กองการพยาบาลสาธารณสุข , กองการพยาบาลสาธารณสุข สํานักอนามัย , กองการพยาบาลสาธารณสุข สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร , พยาบาล , กองการพยาบาล


กองการพยาบาลสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร, Powered by Joomla! Joomla templates by SiteGround

กองการพยาบาลสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
หลักฐานการยืมใช้เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล PDF พิมพ์ อีเมล
วันศุกร์ที่ 08 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 15:17 น.

 บัญชีรายชื่อผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงยืมเครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล ตามหลักฐานการยืมใช้เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล


Downloadหลักฐานการยืมใช้เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล


Download


ข้อมูล ณ วันที่ 8/2/2562


 
แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ ปีงบประมาณ 2562 PDF พิมพ์ อีเมล
วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2019 เวลา 11:10 น.แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ 2562, ชุดที่ 1 ผู้ให้บริการ

ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ 2562, ชุดที่ 2 ผู้รับบริการที่บ้าน

ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ 2562, ชุดที่ 3 แบบสอบถามประชาชนในพื้นที่

ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ 2562, ชุดที่ 4 ผู้รับบริการในศูนย์ฯ

ดาวน์โหลด


ข้อมูล ณ วันที่ 28 มี.ค. 62 


 

 
สรุปรายงานการประชุมการวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 5 "สานวิจัยทางการพยาบาลสู่การปฏิบัติการในประชาคมอาเซียน PDF พิมพ์ อีเมล
วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2014 เวลา 14:28 น.

สรุปรายงานการประชุมการวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติครั้งที่ 5 วันที่ 2-4 ธันวาคม 2556 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ ดาวน์โหลด

 
รับสมัครบุคคลเข้ารับการอบรมผู้ดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ (Care Giver) PDF พิมพ์ อีเมล
วันพุธที่ 08 พฤษภาคม 2019 เวลา 17:02 น.


ประชาสัมพันธ์

 

กองการพยาบาลสาธารณสุข สำนักอนามัย

เปิดรับสมัคร อบรมผู้ดูแล (Caregiver)


โครงการ การพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเพื่อช่วยเหลืองานพยาบาลผู้ป่วย

 


และผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน


 

ปีงบประมาณ 2563 (ระยะเวลาอบรม 11 วัน)


 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 0 22763904 ต่อ 27,46ดาวน์โหลดใบสมัคร


ติดต่อศูนย์บริการสาธารณสุข
ข้อมูล ณ วันที่ 01 ก.ค. 62  
แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ 2561 PDF พิมพ์ อีเมล
วันพุธที่ 06 มิถุนายน 2018 เวลา 11:07 น.

แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ 2561, ชุดที่ 1 ผู้ให้บริการ   ดาวน์โหลด  

แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ 2561, ชุดที่ 2 ผู้รับบริการที่บ้าน  ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ 2561, ชุดที่ 3 แบบสอบถามประชาชนในพื้นที่  ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ 2561, ชุดที่ 4 ผู้รับบริการในศูนย์ฯ   ดาวน์โหลด

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 2 จาก 29
ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ ผู้เกษียณอายุราชการ   
Downloadแบบฟอร์ม   
นวัตกรรมหัวใจในกำมือ   
ประชุมพยาบาลอาวุโส   
ชมรมสายงานพยาบาล  
จุลสาร กองการพยาบาลฉบับ 2   
จุลสาร กองการพยาบาลฉบับ 1   
E-book (กองการพยาบาลสาธารณสุข)   
แบบฟอร์มเพื่อการจัดแบบเอกสารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของศูนย์บริการสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ 2558   
แบบฟอร์ม ใบเซ็นชื่อการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย (PHCA)  
ระเบียบเครื่องแบบการแต่งกาย   
แบบประเมินตนเองตามมาตรฐานการพยาบาล   
รายงานการส่งต่อมารดาและทารกหลังคลอด  
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้ง ปี 2556   
ขอเชิญส่งผลงาน / ผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการต่างประเทศ   
ข่าวการประกวดราคา กองการพยาบาลสาธารณสุข
1.จัดซื้อจัดจ้าง
2.สมัครงาน