กองการพยาบาลสาธารณสุข , กองการพยาบาลสาธารณสุข สํานักอนามัย , กองการพยาบาลสาธารณสุข สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร , พยาบาล , กองการพยาบาล

กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาระบบฯ


กองการพยาบาลสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร, Powered by Joomla! Joomla templates by SiteGround

กองการพยาบาลสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
ประชาสัมพันธ์โครงการสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย PDF พิมพ์ อีเมล
วันพุธที่ 27 กรกฏาคม 2016 เวลา 09:57 น.

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯได้จัดทำโครงการมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพบริการอาชีพพนักงานช่วยการพยาบาลและอาชีพผู้ช่วยทันตแพทย์ซึ่่งขอประชาสัมพันธ์แผ่นพับเพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจได้รับทราบถึงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิ ดาวน์โหลดเอกสาร

(ลงข้อมูล ณ วันที่ 27/07/59)

 
แบบประเมินตนเองตามมาตรฐานการพยาบาล PDF พิมพ์ อีเมล
วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2013 เวลา 09:31 น.

แบบประเมินตนเองตามมาตรฐานการพยาบาล

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

1.แบบประเมินมาตรฐานคลินิก

2.แบบประเมินมาตรฐานชุมชน

3.แบบประเมินมาตรฐานบริหารการพยาบาล

หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อที่ คุณยุวดี เชาวณาพรรณ์

กลุ่มงานมาตรฐานและควบคุมคุณภาพการพยาบาล

โทร.02 276 5714

 
ภาพบรรยากาศงานปิดการอบรมหลักสูตรบริหารการพยาบาลด้านบริหารอนามัยรุ่นที่ 16 PDF พิมพ์ อีเมล
วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฏาคม 2016 เวลา 13:21 น.

ลักสูตรบริหารการพยาบาลด้านบริหารอนามัย รุ่นที่ 16
ได้รับเกียรติจากท่านรองปลัดกรุงเทพมหานคร แพทย์หญิงวันทนีย์  วัฒนะ
เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการอบรม พร้อมให้โอวาท
รวมทั้ง รองผู้อำนวยการสำนักอนามัย นายแพทย์สุนทร สุนทรชาติ รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ผู้แทนจาก สพข. ผู้อำนวยการสำนักงานชันสูตร หัวหน้าพยาบาลศูนย์ฯ  รวมทั้งแขกผู้มีเกียรติร่วมชื่นชม การนำเสนอผลงาน "แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(service plan)ในผู้ป่วยแบบประคับประคองจนถึงระยะท้ายของชีวิต"


(ลงข้อมูล ณ วันที่ 14/07/59)

 
ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยม กองการพยาบาล ฯ PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ 26 กรกฏาคม 2016 เวลา 14:32 น.

นายโกวิท ยงวานิชจิต ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมคณะฯ
ตรวจเยี่ยม กองการพยาบาลสาธารณสุข สำนักอนามัย
ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2559


(ลงข้อมูล ณ วันที่ 26/07/59)

 
การออกหน่วยแพทย์และสาธารณสุขเคลื่อนที่ PDF พิมพ์ อีเมล
วันพุธที่ 13 กรกฏาคม 2016 เวลา 10:10 น.

กองการพยาบาลสาธารณสุข
ร่วมออกหน่วยแพทย์และสาธารณสุขเคลื่อนที่ (มสช)
โดยรองปลัดกรุงเทพมหานคร ท่านวันทนีย์ วัฒนะ เป็นประธานในพิธี
และผู้อำนวยการสำนักอนามัย ท่านชวินทร์  ศิรินาคกล่าวเปิดงาน
ณ วัดเจริญธรรมาราม
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559

โดยมีการให้บริการ ตรวจโรคและให้คำปรึกษา พร้อมทั้งรับถุงยังชีพ แว่นตา
ตรวจการดูแลสุขภาพ ในส่วนของกองการพยาบาลดูแลให้คำแนะนำ
และบริการเอกสารเกี่ยวกับสุขภาพ การดูแลผู้สูงอายุ และประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน
ซึ่งมีประชาชนสนใจมารับบริการจำนวนมาก

(ลงข้อมูล ณ วันที่ 13/07/59)

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 3 จาก 17
ข่าวประชาสัมพันธ์
นวัตกรรมหัวใจในกำมือ   
ประชุมพยาบาลอาวุโส   
ชมรมสายงานพยาบาล  
จุลสาร กองการพยาบาลฉบับ 2   
จุลสาร กองการพยาบาลฉบับ 1   
E-book (กองการพยาบาลสาธารณสุข)   
แบบฟอร์มเพื่อการจัดแบบเอกสารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของศูนย์บริการสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ 2558   
แบบฟอร์ม ใบเซ็นชื่อการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย (PHCA)   
ระเบียบเครื่องแบบการแต่งกาย   
แบบประเมินตนเองตามมาตรฐานการพยาบาล   
รายงานการส่งต่อมารดาและทารกหลังคลอด  
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้ง ปี 2556   
ขอเชิญส่งผลงาน / ผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการต่างประเทศ   
คุณสมบัติวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ในงานเยี่ยมบ้าน   
อนุมัติรายชื่อ(เพิ่มเติม)เข้าร่วมประชุมวิชาการ พยาบาลรู้ทันธุรกิจยาสูบ   
ข่าวการประกวดราคา กองการพยาบาลสาธารณสุข
1.จัดซื้อจัดจ้าง
2.สมัครงาน