ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค พิมพ์
วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2010 เวลา 13:26 น.

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

สำรวจข้อมูล ณ ตุลาคม 2556

เว็บไซต์ ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค

พื้นที่ตั้ง : 1  ไร่  39.5  ตารางวา

พื้นที่รับผิดชอบ : 46.55  ตารางกิโลเมตร

จำนวนประชากรตาม MOU สปสช. : 192,356  ค (ชาย 90,015 คน, หญิง 102,341 คน)

จำนวนบ้านที่รับผิดชอบ :  77,607 หลังคาเรือน

จำนวนชุมชนที่ดูแล

 • จัดตั้ง :   47  ชุมชน ศูนย์สุขภาพชุมชน :   41  แห่ง
 • ไม่จัดตั้ง :      -  ชุมชน

จำนวนโรงเรียนที่รับผิดชอบ

 • โรงเรียนกรุงเทพมหานคร :  11  โรงเรียน
 • โรงเรียนรัฐบาล :  22  โรงเรียน
 • โรงเรียนเอกชน :  24  โรงเรียน

เขตพื้นที่รับผิดชอบ เขตบางแค

 • แขวงบางแค
 • แขวงบางแคเหนือ
 • แขวงบางไผ่
 • แขวงหลักสอง

สถานที่ตั้ง : เลขที่  578  ซ.เพชรเกษม 90 ถ.เพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ  เขตบางแค  กทม. 10160

โทร : 02-421-2147-9

โทรสาร : 02-421-7823

สถานที่ใกล้เคียง :  ห้างสรรพสินค้า, เดอะมอลล์บางแค

รถโดยสารประจำทาง :   ปอ.7,  81, 84,  91,  183, ปอ.พ.10

ศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา :  5  แห่ง

 • สาขา  หนูไล้  จีนประสาน  ที่ตั้ง  ซอยเศรษฐกิจ  39  ถ.หมู่บ้านเศรษฐกิจ
 • สาขา  แย้มเหยิน  เสเกกุล  ที่ตั้ง  ซอยเพชรเกษม  88  ถ.เพชรเกษม
 • สาขา  วิจิตรา  ที่ตั้ง  ซอยเพชรเกษม  63  ถ.เพชรเกษม
 • สาขา  บางแคเหนือ ที่ตั้ง ซอยเพชรเกษม  65  ติดสำนักปู่สวรรค์
 • สาขา  บางไผ่  ที่ตั้ง  ซอยวัดหุณยประดิษฐ์  ถ.พุทธมณฑลสาย 2 แขวงบางไผ่

เว็บไซต์ของศูนย์บริการสาธารณสุข : http://203.155.220.217/hc40/

อีเมล์ :-

อื่น ๆ :

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.ศูนย์สาขา  หนู-ไล้  จีนประสาน  ที่ตั้ง  ซอยเศรษฐกิจ  39  ถ.หมู่บ้านเศรษฐกิจ

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

พื้นที่ตั้ง : 1  ไร่  30  ตารางวา

พื้นที่รับผิดชอบ : 2  ตารางกิโลเมตร

จำนวนประชากรตาม MOU สปสช. : 10,943  คน (ชาย 5,138 คน, หญิง 5,805 คน)

จำนวนบ้านที่รับผิดชอบ :  3,666 หลังคาเรือน (8,375 ครอบครัว)

จำนวนชุมชนที่ดูแล

 • จัดตั้ง :   -  ชุมชน ศูนย์สุขภาพชุมชน :   1  แห่ง
 • ไม่จัดตั้ง :      -  ชุมชน

จำนวนโรงเรียนที่รับผิดชอบ

 • โรงเรียนกรุงเทพมหานคร :  1  โรงเรียน
 • โรงเรียนรัฐบาล :  -  โรงเรียน
 • โรงเรียนเอกชน :  1  โรงเรียน

