กองการพยาบาลสาธารณสุข , กองการพยาบาลสาธารณสุข สํานักอนามัย , กองการพยาบาลสาธารณสุข สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร , พยาบาล , กองการพยาบาล


กองการพยาบาลสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร, Powered by Joomla!
สำรวจความพึงพอใจweb siteกองการพยาบาลสาธารณสุข

สำรวจความพึงพอใจweb siteกองการพยาบาลสาธารณสุข
พอใจมาก
189  69.5%
ควรปรับปรุง
47  17.3%
พอใจปานกลาง
36  13.2%

จำนวนผู้ลงคะแนน  :  272
ลงคะแนนครั้งแรก  :  วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2011 เวลา 15:05 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด  :  วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2019 เวลา 02:51 น.