กองการพยาบาลสาธารณสุข , กองการพยาบาลสาธารณสุข สํานักอนามัย , กองการพยาบาลสาธารณสุข สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร , พยาบาล , กองการพยาบาล


กองการพยาบาลสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
ภาพบรรยากาศงานวันคล้ายวันเกิดชมรมสายงานพยาบาล PDF พิมพ์ อีเมล
วันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2015 เวลา 10:56 น.

ภาพบรรยากาศงานทำบุญวันคล้ายวันเกิดชมรมสายงานพยาบาล
สำนักอนามัย
วันศุกร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
ณ อาคารพิธีสงฆ์ ชั้น ๒ ห้อง ๑ โรงพยาบาลสงฆ์


เครดิตภาพ โดย คุณนพวรรณ

 

(ลงข้อมูล วันที่ 6/02/58)

 
แบบฟอร์มรายงานการประชุมสู่บันไดขั้นที่ 3 PDF พิมพ์ อีเมล
วันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2015 เวลา 14:41 น.

แบบฟอร์มรายงานการประชุมสู่บันไดขั้นที่ 3 ครั้งที่ 1-4 ดาวน์โหลด

(ลงข้อมูล วันที่ 19/01/58)

 
แจ้งสำรวจความต้องการ รายการ และวัสดุต่างๆ PDF พิมพ์ อีเมล
วันพุธที่ 14 มกราคม 2015 เวลา 14:43 น.

แจ้งสำรวจความต้องการ รายการ และวัสดุต่างๆ
ที่กองการพยาบาลสาธารณสุข(กพส)จัดทำให้กับศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง ปี 2559 ตามงบประมาณมุ่งเน้นผลงาน อ.พลอย) ดังนี้

1) ค่าแบบฟอร์มต่างๆในงานการพยาบาลอนามัยชุมชน (รหัสบัญชี 9002)
2) สื่อ สิ่งพิมพ์ แผ่นพับ (การพยาบาล) (รหัส 9909)
3) ค่าวัสดุ HHC Pachage (รหัส 9908)

ทั้งนี้ เพื่อให้ศูนย์บริการสาธารณสุขดำเนินการบันทึกข้อมูลในหมวดวัสดุ รายจ่ายจัดสรรเข้าตามความต้องการของศูนย์บริการสาธารณสุขแต่ละแห่ง และขอความร่วมมือศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่ง จัดส่งรายการดังกล่าวมายังกองการพยาบาลสาธารณสุข เพื่อจะได้ดำเนินการจัดทำรายจ่ายจัดสรรออกของกองการพยาบาลสาธารณสุขให้สอดคล้องกันต่อไป ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 23 ม.ค. 58
ทาง e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน โทร 02-2768823
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

(ลงข้อมูลวันที่ 14/01/58)

 
ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคและภัยที่เกิดในฤดูหนาว PDF พิมพ์ อีเมล
วันพุธที่ 14 มกราคม 2015 เวลา 15:10 น.

ด้วยขณะนี้ เป็นช่วงฤดูหนาวเย็นปกคลุมเกือบทุกพื้นที่ การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศอาจเป็นสาเหตุของโรคติดต่อหลายชนิด ได้แก่ โรคไข้หวัด และไข้หวัดใหญ่ โรคปอดบวม โรคหัด โรคสุกใส โรคมือ เท้า ปาก และโรคอุจจาระร่วง ซึ่งแพร่กระจายได้ง่ายและรวดเร็ว เพื่อความปลอดภัยและมีสุขภาพอนามัยที่ดี สามารถป้องกันโรคต่างๆได้ สามารถดาวน์โหลดข้อมูลการป้องกันโรคติดต่อและภัยที่เกิดในฤดูหนาวได้จาก www.bangkok.go.th/health  (เมนูข่าวสารสุขภาพ)

(ลงข้อมูลวันที่ 14/01/58)

 
ขอส่งร่างคำสั่งผู้เข้าอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพและสมรรถนะผู้นิเทศงานบริการการแพทย์และสาธารณสุข สำนักอนามัย และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศงานฯ PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ 13 มกราคม 2015 เวลา 09:28 น.

กองการพยาบาลสาธารณสุข จัดการอบรมพัฒนาคณะกรรมการ
นิเทศงานบริการการแพทย์และสาธารณสุข สำนักอนามัย ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘
ในหลักสูตร "การเสริมสร้างศักยภาพและสมรรถนะผู้นิเทศงานบริการการแพทย์และสาธารณสุข สำนักอนามัย"
ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ และวันที่ ๒๒-๒๓ มกราคม ๒๕๕๘
ณ โรงแรมปริ๊นส์ตั้น พาร์ค สวีท กทม. อ่านเพิ่มเติม

(ลงข้อมูลวันที่ 13/01/58)

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 3 จาก 6
ข่าวประชาสัมพันธ์
นวัตกรรมหัวใจในกำมือ   
ประชุมพยาบาลอาวุโส   
ชมรมสายงานพยาบาล  
จุลสาร กองการพยาบาลฉบับ 2   
จุลสาร กองการพยาบาลฉบับ 1   
E-book (กองการพยาบาลสาธารณสุข)   
แบบฟอร์มเพื่อการจัดแบบเอกสารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของศูนย์บริการสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ 2558   
แบบฟอร์ม ใบเซ็นชื่อการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย (PHCA)   
ระเบียบเครื่องแบบการแต่งกาย   
แบบประเมินตนเองตามมาตรฐานการพยาบาล   
รายงานการส่งต่อมารดาและทารกหลังคลอด  
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้ง ปี 2556   
ขอเชิญส่งผลงาน / ผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการต่างประเทศ   
คุณสมบัติวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ในงานเยี่ยมบ้าน   
อนุมัติรายชื่อ(เพิ่มเติม)เข้าร่วมประชุมวิชาการ พยาบาลรู้ทันธุรกิจยาสูบ   
ข่าวการประกวดราคา กองการพยาบาลสาธารณสุข
1.จัดซื้อจัดจ้าง
2.สมัครงาน