เขตพื้นที่รับผิดชอบ เขตบางแค : แขวงบางแคเหนือ (หมู่ 6 หลักสองเดิม)

สถานที่ตั้ง : เลขที่  15  แขวงบางแคเหนือ  เขตบางแค  กทม. 10160

โทร : 02-421-2707

สถานที่ใกล้เคียง :  โรงเรียนหมู่บ้านเศรษฐกิจ

รถโดยสารประจำทาง :   สาย91, ปอ.พ.10

ศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา :  5  แห่ง

เว็บไซต์ของศูนย์บริการสาธารณสุข : -

อีเมล์ :-

อื่น ๆ : -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.ศูนย์สาขา  แย้ม(เหย็น)  หนู เสเกกุล  ที่ตั้ง  ซอยเพชรเกษม  88  ถ.เพชรเกษม

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

พื้นที่ตั้ง : 189 วา

พื้นที่รับผิดชอบ : 2  ตารางกิโลเมตร

จำนวนประชากรตาม MOU สปสช. : 5,854  คน (ชาย 2,732 คน, หญิง 3,122 คน)

จำนวนบ้านที่รับผิดชอบ :  2,340 หลังคาเรือน (4,030 ครอบครัว)

จำนวนชุมชนที่ดูแล

 • จัดตั้ง :   2  ชุมชน ศูนย์สุขภาพชุมชน :   2  แห่ง
 • ไม่จัดตั้ง :      -  ชุมชน

จำนวนโรงเรียนที่รับผิดชอบ

 • โรงเรียนกรุงเทพมหานคร :  1  โรงเรียน
 • โรงเรียนรัฐบาล :  -  โรงเรียน
 • โรงเรียนเอกชน :  1  โรงเรียน

เขตพื้นที่รับผิดชอบ เขตบางแค : แขวงบางแคเหนือ

สถานที่ตั้ง : เลขที่  934 (8/1)  ซ.เพชรเกษม 88 ถ.เพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ  เขตบางแค  กทม. 10160

โทร : 02-413-0586

สถานที่ใกล้เคียง :  ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์บางแค

รถโดยสารประจำทาง :   รถสองแถวสายตลาดบางแค-วัดบุญประดิษฐ์

เว็บไซต์ของศูนย์บริการสาธารณสุข : -

อีเมล์ :-

อื่น ๆ : -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.ศูนย์สาขา วิจิตราอนามัย  ที่ตั้ง  ซอยเพชรเกษม  63  ถ.เพชรเกษม

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

พื้นที่ตั้ง : 1 ไร่ 1 งาน 84 ตารางวา

พื้นที่รับผิดชอบ : 2.25  ตารางกิโลเมตร

จำนวนประชากรตาม MOU สปสช. : 33,247  คน (ชาย 15,775 คน, หญิง 17,472 คน)

จำนวนบ้านที่รับผิดชอบ :  3,220 หลังคาเรือน (3,656 ครอบครัว)

จำนวนชุมชนที่ดูแล

 • จัดตั้ง :   -  ชุมชน ศูนย์สุขภาพชุมชน :   3  แห่ง
 • ไม่จัดตั้ง :      -  ชุมชน

จำนวนโรงเรียนที่รับผิดชอบ

 • โรงเรียนกรุงเทพมหานคร :  1  โรงเรียน
 • โรงเรียนรัฐบาล :  -  โรงเรียน
 • โรงเรียนเอกชน :  -  โรงเรียน

เขตพื้นที่รับผิดชอบ เขตบางแค : แขวงหลักสอง

สถานที่ตั้ง : เลขที่  1376  ซ.เพชรเกษม 63 แขวงหลักสอง  เขตบางแค  กทม. 10160

โทร : 02-454-2782

สถานที่ใกล้เคียง :  สน.เพชรเกษม, วัดม่วง, องค์การโทรศัพท์กองงานนอกที่ 3.2

รถโดยสารประจำทาง :   สาย7, 80, 81, 84, 91, 165, 189, ปอ.80, 84, 91, 507, 547, สายปอ.พ5, 10, 12, รถสองแถวปากทางวัดม่วง-หนองแขม

