กองการพยาบาลสาธารณสุข , กองการพยาบาลสาธารณสุข สํานักอนามัย , กองการพยาบาลสาธารณสุข สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร , พยาบาล , กองการพยาบาล


กองการพยาบาลสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
ขอแสดงความยินดี PDF พิมพ์ อีเมล
วันจันทร์ที่ 09 พฤศจิกายน 2015 เวลา 16:16 น.

ขอแสดงความยินดีกับ
คุณอรชร   ณ ระนอง
ที่ได้รับประทานรางวัลเกียรติคุณพยาบาลดีเด่น
ประเภทผู้นำในการพัฒนาวิชาชีพ ประจำปี 2558
และ
คุณกนกวรรณ   ด้วงกลัด
ที่ได้รับประทานรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
นวัตกรรมสำหรับประชาชน "ไฟจราจร 3 สี แนะวิธีดูแลสุขภาพ"

(ลงข้อมูล วันที่ 9/11/58)


 
แบบประเมินตนเองตามมาตรฐานการพยาบาล PDF พิมพ์ อีเมล
วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2013 เวลา 09:31 น.

แบบประเมินตนเองตามมาตรฐานการพยาบาล

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

1.แบบประเมินมาตรฐานคลินิก

2.แบบประเมินมาตรฐานชุมชน

3.แบบประเมินมาตรฐานบริหารการพยาบาล

หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อที่ คุณยุวดี เชาวณาพรรณ์

กลุ่มงานมาตรฐานและควบคุมคุณภาพการพยาบาล

โทร.02 276 5714

 
รายงานการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ PDF พิมพ์ อีเมล
วันพุธที่ 04 พฤศจิกายน 2015 เวลา 15:45 น.

แบบฟอร์มรายงานการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ดาวน์โหลด

 
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน PDF พิมพ์ อีเมล
วันพฤหัสบดีที่ 05 พฤศจิกายน 2015 เวลา 08:28 น.

ตารางอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน ดาวน์โหลด

(ลงข้อมูล วันที่ 5/11/58)

 
ขอส่งหนังสืออนุมัติฯ PDF พิมพ์ อีเมล
วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2015 เวลา 15:08 น.

ขอส่งหนังสืออนุมัติให้บุคลากรภายนอกเข้ารับการอบรม
พัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแล
ต่อเนื่องที่บ้าน และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการฯ
รุ่นที่ 1-10 ระหว่างวันที่ 30 ต.ค. 58 - 22 พ.ย. 58 ดาวน์โหลด

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 3 จาก 11
ข่าวประชาสัมพันธ์
นวัตกรรมหัวใจในกำมือ   
ประชุมพยาบาลอาวุโส   
ชมรมสายงานพยาบาล  
จุลสาร กองการพยาบาลฉบับ 2   
จุลสาร กองการพยาบาลฉบับ 1   
E-book (กองการพยาบาลสาธารณสุข)   
แบบฟอร์มเพื่อการจัดแบบเอกสารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของศูนย์บริการสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ 2558   
แบบฟอร์ม ใบเซ็นชื่อการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย (PHCA)   
ระเบียบเครื่องแบบการแต่งกาย   
แบบประเมินตนเองตามมาตรฐานการพยาบาล   
รายงานการส่งต่อมารดาและทารกหลังคลอด  
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้ง ปี 2556   
ขอเชิญส่งผลงาน / ผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการต่างประเทศ   
คุณสมบัติวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ในงานเยี่ยมบ้าน   
อนุมัติรายชื่อ(เพิ่มเติม)เข้าร่วมประชุมวิชาการ พยาบาลรู้ทันธุรกิจยาสูบ   
ข่าวการประกวดราคา กองการพยาบาลสาธารณสุข
1.จัดซื้อจัดจ้าง
2.สมัครงาน