ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า ลาดกระบัง พิมพ์
วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2010 เวลา 13:26 น.

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.


ดู ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า ลาดกระบัง ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

สำรวจข้อมูล ณ ตุลาคม 2556

เว็บไซต์ ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า ลาดกระบัง

พื้นที่ตั้ง : 3 ไร่

พื้นที่รับผิดชอบ : 31.755  ตารางกิโลเมตร

จำนวนประชากรตาม MOU สปสช. 79,842  คน (ชาย 38,008 คน, หญิง 41,834 คน)

จำนวนบ้านที่รับผิดชอบ :  35,309 หลังคาเรือน(36,238 ครอบครัว)

จำนวนชุมชนที่ดูแล

 • จัดตั้ง :   27  ชุมชน ศูนย์สุขภาพชุมชน :  22  แห่ง
 • ไม่จัดตั้ง :      47 ชุมชน

จำนวนโรงเรียนที่รับผิดชอบ

 • โรงเรียนกรุงเทพมหานคร :  5  โรงเรียน
 • โรงเรียนรัฐบาล :   2  โรงเรียน
 • โรงเรียนเอกชน :  8 โรงเรียน

เขตพื้นที่รับผิดชอบ เขตลาดกระบัง

 • แขวงคลองสองต้นนุ่น
 • แขวงคลองสามประเวศ

สถานที่ตั้ง : เลขที่  361 ม.4 ถ.เคหะชุมชนร่มเกล้า  แขวงคลองสองต้นนุ่น  เขตลาดกระบัง กทม. 10520

โทร : 02-543-0746,  02-543-0746 ต่อ 404

สถานที่ใกล้เคียง :  ตลาดเกรียงไกร, สวนเฉลิมพระเกียรติ  60  พรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ, สถานีตำรวจนครบาลร่มเกล้า

รถโดยสารประจำทาง :  ปอ.พ.4, ปอ.92, ปอ.8, รถตู้ร่มเกล้า - เดอะมอลล์บางกะปิ

ศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา : 2  แห่ง

 • สาขาคลองสองต้นนุ่น  ที่ตั้ง  ม.2 ซ.พัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กทม.10520
 • สาขาคลองสามประเวศ  ที่ตั้ง  113 ม.4 แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กทม.10520

เว็บไซต์ของศูนย์บริการสาธารณสุข : -

อีเมล์ :-

อื่น ๆ :

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.ศูนย์ คลองสองต้นนุ่น  ที่ตั้ง  ม.2 ซ.พัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กทม.10520

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

สำรวจข้อมูล ณ ตุลาคม 2556

พื้นที่ตั้ง : 1 ไร่

พื้นที่รับผิดชอบ : 16.16  ตารางกิโลเมตร

จำนวนประชากรตาม MOU สปสช.: 5,048  (ชาย 2,394 คน, หญิง 2,654 คน)

จำนวนบ้านที่รับผิดชอบ :  823  หลังคาเรือน (1,260 ครอบครัว)

จำนวนชุมชนที่ดูแล

 • จัดตั้ง :   4  ชุมชน ศูนย์สุขภาพชุมชน :   3  แห่ง
 • ไม่จัดตั้ง :      -  ชุมชน

จำนวนโรงเรียนที่รับผิดชอบ

 • โรงเรียนกรุงเทพมหานคร :  1  โรงเรียน
 • โรงเรียนรัฐบาล :   -  โรงเรียน
 • โรงเรียนเอกชน :  1  โรงเรียน

เขตพื้นที่รับผิดชอบ เขตลาดกระบัง : แขวงคลองสองต้นนุ่น

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 2  ถนนพัฒนาชนบท 3 แยก 21 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10530

โทร : 02-138-9659

สถานที่ใกล้เคียง : วัดลานบุญ

รถโดยสารประจำทาง :  -

เว็บไซต์ของศูนย์บริการสาธารณสุข : -

อีเมล์ :-

อื่น ๆ :

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.ศูนย์ คลองสามประเวศ  ที่ตั้ง  113 ม.4 แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กทม.10520

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

สำรวจข้อมูล ณ ตุลาคม 2556

พื้นที่ตั้ง : 1 ไร่

พื้นที่รับผิดชอบ : 17.424  ตารางกิโลเมตร

จำนวนประชากรตาม MOU สปสช.: 2,790  (ชาย 1,310 คน, หญิง 1,460 คน)

จำนวนบ้านที่รับผิดชอบ :  610  หลังคาเรือน (820 ครอบครัว)

จำนวนชุมชนที่ดูแล

 • จัดตั้ง :   3  ชุมชน ศูนย์สุขภาพชุมชน :   4  แห่ง
 • ไม่จัดตั้ง :      -  ชุมชน

จำนวนโรงเรียนที่รับผิดชอบ

 • โรงเรียนกรุงเทพมหานคร :  1  โรงเรียน
 • โรงเรียนรัฐบาล :   1  โรงเรียน
 • โรงเรียนเอกชน :  1  โรงเรียน

เขตพื้นที่รับผิดชอบ เขตลาดกระบัง : แขวงคลองสามประเวศ

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 32  ซอย 21/7 ถนนร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

โทร : 02-360-9280

สถานที่ใกล้เคียง :แฟลตกองบัญชาการทหารสูงสุด

รถโดยสารประจำทาง :  รถสองแถวมีนบุรี - หัวตะเข้, หัวตะเข้ - ลาดกระบัง

เว็บไซต์ของศูนย์บริการสาธารณสุข : -

อีเมล์ :-

อื่น ๆ :