กองการพยาบาลสาธารณสุข , กองการพยาบาลสาธารณสุข สํานักอนามัย , กองการพยาบาลสาธารณสุข สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร , พยาบาล , กองการพยาบาล


กองการพยาบาลสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร, Powered by Joomla!
สำรวจความพึงพอใจweb siteกองการพยาบาลสาธารณสุข

สำรวจความพึงพอใจweb siteกองการพยาบาลสาธารณสุข
พอใจมาก
187  69.8%
ควรปรับปรุง
45  16.8%
พอใจปานกลาง
36  13.4%

จำนวนผู้ลงคะแนน  :  268
ลงคะแนนครั้งแรก  :  วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2011 เวลา 15:05 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด  :  วันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม 2018 เวลา 14:48 น.