ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ พิมพ์
วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2010 เวลา 13:26 น.

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

สำรวจข้อมูล ณ ตุลาคม 2556

เว็บไซต์ ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ

พื้นที่ตั้ง : 2  ไร่  2  งาน 8  ตารางวา

พื้นที่รับผิดชอบ : 92.104  ตารางกิโลเมตร

จำนวนประชากรตาม MOU สปสช.: 79,047  คน (ชาย 38,148 คน หญิง 40,899 คน)

จำนวนบ้านที่รับผิดชอบ :  34,469 หลังคาเรือน  (  103,407  ครอบครัว)

จำนวนชุมชนที่ดูแล

 • จัดตั้ง :   34  ชุมชน ศูนย์สุขภาพชุมชน :   20  แห่ง
 • ไม่จัดตั้ง :     64  ชุมชน

จำนวนโรงเรียนที่รับผิดชอบ

 • โรงเรียนกรุงเทพมหานคร :  15  โรงเรียน
 • โรงเรียนรัฐบาล :   1  โรงเรียน
 • โรงเรียนเอกชน :  5  โรงเรียน

เขตพื้นที่รับผิดชอบ เขตลาดกระบัง

 • แขวงลาดกระบัง
 • แขวงขุมทอง
 • แขวงทับยาว
 • แขวงลำปลาทิว

สถานที่ตั้ง : เลขที่  523/2  แขวงลาดกระบัง  เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

โทร : 02-329-0320

โทรสาร : 02-239-1412 ต่อ 11

สถานที่ใกล้เคียง :  วัดลานบุญ  โกดังกันตารัติ  โรงงานนำชัย

รถโดยสารประจำทาง :   1013,  ปอ.517,  92,  550

ศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา : 4  แห่ง

 • สาขาขุมทอง  ที่ตั้ง  200 ม.2  แขวงขุมทอง  เขตลาดกระบัง
 • สาขาทับยาว  ที่ตั้ง  97  ม.8  แขวงทับยาว  เขตลาดกระบัง
 • สาขาลำปลาทิว  ที่ตั้ง  81 ม.7 แขวงลำปลาทิว  เขตลาดกระบัง
 • สาขาบึงบัว  ที่ตั้ง  โรงเรียนวัดบึงบัว ม.4  แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง

เว็บไซต์ของศูนย์บริการสาธารณสุข :-

อีเมล์ :-

อื่น ๆ :

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.ศูนย์ สาขาขุมทอง  ที่ตั้ง  200 ม.2  แขวงขุมทอง  เขตลาดกระบัง

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

สำรวจข้อมูล ณ ตุลาคม 2556

พื้นที่ตั้ง : 354 ตารางวา

พื้นที่รับผิดชอบ : 21.69  ตารางกิโลเมตร

จำนวนประชากรตาม MOU สปสช.: 7,265  (ชาย 3,535 คน, หญิง 3,730 คน)

จำนวนบ้านที่รับผิดชอบ :  823  หลังคาเรือน (1,260 ครอบครัว)

จำนวนชุมชนที่ดูแล

 • จัดตั้ง :   5  ชุมชน ศูนย์สุขภาพชุมชน :   3  แห่ง
 • ไม่จัดตั้ง :      -  ชุมชน

จำนวนโรงเรียนที่รับผิดชอบ

 • โรงเรียนกรุงเทพมหานคร :  4  โรงเรียน
 • โรงเรียนรัฐบาล :   4  โรงเรียน
 • โรงเรียนเอกชน :  -  โรงเรียน

เขตพื้นที่รับผิดชอบ เขตลาดกระบัง : แขวงขุมทอง

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 8/4 ซอยแก้วเจริญ ถนนขุมทอง-ลำต้อยติ่ง แขวงขุมทอง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

โทร : 02-704-1205

โทรสาร : 02-410-1810 ต่อ 102

สถานที่ใกล้เคียง :โรงเรียนวัดราชโกษา

รถโดยสารประจำทาง :  รถปรับอากาศสาย 517(ตลาดเทิดไทย-หมอชิต), รถสองแถว เขตพื้นที่4 - The Pass 10, รถสองแถว วัดราชโกษา - ตลาดนำชัย,

รถตู้ฉะเชิงเทรา - หมอชิต

เว็บไซต์ของศูนย์บริการสาธารณสุข : -

อีเมล์ :-

อื่น ๆ :

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.ศูนย์ สาขาทับยาว  ที่ตั้ง  97  ม.8  แขวงทับยาว  เขตลาดกระบัง

