Home
กองการพยาบาลสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพบริการตามมาตรฐานฯ PDF พิมพ์ อีเมล
วันจันทร์ที่ 01 สิงหาคม 2016 เวลา 15:24 น.

การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพบริการตามมาตรฐาน
ศูนย์บริการสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง(PHCA) ประจำปี 2559 ทั้ง 68 แห่ง

 • แบบฟอร์มการจัดทำรายงาน ของศูนย์บริการสาธารณสุข 21 แห่ง
  ได้แก่ ศบส.1,2,5,6,10,15,19,20,21,24,27,32,35,47,49,57,58,61,
  63,66 และ 68 ดาวน์โหลด
 • แบบฟอร์มการจัดทำรายงาน ของศูนย์บริการสาธารณสุข 47 แห่ง
  ได้แก่ ศบส.3,4,7,8,9,11,12,13,14,16,17,18,22,23,25,26,28,29,
  30,31,33,34,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,48,50,51,52,53,
  54,55,56,59,60,62,64,65  และ 67 ดาวน์โหลด

(ลงข้อมูล ณ วันที่ 1/08/59)

 
แบบประเมินตนเองตามมาตรฐานการพยาบาล PDF พิมพ์ อีเมล
วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2013 เวลา 09:31 น.

แบบประเมินตนเองตามมาตรฐานการพยาบาล

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

1.แบบประเมินมาตรฐานคลินิก

2.แบบประเมินมาตรฐานชุมชน

3.แบบประเมินมาตรฐานบริหารการพยาบาล

หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อที่ คุณยุวดี เชาวณาพรรณ์

กลุ่มงานมาตรฐานและควบคุมคุณภาพการพยาบาล

โทร.02 276 5714

 
ประชาสัมพันธ์โครงการสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย PDF พิมพ์ อีเมล
วันพุธที่ 27 กรกฏาคม 2016 เวลา 09:57 น.

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯได้จัดทำโครงการมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพบริการอาชีพพนักงานช่วยการพยาบาลและอาชีพผู้ช่วยทันตแพทย์ซึ่่งขอประชาสัมพันธ์แผ่นพับเพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจได้รับทราบถึงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิ ดาวน์โหลดเอกสาร

(ลงข้อมูล ณ วันที่ 27/07/59)

 
ประชุมวิชาการเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัย ฯ PDF พิมพ์ อีเมล
วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฏาคม 2016 เวลา 09:17 น.

กิจกรรมโครงการการพัฒนารูปแบบการพยาบาลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ
ที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน

หน่วยงานที่รับผิดชอบกองการพยาบาลสาธารณสุขสำนักอนามัย
กิจกรรมที่ 5.6.2 ประชุมวิชาการเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัย
ทางการพยาบาลผู้ป่วยและผู้สูงอายุสำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร
ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมรัชดาซิตี้

(ลงข้อมูล ณ วันที่ 28/07/59)

 
ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยม กองการพยาบาล ฯ PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ 26 กรกฏาคม 2016 เวลา 14:32 น.

นายโกวิท ยงวานิชจิต ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมคณะฯ
ตรวจเยี่ยม กองการพยาบาลสาธารณสุข สำนักอนามัย
ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2559


(ลงข้อมูล ณ วันที่ 26/07/59)

 
«เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย»

หน้า 3 จาก 17
ลิขสิทธิ์ © 2016 กองการพยาบาลสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย จูมล่าลายไทย