Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
กองการพยาบาลสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting
กองการพยาบาลสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
ประชุมวิชาการเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัย ฯ PDF พิมพ์ อีเมล
วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฏาคม 2016 เวลา 09:17 น.

กิจกรรมโครงการการพัฒนารูปแบบการพยาบาลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ
ที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน

หน่วยงานที่รับผิดชอบกองการพยาบาลสาธารณสุขสำนักอนามัย
กิจกรรมที่ 5.6.2 ประชุมวิชาการเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัย
ทางการพยาบาลผู้ป่วยและผู้สูงอายุสำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร
ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมรัชดาซิตี้

(ลงข้อมูล ณ วันที่ 28/07/59)

 
แบบประเมินตนเองตามมาตรฐานการพยาบาล PDF พิมพ์ อีเมล
วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2013 เวลา 09:31 น.

แบบประเมินตนเองตามมาตรฐานการพยาบาล

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

1.แบบประเมินมาตรฐานคลินิก

2.แบบประเมินมาตรฐานชุมชน

3.แบบประเมินมาตรฐานบริหารการพยาบาล

หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อที่ คุณยุวดี เชาวณาพรรณ์

กลุ่มงานมาตรฐานและควบคุมคุณภาพการพยาบาล

โทร.02 276 5714

 
ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยม กองการพยาบาล ฯ PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ 26 กรกฏาคม 2016 เวลา 14:32 น.

นายโกวิท ยงวานิชจิต ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมคณะฯ
ตรวจเยี่ยม กองการพยาบาลสาธารณสุข สำนักอนามัย
ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2559


(ลงข้อมูล ณ วันที่ 26/07/59)

 
ประชาสัมพันธ์โครงการสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย PDF พิมพ์ อีเมล
วันพุธที่ 27 กรกฏาคม 2016 เวลา 09:57 น.

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯได้จัดทำโครงการมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพบริการอาชีพพนักงานช่วยการพยาบาลและอาชีพผู้ช่วยทันตแพทย์ซึ่่งขอประชาสัมพันธ์แผ่นพับเพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจได้รับทราบถึงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิ ดาวน์โหลดเอกสาร

(ลงข้อมูล ณ วันที่ 27/07/59)

 
ภาพบรรยากาศงานปิดการอบรมหลักสูตรบริหารการพยาบาลด้านบริหารอนามัยรุ่นที่ 16 PDF พิมพ์ อีเมล
วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฏาคม 2016 เวลา 13:21 น.

ลักสูตรบริหารการพยาบาลด้านบริหารอนามัย รุ่นที่ 16
ได้รับเกียรติจากท่านรองปลัดกรุงเทพมหานคร แพทย์หญิงวันทนีย์  วัฒนะ
เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการอบรม พร้อมให้โอวาท
รวมทั้ง รองผู้อำนวยการสำนักอนามัย นายแพทย์สุนทร สุนทรชาติ รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ผู้แทนจาก สพข. ผู้อำนวยการสำนักงานชันสูตร หัวหน้าพยาบาลศูนย์ฯ  รวมทั้งแขกผู้มีเกียรติร่วมชื่นชม การนำเสนอผลงาน "แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(service plan)ในผู้ป่วยแบบประคับประคองจนถึงระยะท้ายของชีวิต"


(ลงข้อมูล ณ วันที่ 14/07/59)

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 3 จาก 17