กองการพยาบาลสาธารณสุข , กองการพยาบาลสาธารณสุข สํานักอนามัย , กองการพยาบาลสาธารณสุข สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร , พยาบาล , กองการพยาบาล


กองการพยาบาลสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
แบบประเมินตนเองตามมาตรฐานการพยาบาล PDF พิมพ์ อีเมล
วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2013 เวลา 09:31 น.

แบบประเมินตนเองตามมาตรฐานการพยาบาล

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

1.แบบประเมินมาตรฐานคลินิก

2.แบบประเมินมาตรฐานชุมชน

3.แบบประเมินมาตรฐานบริหารการพยาบาล

หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อที่ คุณยุวดี เชาวณาพรรณ์

กลุ่มงานมาตรฐานและควบคุมคุณภาพการพยาบาล

โทร.02 276 5714

 
ขอส่งร่างคำสั่งผู้เข้าอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพและสมรรถนะผู้นิเทศงานบริการการแพทย์และสาธารณสุข สำนักอนามัย และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศงานฯ PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ 13 มกราคม 2015 เวลา 09:28 น.

กองการพยาบาลสาธารณสุข จัดการอบรมพัฒนาคณะกรรมการ
นิเทศงานบริการการแพทย์และสาธารณสุข สำนักอนามัย ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘
ในหลักสูตร "การเสริมสร้างศักยภาพและสมรรถนะผู้นิเทศงานบริการการแพทย์และสาธารณสุข สำนักอนามัย"
ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ และวันที่ ๒๒-๒๓ มกราคม ๒๕๕๘
ณ โรงแรมปริ๊นส์ตั้น พาร์ค สวีท กทม. อ่านเพิ่มเติม

(ลงข้อมูลวันที่ 13/01/58)

 
ขอความร่วมมือในการประเมินตนเองตามสมรรถนะสายวิชาชีพ PDF พิมพ์ อีเมล
วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2014 เวลา 09:48 น.

ขอความร่วมมือในการประเมินตนเองตาม สมรรถนะสายวิชาชีพ เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการจัดทำแผนกำหนดเส้นทางการฝึกอบรม (Training Road Map) ประจำปีงบประมาณ 2558 ดาวน์โหลด

 
ขอแสดงความยินดี PDF พิมพ์ อีเมล
วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2014 เวลา 14:10 น.

ขอแสดงความยินดีแด่สมาชิกชมรมสายงานพยาบาล

คุณจันทรา คงลำพันธ์ุ
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าพยาบาลอาวุโส ศูนย์ประสานงานที่ 3
และ
คุณสมศรี เจริญพิชิตนันท์
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กลุ่มงานวัณโรค

ที่ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครดีเด่น
ในงานพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ เข็มเชิดชูเกียรติ (ช้างทองคำ) และสลากออมสิน
แก่ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ และบุคลากรกรุงเทพมหานคร
(ลูกจ้างประจำ) ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2557
เมื่อวันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2557

(ลงข้อมูลวันที่ 15/12/57)

 
ขอความร่วมมือบุคลากรสายงานพยาบาล PDF พิมพ์ อีเมล
วันพุธที่ 12 พฤศจิกายน 2014 เวลา 14:03 น.

ขอความร่วมมือบุคลากรสายงานพยาบาลกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มสำรวจข้อมูลบุคลากรสายงานพยาบาล กองการพยาบาลสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากรสายงานพยาบาล สำนักอนามัย (Portfolio) ดาวน์โหลดแบบฟอร์มฯ

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 3 จาก 6
ข่าวประชาสัมพันธ์
นวัตกรรมหัวใจในกำมือ   
ประชุมพยาบาลอาวุโส   
ชมรมสายงานพยาบาล  
จุลสาร กองการพยาบาลฉบับ 2   
จุลสาร กองการพยาบาลฉบับ 1   
E-book (กองการพยาบาลสาธารณสุข)   
แบบฟอร์มเพื่อการจัดแบบเอกสารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของศูนย์บริการสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ 2558   
แบบฟอร์ม ใบเซ็นชื่อการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย (PHCA)   
ระเบียบเครื่องแบบการแต่งกาย   
แบบประเมินตนเองตามมาตรฐานการพยาบาล   
รายงานการส่งต่อมารดาและทารกหลังคลอด  
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้ง ปี 2556   
ขอเชิญส่งผลงาน / ผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการต่างประเทศ   
คุณสมบัติวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ในงานเยี่ยมบ้าน   
อนุมัติรายชื่อ(เพิ่มเติม)เข้าร่วมประชุมวิชาการ พยาบาลรู้ทันธุรกิจยาสูบ   
ข่าวการประกวดราคา กองการพยาบาลสาธารณสุข
1.จัดซื้อจัดจ้าง
2.สมัครงาน