กองการพยาบาลสาธารณสุข , กองการพยาบาลสาธารณสุข สํานักอนามัย , กองการพยาบาลสาธารณสุข สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร , พยาบาล , กองการพยาบาล


กองการพยาบาลสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร, Powered by Joomla! Joomla templates by SiteGround

กองการพยาบาลสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
แบบฟอร์มสำรวจอุปกรณ์ทางการแพทย์ ฯ ปี 2561 PDF พิมพ์ อีเมล
วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2018 เวลา 10:55 น.


แบบฟอร์มสำรวจวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ ฯ ชุดที่ 1

ดาวน์โหลด


แบบฟอร์มสำรวจวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ ฯ ชุดที่ 2

ดาวน์โหลด


ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิ.ย. 2561 
มาตรการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ส่วนราชการภายหลังจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมีผลบังคับใช้ในส่วนของกรุงเทพมหานคร PDF พิมพ์ อีเมล
วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2018 เวลา 14:47 น.


     การดำเนินโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ส่วนราชการภายหลังจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

1.เรื่องยุทธศาสตร์ชาติ ดาวน์โหลด

2.เรื่องการปฏิรูปประเทศ  ดาวน์โหลด

3.เรื่องการพัฒนาระบบราชการและการปฏิรูปการบริหารงานภาครัฐ ดาวน์โหลด

4.เรื่องสิทธิและเสรีภาพของประชาชนชาวไทย ดาวน์โหลด

5.เรื่องหน้าที่ของรัฐ ดาวน์โหลด

6.เรื่องการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับมาตรา 77 ดาวน์โหลด

   

ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2561                        

 
เอกสารเผยแพร่ "แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักอนามัย ประจำปี พ.ศ.2561" PDF พิมพ์ อีเมล
วันจันทร์ที่ 09 เมษายน 2018 เวลา 15:54 น.

ดาวน์โหลด


ข้อมูล ณ วันที่ 9 เมษายน 2561

 
ประชาสัมพันธ์งานเกษียนอายุราชการ ชมรมสายงานพยาบาล สำนักอนามัย PDF พิมพ์ อีเมล
วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2018 เวลา 15:34 น.

อ่านเพิ่มเติม...
 
แบบประเมินตนเองตามมาตรฐานศุนย์บริการสาธารณสุข (PHCA) Standard Checklist PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ 06 มีนาคม 2018 เวลา 09:43 น.

แบบประเมินตนเองตามมาตรฐานศุนย์บริการสาธารณสุข                                 

แบบฟอร์ม PHCA

    ข้อมูล ณ วันที่  6 มีนาคม 2561

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 8 จาก 30
ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ ผู้เกษียณอายุราชการ   
Downloadแบบฟอร์ม   
นวัตกรรมหัวใจในกำมือ   
ประชุมพยาบาลอาวุโส   
ชมรมสายงานพยาบาล  
จุลสาร กองการพยาบาลฉบับ 2   
จุลสาร กองการพยาบาลฉบับ 1   
E-book (กองการพยาบาลสาธารณสุข)   
แบบฟอร์มเพื่อการจัดแบบเอกสารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของศูนย์บริการสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ 2558   
แบบฟอร์ม ใบเซ็นชื่อการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย (PHCA)  
ระเบียบเครื่องแบบการแต่งกาย   
แบบประเมินตนเองตามมาตรฐานการพยาบาล   
รายงานการส่งต่อมารดาและทารกหลังคลอด  
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้ง ปี 2556   
ขอเชิญส่งผลงาน / ผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการต่างประเทศ   
ข่าวการประกวดราคา กองการพยาบาลสาธารณสุข
1.จัดซื้อจัดจ้าง
2.สมัครงาน