ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ พิมพ์
วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2010 เวลา 13:26 น.

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

สำรวจข้อมูล ณ ตุลาคม 2556

เว็บไซต์ ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ

พื้นที่ตั้ง : 1  ไร่  2 งาน

พื้นที่รับผิดชอบ : 6.716  ตารางกิโลเมตร

จำนวนประชากรตาม MOU สปสช. : 40,636  คน (ชาย 19,212 คน, หญิง 20,851 คน)

จำนวนบ้านที่รับผิดชอบ : 12,743 หลังคาเรือน  ( 21,500  ครอบครัว)

จำนวนชุมชนที่ดูแล

  • จัดตั้ง :   15  ชุมชน ศูนย์สุขภาพชุมชน :   15  แห่ง
  • ไม่จัดตั้ง :    10 ชุมชน

จำนวนโรงเรียนที่รับผิดชอบ

  • โรงเรียนกรุงเทพมหานคร :  8  โรงเรียน
  • โรงเรียนรัฐบาล :   2  โรงเรียน
  • โรงเรียนเอกชน :  15  โรงเรียน

เขตพื้นที่รับผิดชอบ เขตราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ

สถานที่ตั้ง : เลขที่  46  ถ.ราษฎร์บูรณะ  แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฏร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140

โทร : 02-427-7949,  02-428-4406

โทรสาร : 02-427-7949,  02-428-4406

สถานที่ใกล้เคียง :  สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ, รพ.ราษฏร์บูรณะ

รถโดยสารประจำทาง :   สาย6, ปอ.6, 17, 37, 85

ศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา : -

เว็บไซต์ของศูนย์บริการสาธารณสุข : -

อีเมล์ :-

อื่น ๆ :