กองการพยาบาลสาธารณสุข , กองการพยาบาลสาธารณสุข สํานักอนามัย , กองการพยาบาลสาธารณสุข สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร , พยาบาล , กองการพยาบาล


กองการพยาบาลสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร, Powered by Joomla!
สำรวจความพึงพอใจweb siteกองการพยาบาลสาธารณสุข

สำรวจความพึงพอใจweb siteกองการพยาบาลสาธารณสุข
พอใจมาก
190  69.1%
ควรปรับปรุง
49  17.8%
พอใจปานกลาง
36  13.1%

จำนวนผู้ลงคะแนน  :  275
ลงคะแนนครั้งแรก  :  วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2011 เวลา 15:05 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด  :  วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2020 เวลา 23:12 น.