ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ พิมพ์
วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2010 เวลา 13:26 น.

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

สำรวจข้อมูล ณ ตุลาคม 2556

เว็บไซต์ ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ

พื้นที่ตั้ง : 5  ไร่

พื้นที่รับผิดชอบ : 35.825  ตารางกิโลเมตร

จำนวนประชากรตาม MOU สปสช. : 149,630  คน (ชาย 70,152 คน, หญิง 79,478 คน)

จำนวนบ้านที่รับผิดชอบ :  49,876 หลังคาเรือน  (54,941 ครอบครัว)

จำนวนชุมชนที่ดูแล

 • จัดตั้ง :   70  ชุมชน ศูนย์สุขภาพชุมชน :   53  แห่ง
 • ไม่จัดตั้ง :      -  ชุมชน

จำนวนโรงเรียนที่รับผิดชอบ

 • โรงเรียนกรุงเทพมหานคร :  8  โรงเรียน
 • โรงเรียนรัฐบาล :   2  โรงเรียน
 • โรงเรียนเอกชน :  11  โรงเรียน

เขตพื้นที่รับผิดชอบ เขตหนองแขม

สถานที่ตั้ง : เลขที่  40 ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ  แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กทม. 10162

โทร : 02-421-2147-9

โทร : 02-421-7823

สถานที่ใกล้เคียง :  โรงเรียนประชาบำรุง

รถโดยสารประจำทาง :   มีรถสองแถวสีแดง

ศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา : 2  แห่ง

 • สาขาหนองแขม  ที่ตั้ง  56 ม.8 ถ.เลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กทม.
 • สาขาปิติวรรณ  ที่ตั้ง  10/1  หลังสำนักงานเขตหนองแขม แขวงหนองค้างพลู  เขตหนองแขม กทม.

เว็บไซต์ของศูนย์บริการสาธารณสุข : -

อีเมล์ :www.health_48@yahoo.com

อื่น ๆ :

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.ศูนย์ สาขาหนองแขม  ที่ตั้ง  56 ม.8 ถ.เลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กทม.

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

สำรวจข้อมูล ณ ตุลาคม 2556

พื้นที่ตั้ง : 80 ตารางวา

พื้นที่รับผิดชอบ : 5  ตารางกิโลเมตร

จำนวนประชากรตาม MOU สปสช.: 4,245 คน (ชาย 2,041 คน, หญิง 2,204 คน)

จำนวนบ้านที่รับผิดชอบ :  858  หลังคาเรือน (1,044 ครอบครัว)

จำนวนชุมชนที่ดูแล

 • จัดตั้ง :   -  ชุมชน ศูนย์สุขภาพชุมชน :   -  แห่ง
 • ไม่จัดตั้ง :      - ชุมชน

จำนวนโรงเรียนที่รับผิดชอบ

 • โรงเรียนกรุงเทพมหานคร :  2  โรงเรียน
 • โรงเรียนรัฐบาล :   1  โรงเรียน
 • โรงเรียนเอกชน :  1  โรงเรียน

เขตพื้นที่รับผิดชอบ เขตหนองแขม : แขวงหนองแขม

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 56 หมู่ที่ 8 ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพฯ

โทร : -

สถานที่ใกล้เคียง : โรงเรียนวัดหนองแขม

รถโดยสารประจำทาง :  สาย ปอ.80

เว็บไซต์ของศูนย์บริการสาธารณสุข : -

อีเมล์ :-

อื่น ๆ :

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.ศูนย์ สาขาปิติวรรณ  ที่ตั้ง  10/1  หลังสำนักงานเขตหนองแขม แขวงหนองค้างพลู  เขตหนองแขม กทม.

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

สำรวจข้อมูล ณ ตุลาคม 2556

พื้นที่ตั้ง : 185 ตารางวา

พื้นที่รับผิดชอบ : 2  ตารางกิโลเมตร

จำนวนประชากรตาม MOU สปสช.: 5,000 คน (ชาย 2,368 คน, หญิง 2,632 คน)

จำนวนบ้านที่รับผิดชอบ :  1,890  หลังคาเรือน (1,964 ครอบครัว)

จำนวนชุมชนที่ดูแล

 • จัดตั้ง :   -  ชุมชน ศูนย์สุขภาพชุมชน :   -  แห่ง
 • ไม่จัดตั้ง :      - ชุมชน

จำนวนโรงเรียนที่รับผิดชอบ

 • โรงเรียนกรุงเทพมหานคร :  2  โรงเรียน
 • โรงเรียนรัฐบาล :   1  โรงเรียน
 • โรงเรียนเอกชน :  1  โรงเรียน

เขตพื้นที่รับผิดชอบ เขตหนองแขม

 • แขวงหนองแขม
 • แขวงหนองค้างพลู

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 10/1 หมู่ที่ 7 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ

โทร : 02-421-3815

สถานที่ใกล้เคียง : โรงเรียนวัดหนองแขม

รถโดยสารประจำทาง :  สาย 80, 81, 123

เว็บไซต์ของศูนย์บริการสาธารณสุข : -

อีเมล์ :-

อื่น ๆ :