กองการพยาบาลสาธารณสุข , กองการพยาบาลสาธารณสุข สํานักอนามัย , กองการพยาบาลสาธารณสุข สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร , พยาบาล , กองการพยาบาล


กองการพยาบาลสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร, Powered by Joomla!
สำรวจความพึงพอใจweb siteกองการพยาบาลสาธารณสุข

สำรวจความพึงพอใจweb siteกองการพยาบาลสาธารณสุข
พอใจมาก
184  70.2%
ควรปรับปรุง
42  16%
พอใจปานกลาง
36  13.7%

จำนวนผู้ลงคะแนน  :  262
ลงคะแนนครั้งแรก  :  วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2011 เวลา 15:05 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด  :  วันพุธที่ 07 มีนาคม 2018 เวลา 13:54 น.