เว็บไซต์ของศูนย์บริการสาธารณสุข : -

อีเมล์ :-

อื่น ๆ : -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.ศูนย์สาขา บางแคเหนือ ที่ตั้ง ซอยเพชรเกษม  65  ติดสำนักปู่สวรรค์

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

พื้นที่ตั้ง : 238 ตารางวา

พื้นที่รับผิดชอบ : 2  ตารางกิโลเมตร

จำนวนประชากรตาม MOU สปสช. :21,421  คน (ชาย 11,245 คน, หญิง 10,176 คน)

จำนวนบ้านที่รับผิดชอบ :  3,834 หลังคาเรือน (3,904 ครอบครัว)

จำนวนชุมชนที่ดูแล

 • จัดตั้ง :   1  ชุมชน ศูนย์สุขภาพชุมชน :   1  แห่ง
 • ไม่จัดตั้ง :      -  ชุมชน

จำนวนโรงเรียนที่รับผิดชอบ

 • โรงเรียนกรุงเทพมหานคร :  2  โรงเรียน
 • โรงเรียนรัฐบาล :  -  โรงเรียน
 • โรงเรียนเอกชน :  1  โรงเรียน

เขตพื้นที่รับผิดชอบ เขตบางแค : ซอยเพชรเกษม 65 แขวงหลักสอง

สถานที่ตั้ง : เลขที่  30  ซ.เพชรเกษม 65 แขวงหลักสอง  เขตบางแค  กทม. 10160

โทร : 02-421-3806

โทรสาร : 02-421-3806

สถานที่ใกล้เคียง :  สำนักปู่สวรรค์, ปั๊มแก๊ส, โรงเรียนเพชรเกษม

รถโดยสารประจำทาง :   สาย7, 81, 84, 91, ปอ.7, 80, 84, 91, ปอ.พ.10, 12

เว็บไซต์ของศูนย์บริการสาธารณสุข : -

อีเมล์ :-

อื่น ๆ : -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.ศูนย์สาขา บางไผ่  ที่ตั้ง  ซอยวัดหุณยประดิษฐ์  ถ.พุทธมณฑลสาย 2 แขวงบางไผ่

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

พื้นที่ตั้ง : 341 ตารางวา

พื้นที่รับผิดชอบ : 2  ตารางกิโลเมตร

จำนวนประชากรตาม MOU สปสช. :6,009  คน (ชาย 2,245 คน, หญิง 3,077 คน)

จำนวนบ้านที่รับผิดชอบ :  2,025 หลังคาเรือน (3,130 ครอบครัว)

จำนวนชุมชนที่ดูแล

 • จัดตั้ง :   1  ชุมชน ศูนย์สุขภาพชุมชน :   1  แห่ง
 • ไม่จัดตั้ง :      -  ชุมชน

จำนวนโรงเรียนที่รับผิดชอบ

 • โรงเรียนกรุงเทพมหานคร :  1  โรงเรียน
 • โรงเรียนรัฐบาล :  -  โรงเรียน
 • โรงเรียนเอกชน :  2  โรงเรียน

เขตพื้นที่รับผิดชอบ เขตบางแค : แขวงบางไผ่ (หมู่1, 2)

สถานที่ตั้ง : เลขที่  70  หมู่ที่2 ซ.เพชรเกษม แขวงบางไผ่ เขตบางแค  กทม. 10160

โทร : 02-413-1156

สถานที่ใกล้เคียง :  สหกรณ์การเกษตร, โรงเรียนวัดบุณยประดิษฐ์

รถโดยสารประจำทาง :  รถสองแถววัดบุณย์, รถสองแถวศิริเกษม

เว็บไซต์ของศูนย์บริการสาธารณสุข : -

อีเมล์ :-

อื่น ๆ : -