กองการพยาบาลสาธารณสุข , กองการพยาบาลสาธารณสุข สํานักอนามัย , กองการพยาบาลสาธารณสุข สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร , พยาบาล , กองการพยาบาล


กองการพยาบาลสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร, Powered by Joomla!


Care Manager PDF พิมพ์ อีเมล
วันพฤหัสบดีที่ 08 มกราคม 2015 เวลา 12:43 น.

 

คู่มือพัฒนาระบบการพยาบาลที่บ้าน โดยพยาบาลผู้จัดการสุขภาพ (Care Manager)

 


111111111111111111111111

ภาพการประชุม โครงการพัฒนารูปแบบการพยาบาล
ผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่บ้าน สำนักอนามัย
กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง "การพยาบาลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่บ้านโดยใช้ต้นแบบ
BMA Care Management Model"
ระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2558
ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพ


 

 

แบบประเมิน
- แบบฟอร์มการประเมินและแบบบันทึกสำหรับพยาบาลผู้จัดการสุขภาพ (Nurse Care Manager)
การดูแลชุมชน ดาวน์โหลด
- แบบฟอร์มการประเมินและแบบบันทึกสำหรับพยาบาลผู้จัดการสุขภาพ (Nurse Care Manager)
ในการดูแลผู้ป่วย HHC ดาวน์โหลด
- แบบฟอร์มการประเมินและแบบบันทึกอื่นๆ ดาวน์โหลด
- แบบฟอร์มการส่งต่อมารดาและทารกหลังคลอดที่บ้าน ดาวน์โหลด
- แบบฟอร์มแจ้งผลการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้าน ดาวน์โหลด
- แผนการจัดการสุขภาพที่บ้าน ดาวน์โหลด