กองการพยาบาลสาธารณสุข , กองการพยาบาลสาธารณสุข สํานักอนามัย , กองการพยาบาลสาธารณสุข สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร , พยาบาล , กองการพยาบาล


กองการพยาบาลสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร, Powered by Joomla!

สรุปสารสนเทศทางการพยาบาล

DocumentsDate added

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

สรุปผลการสำรวจข้อมูลสุขภาพครอบครัว ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ในโปรแกรมการบันทึกข้อมูลสุขภาพครอบครัว

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าพยาบาล
ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย
กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2554

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล การส่งต่อเพื่อการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้านของศูนย์บริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2555

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล การส่งต่อเพื่อการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้านของศูนย์บริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2554

ผลการปฏิบัติงานพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานเวชปฏิบัติ
ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
ปีงบประมาณ 2554 (1 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2554)

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 2
ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ ผู้เกษียณอายุราชการ   
Downloadแบบฟอร์ม   
นวัตกรรมหัวใจในกำมือ   
ประชุมพยาบาลอาวุโส   
ชมรมสายงานพยาบาล  
จุลสาร กองการพยาบาลฉบับ 2   
จุลสาร กองการพยาบาลฉบับ 1   
E-book (กองการพยาบาลสาธารณสุข)   
แบบฟอร์มเพื่อการจัดแบบเอกสารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของศูนย์บริการสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ 2558   
แบบฟอร์ม ใบเซ็นชื่อการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย (PHCA)  
ระเบียบเครื่องแบบการแต่งกาย   
แบบประเมินตนเองตามมาตรฐานการพยาบาล   
รายงานการส่งต่อมารดาและทารกหลังคลอด  
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้ง ปี 2556   
ขอเชิญส่งผลงาน / ผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการต่างประเทศ   
ข่าวการประกวดราคา กองการพยาบาลสาธารณสุข
1.จัดซื้อจัดจ้าง
2.สมัครงาน