กองการพยาบาลสาธารณสุข , กองการพยาบาลสาธารณสุข สํานักอนามัย , กองการพยาบาลสาธารณสุข สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร , พยาบาล , กองการพยาบาล

E-learning

แผนปฏิบัติราชการ

หนังสือ และ เอกสารสรุปสารสนเทศสาธารณสุข

กองการพยาบาลสาธารณสุข สนอ.

Polls

สำรวจความพึงพอใจweb siteกองการพยาบาลสาธารณสุข
 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday27
mod_vvisit_counterYesterday214
mod_vvisit_counterThis week995
mod_vvisit_counterThis month3880
mod_vvisit_counterAll575651

จำนวนคนที่ออนไลน์

เรามี 6 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

กองการพยาบาลสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร, Powered by Joomla! Joomla templates by SiteGround

ข่าวประชาสัมพันธ์
คุณสมบัติวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ในงานเยี่ยมบ้าน   
อนุมัติรายชื่อ(เพิ่มเติม)เข้าร่วมประชุมวิชาการ พยาบาลรู้ทันธุรกิจยาสูบ   
อนุมัติรายชื่อเข้าประชุมวิชาการ บทบาทพยาบาลไทยในเวทีอาเซียน   
อนุมัติราชื่อเข้าร่วมประชุม พยาบาลรู้เท่าทันธุรกิจยาสูบ   
ส่งรายชื่อข้าราชการเข้าร่วมอบรมหลักสูตร อบรมบุคลากรผู้ปฏิบัติงานฯ   
คำสั่งให้ข้าราชการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบันทึกและรวบรวมข้อมูลการเยี่ยมบ้าน   
แบบประเมินส่วนต่างขีดความสามารถสมรรถนะวิชาชีพพยาบาล   
อนุมิติให้ข้าราชการเข้าอบรมระยะสั้นพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสอมงที่บ้านฯ   
แนวทางการรวบรวมผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าพยาบาลฯ ในระยะเปลี่ยนผ่านปี 2556   
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานกระดานอิเล็กทรอนิกส์ กระดานอิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กและแท็บเล็ต   
อนุมัติให้ข้าราชการเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง วิถีชีวิตคนเมืองในกรุงเทพมหานคร   
คำสั่งให้ข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรบริหารการพยาบาล (ด้านบริหารอนามัย) รุ่นที่ 13   
ร่างคำสั่งให้ข้าราชการเข้าร่วมอบรมโครงการปฐมนิเทศบุคลากรทางการพยาบาลสาธารณสุขฯ   
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลาของข้อราชการ กรุงเทพมหานคร ปี 2555   
กองการพยาบาลร่วมออกหน่วยบริการสาธารณสุขที่ศาลว่าการกรุงเทพ 2    

BMA Home Ward Referral center

ศูนย์ส่งต่อมารดาและทารกหลังคลอดที่บ้าน สนอ.กทม.

รับสมัครผู้ดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ (CG)

www.reliablecounter.com mastering dubstep

Care Giver

การนิเทศงานฯ

เวลาการทำงาน

ปฏิทินกิจกรรม

Facebook กพส.

Care Manager

Health desk: healthy living

การให้บริการ