กองการพยาบาลสาธารณสุข , กองการพยาบาลสาธารณสุข สํานักอนามัย , กองการพยาบาลสาธารณสุข สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร , พยาบาล , กองการพยาบาล

กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาระบบฯ


กองการพยาบาลสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร, Powered by Joomla! Joomla templates by SiteGround

กองการพยาบาลสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
แบบประเมินตนเองตามมาตรฐานการพยาบาล PDF พิมพ์ อีเมล
วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2013 เวลา 09:31 น.

แบบประเมินตนเองตามมาตรฐานการพยาบาล

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

1.แบบประเมินมาตรฐานคลินิก

2.แบบประเมินมาตรฐานชุมชน

3.แบบประเมินมาตรฐานบริหารการพยาบาล

หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อที่ คุณยุวดี เชาวณาพรรณ์

กลุ่มงานมาตรฐานและควบคุมคุณภาพการพยาบาล

โทร.02 276 5714

 
การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนากลยุทธ์การพยาบาลสาธารณสุข PDF พิมพ์ อีเมล
วันจันทร์ที่ 04 กรกฏาคม 2016 เวลา 10:50 น.
กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนากลยุทธ์การพยาบาลสาธารณสุขเชิงรุกในการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุแบบประคับประคอง(Palliative Care)ที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน และ แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) ในผู้ป่วยแบบประคับประคองจนถึงระยะท้ายของชีวิต ณ โรงแรมรัชดาซิตี้ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 1 กรกฎาคม 2559

 
ผอ.วาณีรัตน์ ศึกษาดูงาน ระหว่าง 23-27 พ.ค.2559 PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2016 เวลา 16:04 น.

ภาพกิจกรรม ผอ.วาณีรัตน์ รุ่งเกียรติกุล ผู้อำนวยการกองการพยาบาลสาธารณสุข

สำนักอนามัยกรุงเทพมหานครเป็นหัวหน้าคณะนำผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรบริหารการพยาบาล(ด้านบริหารอนามัย)รุ่นที่16ศึกษาดูงานระหว่างวันที่23-27พ.ค.2559 ณ จังหวัดลพบุรี ยโสธร อุบลราชธานี และสุรินทร์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเรียนรู้ร่วมกัน สามารถนำสิ่งที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในระบบบริการสาธารณสุข ของ ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
 
ประชาสัมพันธ์โครงการ BMA Digital English Test For You PDF พิมพ์ อีเมล
วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2016 เวลา 15:07 น.

ด้วยสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ได้จัดทำโครงการ BMA Digital English Test For You.ในระบบออนไลน์จึงขอประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวให้ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครในสังกัด เข้ารับการทดสอบประเมินความรู้และทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้วยตนเองรายละเอียดตามหนังสือ สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ กท ๐๔๐๑/๑๗๔๓ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ดาวโหลดเอกสาร

 
การป้องกันโรคและภัยที่เกิดในฤดูฝนสำหรับประชาชน PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2016 เวลา 14:12 น.

การป้องกันโรคและภัยที่เกิดในฤดูฝนสำหรับประชาชน

31 พ.ค. 2559  ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในฤดูฝน  เนื่องจากขณะนี้เป็นช่วงเวลาเข้าสู่ฤดูฝน  มีการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ สามารถเกิดโรค ระบาดได้อย่างรวดเร็ว โรคที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ เช่น โรคไข้เลือดออก  โรคไข้หวัดใหญ่  โรคปอดอักเสบ  โรคอุจาระร่วงเฉียบพลัน  เป็นต้น  ดาวน์โหลดไฟล์
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 3 จาก 16
ข่าวประชาสัมพันธ์
นวัตกรรมหัวใจในกำมือ   
ประชุมพยาบาลอาวุโส   
ชมรมสายงานพยาบาล  
จุลสาร กองการพยาบาลฉบับ 2   
จุลสาร กองการพยาบาลฉบับ 1   
E-book (กองการพยาบาลสาธารณสุข)   
แบบฟอร์มเพื่อการจัดแบบเอกสารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของศูนย์บริการสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ 2558   
แบบฟอร์ม ใบเซ็นชื่อการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย (PHCA)   
ระเบียบเครื่องแบบการแต่งกาย   
แบบประเมินตนเองตามมาตรฐานการพยาบาล   
รายงานการส่งต่อมารดาและทารกหลังคลอด  
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้ง ปี 2556   
ขอเชิญส่งผลงาน / ผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการต่างประเทศ   
คุณสมบัติวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ในงานเยี่ยมบ้าน   
อนุมัติรายชื่อ(เพิ่มเติม)เข้าร่วมประชุมวิชาการ พยาบาลรู้ทันธุรกิจยาสูบ   
ข่าวการประกวดราคา กองการพยาบาลสาธารณสุข
1.จัดซื้อจัดจ้าง
2.สมัครงาน