กองการพยาบาลสาธารณสุข , กองการพยาบาลสาธารณสุข สํานักอนามัย , กองการพยาบาลสาธารณสุข สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร , พยาบาล , กองการพยาบาล


กองการพยาบาลสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานรุ่น (Class Project) PDF พิมพ์ อีเมล
วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2015 เวลา 16:01 น.

การอบรมหลักสูตรการบริหารการพยาบาล (ด้านบริหารอนามัย) รุ่นที่ 15
วันที่ 26 มิถุนายน 2558
ณ โรงแรมรัชดาซิตี้ ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

(ลงข้อมูล วันที่ 26/06/58)

 
แบบประเมินตนเองตามมาตรฐานการพยาบาล PDF พิมพ์ อีเมล
วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2013 เวลา 09:31 น.

แบบประเมินตนเองตามมาตรฐานการพยาบาล

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

1.แบบประเมินมาตรฐานคลินิก

2.แบบประเมินมาตรฐานชุมชน

3.แบบประเมินมาตรฐานบริหารการพยาบาล

หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อที่ คุณยุวดี เชาวณาพรรณ์

กลุ่มงานมาตรฐานและควบคุมคุณภาพการพยาบาล

โทร.02 276 5714

 
ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมสัปดาห์วันพยาบาลสากลประจำปี 2558 PDF พิมพ์ อีเมล
วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2015 เวลา 08:04 น.

ขอความร่วมมือศูนย์บริการสาธารณสุขต่างๆ ร่วมจัดกิจกรรมในศูนย์ฯ เนื่องในกิจกรรมสัปดาห์วันพยาบาลสากล ประจำปี 2558 อ่านเพิ่มเติม

(ลงข้อมูล วันที่ 30/04/58)

 
ภาพกิจกรรมวันพยาบาลสากล ปี 2558 PDF พิมพ์ อีเมล
วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2015 เวลา 15:13 น.

ภาพกิจกรรมวันพยาบาลสากล ปี 2558

ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา

.................

ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง

.

(ลงข้อมูล วันที่ 2/06/58)

 
แผนกำหนดการนิเทศงานบริการการแพทย์และสาธารณสุข สำนักอนามัย PDF พิมพ์ อีเมล
วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2015 เวลา 16:00 น.

กองการพยาบาลสาธารณสุข ขอส่งแผนกำหนดการนิเทศงาน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการนิเทศฯงาน ดาวน์โหลด

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 3 จาก 8
ข่าวประชาสัมพันธ์
นวัตกรรมหัวใจในกำมือ   
ประชุมพยาบาลอาวุโส   
ชมรมสายงานพยาบาล  
จุลสาร กองการพยาบาลฉบับ 2   
จุลสาร กองการพยาบาลฉบับ 1   
E-book (กองการพยาบาลสาธารณสุข)   
แบบฟอร์มเพื่อการจัดแบบเอกสารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของศูนย์บริการสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ 2558   
แบบฟอร์ม ใบเซ็นชื่อการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย (PHCA)   
ระเบียบเครื่องแบบการแต่งกาย   
แบบประเมินตนเองตามมาตรฐานการพยาบาล   
รายงานการส่งต่อมารดาและทารกหลังคลอด  
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้ง ปี 2556   
ขอเชิญส่งผลงาน / ผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการต่างประเทศ   
คุณสมบัติวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ในงานเยี่ยมบ้าน   
อนุมัติรายชื่อ(เพิ่มเติม)เข้าร่วมประชุมวิชาการ พยาบาลรู้ทันธุรกิจยาสูบ   
ข่าวการประกวดราคา กองการพยาบาลสาธารณสุข
1.จัดซื้อจัดจ้าง
2.สมัครงาน