กองการพยาบาลสาธารณสุข , กองการพยาบาลสาธารณสุข สํานักอนามัย , กองการพยาบาลสาธารณสุข สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร , พยาบาล , กองการพยาบาล


กองการพยาบาลสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร, Powered by Joomla!
ศูนย์ส่งต่อเพื่อการดูแลมารดาและทารกหลังคลอดที่บ้าน
รายงานการส่งต่อมารดาและทารกหลังคลอด ประจำปีงบประมาณ 2559 PDF พิมพ์ อีเมล
วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2016 เวลา 12:03 น.

รายงานการส่งต่อมารดาและทารกหลังคลอด ประจำเดือนตุลาคม 2558         ดาวน์โหลด
รายงานการส่งต่อมารดาและทารกหลังคลอด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558   ดาวน์โหลด
รายงานการส่งต่อมารดาและทารกหลังคลอด ประจำเดือนธันวาคม 2558        ดาวน์โหลด
รายงานการส่งต่อมารดาและทารกหลังคลอด ประจำเดือนมกราคม 2559        ดาวน์โหลด
รายงานการส่งต่อมารดาและทารกหลังคลอด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559     ดาวน์โหลด
รายงานการส่งต่อมารดาและทารกหลังคลอด ประจำเดือนมีนาคม 2559         ดาวน์โหลด
รายงานการส่งต่อมารดาและทารกหลังคลอด ประจำเดือนเมษายน 2559        ดาวน์โหลด
รายงานการส่งต่อมารดาและทารกหลังคลอด ประจำเดือนพฤษภาคม 2559     ดาวน์โหลด

 
รายงานการส่งต่อมารดาและทารกหลังคลอด ประจำปีงบประมาณ 2558 PDF พิมพ์ อีเมล
วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน 2014 เวลา 10:02 น.

รายงานการส่งต่อมารดาและทารกหลังคลอด ประจำเดือนตุลาคม 2557       ดาวน์โหลด

รายงานการส่งต่อมารดาและทารกหลังคลอด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557  ดาวน์โหลด

รายงานการส่งต่อมารดาและทารกหลังคลอด ประจำเดือนธันวาคม 2557      ดาวน์โหลด

รายงานการส่งต่อมารดาและทารกหลังคลอด ประจำเดือนมกราคม 2558      ดาวน์โหลด

รายงานการส่งต่อมารดาและทารกหลังคลอด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558    ดาวน์โหลด

รายงานการส่งต่อมารดาและทารกหลังคลอด ประจำเดือนมีนาคม 2558        ดาวน์โหลด

รายงานการส่งต่อมารดาและทารกหลังคลอด ประจำเดือนเมษายน 2558       ดาวน์โหลด

รายงานการส่งต่อมารดาและทารกหลังคลอด ประจำเดือนพฤษภาคม 2558 11ดาวน์โหลด

รายงานการส่งต่อมารดาและทารกหลังคลอด ประจำเดือนมิถุนายน 2558    11ดาวน์โหลด

รายงานการส่งต่อมารดาและทารกหลังคลอด ประจำเดือนกรกฎาคม 2558      ดาวน์โหลด

รายงานการส่งต่อมารดาและทารกหลังคลอด ประจำเดือนสิงหาคม 2558       ดาวน์โหลด

รายงานการส่งต่อมารดาและทารกหลังคลอด ประจำเดือนกันยายน 2558       ดาวน์โหลด

 
รายงานการส่งต่อมารดาและทารกหลังคลอด ประจำปีงบประมาณ 2557 PDF พิมพ์ อีเมล
วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2013 เวลา 13:58 น.

รายงานการส่งต่อมารดาและทารกหลังคลอด ประจำเดือนตุลาคม 2556       ดาว์นโหลด

รายงานการส่งต่อมารดาและทารกหลังคลอด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2556  ดาวน์โหลด

รายงานการส่งต่อมารดาและทารกหลังคลอด ประจำเดือนธันวาคม 2556      ดาวน์โหลด

รายงานการส่งต่อมารดาและทารกหลังคลอด ประจำเดือนมกราคม 2557      ดาวน์โหลด

รายงานการส่งต่อมารดาและทารกหลังคลอด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557   ดาวน์โหลด

รายงานการส่งต่อมารดาและทารกหลังคลอด ประจำเดือนมีนาคม 2557       ดาวน์โหลด

รายงานการส่งต่อมารดาและทารกหลังคลอด ประจำเดือนเมษายน 2557     ดาวน์โหลด

รายงานการส่งต่อมารดาและทารกหลังคลอด ประจำเดือนพฤษภาคม 2557 ดาวน์โหลด

รายงานการส่งต่อมารดาและทารกหลังคลอด ประจำเดือนมิถุนายน 2557     ดาวน์โหลด

รายงานการส่งต่อมารดาและทารกหลังคลอด ประจำเดือนกรกฏาคม 2557    ดาวน์โหลด

รายงานการส่งต่อมารดาและทารกหลังคลอด ประจำเดือนสิงหาคม 2557     ดาวน์โหลด

รายงานการส่งต่อมารดาและทารกหลังคลอด ประจำเดือนกันยายน 2557     ดาวน์โหลด

 
โปรแกรม MCH REFER (ส่งต่อ) PDF พิมพ์ อีเมล
วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2013 เวลา 10:10 น.

เส้นทางสำหรับเข้าสู่โปรแกรม ส่งต่อเพื่อการดูแลมารดาและทารกหลังคลอดที่บ้าน (MCH REFER)

ช่องทางที่ 1 : phn.bangkok.go.th/webmch

ช่องทางที่ 2 : phn.bangkok.go.th/mchrefer

ช่องทางที่ 3 : http://203.155.220.144/refer


สรุปแนวทางการใช้งานโปรแกรมส่งต่อเพื่อการดูแลมารดาและทารกหลังคลอดที่บ้าน (MCH Refer) สำหรับศูนย์บริการสาธารณสุข ดาวน์โหลด

1.แบบขอรหัสใช้(User-id) ดาวน์โหลด 

2.แบบฟอร์ม RF01 ดาวน์โหลด

3.แบบฟอร์ม HV 03.1 ดาวน์โหลด

4.แบบฟอร์ม HV 04.1 ดาวน์โหลด

5.แบบบันทึกการเยี่ยมครั้งที่ 2 ดาวน์โหลด


 
เอกสารประกอบการอบรมการใช้งานโปรแกรม ส่งต่อฯ PDF พิมพ์ อีเมล
วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2013 เวลา 12:57 น.

เอกสารประกอบการอบรมการใช้งานโปรแกรม ส่งต่อฯ

- PowerPoint การเข้าอบรมโปรแกรส่งต่อฯ ดาวน์โหลด

- เอกสารประกอบการอบรม(คู่มือการใช้งาน) ดาวน์โหลด

 
แนวการปฏิบัติงานการส่งต่อมารดาและทารกหลังคลอดที่บ้าน PDF พิมพ์ อีเมล
วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2012 เวลา 14:03 น.

แนวการปฏิบัติงาน การส่งต่อมารดา และทารกหลังคลอดที่บ้าน สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติม...