กองการพยาบาลสาธารณสุข , กองการพยาบาลสาธารณสุข สํานักอนามัย , กองการพยาบาลสาธารณสุข สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร , พยาบาล , กองการพยาบาล

E-learning

แผนปฏิบัติราชการ

หนังสือ และ เอกสารสรุปสารสนเทศสาธารณสุข

กองการพยาบาลสาธารณสุข สนอ.

Polls

สำรวจความพึงพอใจweb siteกองการพยาบาลสาธารณสุข
 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday69
mod_vvisit_counterYesterday113
mod_vvisit_counterThis week69
mod_vvisit_counterThis month4752
mod_vvisit_counterAll591877

จำนวนคนที่ออนไลน์

เรามี 21 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

กองการพยาบาลสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร, Powered by Joomla! Joomla templates by SiteGround

ข่าวประชาสัมพันธ์
คุณสมบัติวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ในงานเยี่ยมบ้าน   
อนุมัติรายชื่อ(เพิ่มเติม)เข้าร่วมประชุมวิชาการ พยาบาลรู้ทันธุรกิจยาสูบ   
อนุมัติรายชื่อเข้าประชุมวิชาการ บทบาทพยาบาลไทยในเวทีอาเซียน   
อนุมัติราชื่อเข้าร่วมประชุม พยาบาลรู้เท่าทันธุรกิจยาสูบ   
ส่งรายชื่อข้าราชการเข้าร่วมอบรมหลักสูตร อบรมบุคลากรผู้ปฏิบัติงานฯ   
คำสั่งให้ข้าราชการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบันทึกและรวบรวมข้อมูลการเยี่ยมบ้าน   
แบบประเมินส่วนต่างขีดความสามารถสมรรถนะวิชาชีพพยาบาล   
อนุมิติให้ข้าราชการเข้าอบรมระยะสั้นพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสอมงที่บ้านฯ   
แนวทางการรวบรวมผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าพยาบาลฯ ในระยะเปลี่ยนผ่านปี 2556   
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานกระดานอิเล็กทรอนิกส์ กระดานอิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กและแท็บเล็ต   
อนุมัติให้ข้าราชการเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง วิถีชีวิตคนเมืองในกรุงเทพมหานคร   
คำสั่งให้ข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรบริหารการพยาบาล (ด้านบริหารอนามัย) รุ่นที่ 13   
ร่างคำสั่งให้ข้าราชการเข้าร่วมอบรมโครงการปฐมนิเทศบุคลากรทางการพยาบาลสาธารณสุขฯ   
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลาของข้อราชการ กรุงเทพมหานคร ปี 2555   
กองการพยาบาลร่วมออกหน่วยบริการสาธารณสุขที่ศาลว่าการกรุงเทพ 2    

BMA Home Ward Referral center

ศูนย์ส่งต่อมารดาและทารกหลังคลอดที่บ้าน สนอ.กทม.

รับสมัครผู้ดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ (CG)

www.reliablecounter.com mastering dubstep

Care Giver

การนิเทศงานฯ

เวลาการทำงาน

ปฏิทินกิจกรรม

Facebook กพส.

Care Manager

Health desk: healthy living

การให้บริการ