กองการพยาบาลสาธารณสุข , กองการพยาบาลสาธารณสุข สํานักอนามัย , กองการพยาบาลสาธารณสุข สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร , พยาบาล , กองการพยาบาล


กองการพยาบาลสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร, Powered by Joomla! Joomla templates by SiteGround

กองการพยาบาลสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
โครงการการพัฒนาศักยภาพพยาบาลผู้จัดการสุขภาพในการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุฯ PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ 06 ธันวาคม 2016 เวลา 13:22 น.

กิจกรรมการนำรูปแบบ BMA Home Ward Referral
ไปใช้ในศูนย์บริการสาธารณสุข
และโรงพยาบาลในภาคีเครือข่าย
ในวันที่ 2 ธันวาคม 2559
ณ โรงแรมรัชดาซิตี้ ห้วยขวาง  กรุงเทพมหานคร

power point ประกอบการประชุม ดาวน์โหลด

 
แบบประเมินตนเองตามมาตรฐานการพยาบาล PDF พิมพ์ อีเมล
วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2013 เวลา 09:31 น.

แบบประเมินตนเองตามมาตรฐานการพยาบาล

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

1.แบบประเมินมาตรฐานคลินิก

2.แบบประเมินมาตรฐานชุมชน

3.แบบประเมินมาตรฐานบริหารการพยาบาล

หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อที่ คุณยุวดี เชาวณาพรรณ์

กลุ่มงานมาตรฐานและควบคุมคุณภาพการพยาบาล

โทร.02 276 5714

 
โครงการการพัฒนาศักยภาพพยาบาลผู้จัดการสุขภาพฯ PDF พิมพ์ อีเมล
วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2016 เวลา 16:14 น.

โครงการการพัฒนาศักยภาพพยาบาลผู้จัดการสุขภาพ
ในการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุแบบประคับประคองที่บ้าน
(Nurse Care Manager for palliative care in Home ward)
กิจกรรมที่ 7 สัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน
“การพัฒนาและบูรณาการแผนยุทธศาสตร์ด้านการดูแลผู้ป่วย
ระยะท้ายของชีวิตที่บ้านในพื้นที่เขต กรุงเทพมหานคร”

กิจกรรมที่ 1 การศึกษาดูงาน ณ หน่วยงานสาธารณสุข จังหวัดสระบุรี ยโสธร สุรินทร์
ในวันที่วันที่ 25 - 27 ตุลาคม 2559

กิจกรรมที่ 2 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาและบูรณาการ แผนยุทธศาสตร์
ด้านการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายของชีวิตที่บ้านในพื้นที่เขต
วันที่ 31 ตุลาคม 2559
ณ โรงแรมบางกอกชฎา เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

 
การอบรมฟื้นฟูแกนนำผู้ดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุฯ PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2016 เวลา 15:19 น.

 

คำสั่งให้ข้าราชการเข้าร่วมอบรมฟื้นฟูแกนนำผู้ดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน ดาวน์โหลด

รายชื่อพยาบาล 7 รุ่น ดาวน์โหลด
รายชื่อพยาบาล รุ่น 1 กทม.
ดาวน์โหลด
รายชื่อพยาบาล รุ่น 2 กทม.
ดาวน์โหลด
รายชื่อพยาบาล รุ่น 3 กทม.
ดาวน์โหลด

รายชื่ออบรมใน กทม.

รุ่นที่ 1 วันที่ 28 พ.ย. ดาวน์โหลด
รุ่นที่ 2 วันที่ 29 พ.ย. ดาวน์โหลด
รุ่นที่ 3 วันที่ 30 พ.ย. ดาวน์โหลด

รายชื่ออบรมต่างจังหวัด

รุ่นที่ 1 วันที่ 13 – 14 ธันวาคม 2559 ณ จังหวัดกาญจนบุรี    ดาวน์โหลด
รุ่นที่ 2 วันที่ 13 - 14 ธันวาคม 2559 ณ จังหวัดสระบุรี          ดาวน์โหลด

รุ่นที่ 3 วันที่ 15 – 16  ธันวาคม 2559 ณ  จังหวัดกาญจนบุรี  ดาวน์โหลด

รุ่นที่ 4 วันที่ 15 – 16  ธันวาคม 2559 ณ จังหวัดระยอง        ดาวน์โหลด
รุ่นที่ 5 วันที่ 4 – 5 มกราคม 2560  ณ จังหวัดปราจีนบุรี        ดาวน์โหลด
รุ่นที่ 6 วันที่ 4 – 5 มกราคม 2560  ณ จังหวัดลพบุรี            ดาวน์โหลด
รุ่นที่ 7 วันที่ 6 – 7 มกราคม 2560 ณ จังหวัดระยอง             ดาวน์โหลด 
ร่วมแสดงความรำลึกฯ PDF พิมพ์ อีเมล
วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2016 เวลา 14:55 น.

นางสาววาณีรัตน์ รุ่งเกียรติกุล ผู้อำนวยการกองการพยาบาลสาธารณสุข
พร้อมคณะพยาบาล ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
ร่วมแสดงความรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช"
ณ กองการพยาบาลสาธารณสุข สำนักอนามัย

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 3 จาก 18
ข่าวประชาสัมพันธ์
นวัตกรรมหัวใจในกำมือ   
ประชุมพยาบาลอาวุโส   
ชมรมสายงานพยาบาล  
จุลสาร กองการพยาบาลฉบับ 2   
จุลสาร กองการพยาบาลฉบับ 1   
E-book (กองการพยาบาลสาธารณสุข)   
แบบฟอร์มเพื่อการจัดแบบเอกสารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของศูนย์บริการสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ 2558   
แบบฟอร์ม ใบเซ็นชื่อการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย (PHCA)   
ระเบียบเครื่องแบบการแต่งกาย   
แบบประเมินตนเองตามมาตรฐานการพยาบาล   
รายงานการส่งต่อมารดาและทารกหลังคลอด  
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้ง ปี 2556   
ขอเชิญส่งผลงาน / ผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการต่างประเทศ   
คุณสมบัติวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ในงานเยี่ยมบ้าน   
อนุมัติรายชื่อ(เพิ่มเติม)เข้าร่วมประชุมวิชาการ พยาบาลรู้ทันธุรกิจยาสูบ   
ข่าวการประกวดราคา กองการพยาบาลสาธารณสุข
1.จัดซื้อจัดจ้าง
2.สมัครงาน