียนรัฐบาล :   -  โรงเรียน
 • โรงเรียนเอกชน :  -  โรงเรียน

เขตพื้นที่รับผิดชอบ เขตตลิ่งชัน

 • แขวงบางพรม
 • แขวงบางเชือกหนัง

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 1/3 หมู่ที่ 7 แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

โทร : 02-410-8042

สถานที่ใกล้เคียงวัดสะพาน

รถโดยสารประจำทาง : รถสองแถวสายวัดสะพาน - บางขุนศรี

เว็บไซต์ของศูนย์บริการสาธารณสุข : -

อีเมล์ :-

อื่น ๆ :