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

สำรวจข้อมูล ณ ตุลาคม 2556

พื้นที่ตั้ง : 270 ตารางวา

พื้นที่รับผิดชอบ : 25  ตารางกิโลเมตร

จำนวนประชากรตาม MOU สปสช.: 25,351  (ชาย 12,161 คน, หญิง 13,190 คน)

จำนวนบ้านที่รับผิดชอบ :  12,517  หลังคาเรือน (12,517 ครอบครัว)

จำนวนชุมชนที่ดูแล

 • จัดตั้ง :   7  ชุมชน ศูนย์สุขภาพชุมชน :   5  แห่ง
 • ไม่จัดตั้ง :      2  ชุมชน

จำนวนโรงเรียนที่รับผิดชอบ

 • โรงเรียนกรุงเทพมหานคร :  3  โรงเรียน
 • โรงเรียนรัฐบาล :   -  โรงเรียน
 • โรงเรียนเอกชน :  -  โรงเรียน

เขตพื้นที่รับผิดชอบ เขตลาดกระบัง : แขวงทับยาว

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 58/2 ซอยทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

โทร : 02-739-5401

โทรสาร : 02-739-5401

สถานที่ใกล้เคียง :โรงเรียนประสานสามัคคี

รถโดยสารประจำทาง :  รถประจำทางสายหัวตะเข้ - เคหะฉลองกรุง

เว็บไซต์ของศูนย์บริการสาธารณสุข : -

อีเมล์ :-

อื่น ๆ :

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.ศูนย์ สาขาลำปลาทิว  ที่ตั้ง  81 ม.7 แขวงลำปลาทิว  เขตลาดกระบัง

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

สำรวจข้อมูล ณ ตุลาคม 2556

พื้นที่ตั้ง : 150 ตารางวา

พื้นที่รับผิดชอบ : 33.752  ตารางกิโลเมตร

จำนวนประชากรตาม MOU สปสช.: 16,051  (ชาย 6,983 คน, หญิง 9,068 คน)

จำนวนบ้านที่รับผิดชอบ :  2,973  หลังคาเรือน (8,949 ครอบครัว)

จำนวนชุมชนที่ดูแล

 • จัดตั้ง :   7  ชุมชน ศูนย์สุขภาพชุมชน :   1  แห่ง
 • ไม่จัดตั้ง :      3 ชุมชน

จำนวนโรงเรียนที่รับผิดชอบ

 • โรงเรียนกรุงเทพมหานคร :  2  โรงเรียน
 • โรงเรียนรัฐบาล :   -  โรงเรียน
 • โรงเรียนเอกชน :  -  โรงเรียน

เขตพื้นที่รับผิดชอบ เขตลาดกระบัง : แขวงลำปลาทิว

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 456 ถนนเลียบคลองลำกอไผ่ แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

โทร : 02-347-1013

โทรสาร : 02-347-1013

สถานที่ใกล้เคียง : นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง, วัดทิพพาวาส

รถโดยสารประจำทาง :  รถตู้ มีนบุรี - ลาดกระบัง

เว็บไซต์ของศูนย์บริการสาธารณสุข : -

อีเมล์ :-

อื่น ๆ :

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.ศูนย์ สาขาบึงบัว  ที่ตั้ง  โรงเรียนวัดบึงบัว ม.4  แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

สำรวจข้อมูล ณ ตุลาคม 2556

พื้นที่ตั้ง : -

พื้นที่รับผิดชอบ : 10  ตารางกิโลเมตร

จำนวนประชากรตาม MOU สปสช.: 7,050  (ชาย 3,024 คน, หญิง 3,501 คน)

จำนวนบ้านที่รับผิดชอบ :  1,813  หลังคาเรือน (2,629 ครอบครัว)

จำนวนชุมชนที่ดูแล

 • จัดตั้ง :   2  ชุมชน ศูนย์สุขภาพชุมชน :   1  แห่ง
 • ไม่จัดตั้ง :      - ชุมชน

จำนวนโรงเรียนที่รับผิดชอบ

 • โรงเรียนกรุงเทพมหานคร :  1  โรงเรียน
 • โรงเรียนรัฐบาล :   -  โรงเรียน
 • โรงเรียนเอกชน :  1  โรงเรียน

เขตพื้นที่รับผิดชอบ เขตลาดกระบัง : แขวงลำปลาทิว

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 57 หมู่ที่4 ถนนคุ้มเกล้า แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

โทร : 02-360-5586

โทรสาร : 02-360-5586

สถานที่ใกล้เคียง : โรงเรียนวัดบึงบัว

รถโดยสารประจำทาง :  สาย 1013, ปอ.550, ปอ.92, ปอ.517

เว็บไซต์ของศูนย์บริการสาธารณสุข : -

อีเมล์ :-

อื่น ๆ :