กองการพยาบาลสาธารณสุข , กองการพยาบาลสาธารณสุข สํานักอนามัย , กองการพยาบาลสาธารณสุข สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร , พยาบาล , กองการพยาบาล


กองการพยาบาลสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร, Powered by Joomla! Joomla templates by SiteGround

กองการพยาบาลสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
แบบประเมินตนเองตามมาตรฐานการพยาบาล PDF พิมพ์ อีเมล
วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2013 เวลา 09:31 น.

แบบประเมินตนเองตามมาตรฐานการพยาบาล

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

1.แบบประเมินมาตรฐานคลินิก

2.แบบประเมินมาตรฐานชุมชน

3.แบบประเมินมาตรฐานบริหารการพยาบาล

หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อที่ คุณยุวดี เชาวณาพรรณ์

กลุ่มงานมาตรฐานและควบคุมคุณภาพการพยาบาล

โทร.02 276 5714

 
ร่วมแสดงความรำลึกฯ PDF พิมพ์ อีเมล
วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2016 เวลา 14:55 น.

นางสาววาณีรัตน์ รุ่งเกียรติกุล ผู้อำนวยการกองการพยาบาลสาธารณสุข
พร้อมคณะพยาบาล ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
ร่วมแสดงความรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช"
ณ กองการพยาบาลสาธารณสุข สำนักอนามัย

 
โครงการการบริหารทางการพยาบาล(ด้านบริหารอนามัย)รุ่นที่17 PDF พิมพ์ อีเมล
วันพฤหัสบดีที่ 08 กันยายน 2016 เวลา 11:24 น.

กองการพยาบาลสาธารณสุข ขอเชิญข้าราชการสายงานพยาบาลของศูนย์บริการสาธารณสุขและกองต่างๆ ของสำนักอนามัย
ผู้มีคุณสมบัติตามที่กำหนด ส่งข้อมูลประกอบการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม "หลักสูตรการบริหารการพยาบาล(ด้านบริหารอนามัย) รุ่นที่ 17"
ส่งมายังกลุ่มงานพัฒนาบุคลากรและวิชาการพยาบาล ภายในวันที่ 30 กันยายน 2559
เอกสารดาวน์โหลด
- คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารการพยาบาล ดาวน์โหลด
- ใบสมัคร ดาวน์โหลด

 
Care Giver PDF พิมพ์ อีเมล
วันศุกร์ที่ 09 กันยายน 2016 เวลา 14:04 น.

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม แผนการดูแลผู้ปุวยและผู้สูงอายุ (Care Plan) ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม แผนการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุขั้นสูง (Advance Care Plan) ดาวน์โหลด

 
การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพบริการตามมาตรฐานฯ PDF พิมพ์ อีเมล
วันจันทร์ที่ 01 สิงหาคม 2016 เวลา 15:24 น.

การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพบริการตามมาตรฐาน
ศูนย์บริการสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง(PHCA) ประจำปี 2559 ทั้ง 68 แห่ง

 • แบบฟอร์มการจัดทำรายงาน ของศูนย์บริการสาธารณสุข 21 แห่ง
  ได้แก่ ศบส.1,2,5,6,10,15,19,20,21,24,27,32,35,47,49,57,58,61,
  63,66 และ 68 ดาวน์โหลด
 • แบบฟอร์มการจัดทำรายงาน ของศูนย์บริการสาธารณสุข 47 แห่ง
  ได้แก่ ศบส.3,4,7,8,9,11,12,13,14,16,17,18,22,23,25,26,28,29,
  30,31,33,34,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,48,50,51,52,53,
  54,55,56,59,60,62,64,65  และ 67 ดาวน์โหลด

(ลงข้อมูล ณ วันที่ 1/08/59)

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 3 จาก 18
ข่าวประชาสัมพันธ์
นวัตกรรมหัวใจในกำมือ   
ประชุมพยาบาลอาวุโส   
ชมรมสายงานพยาบาล  
จุลสาร กองการพยาบาลฉบับ 2   
จุลสาร กองการพยาบาลฉบับ 1   
E-book (กองการพยาบาลสาธารณสุข)   
แบบฟอร์มเพื่อการจัดแบบเอกสารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของศูนย์บริการสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ 2558   
แบบฟอร์ม ใบเซ็นชื่อการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย (PHCA)   
ระเบียบเครื่องแบบการแต่งกาย   
แบบประเมินตนเองตามมาตรฐานการพยาบาล   
รายงานการส่งต่อมารดาและทารกหลังคลอด  
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้ง ปี 2556   
ขอเชิญส่งผลงาน / ผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการต่างประเทศ   
คุณสมบัติวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ในงานเยี่ยมบ้าน   
อนุมัติรายชื่อ(เพิ่มเติม)เข้าร่วมประชุมวิชาการ พยาบาลรู้ทันธุรกิจยาสูบ   
ข่าวการประกวดราคา กองการพยาบาลสาธารณสุข
1.จัดซื้อจัดจ้าง
2.สมัครงาน