กองการพยาบาลสาธารณสุข , กองการพยาบาลสาธารณสุข สํานักอนามัย , กองการพยาบาลสาธารณสุข สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร , พยาบาล , กองการพยาบาล


กองการพยาบาลสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
แบบประเมินตนเองตามมาตรฐานการพยาบาล PDF พิมพ์ อีเมล
วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2013 เวลา 09:31 น.

แบบประเมินตนเองตามมาตรฐานการพยาบาล

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

1.แบบประเมินมาตรฐานคลินิก

2.แบบประเมินมาตรฐานชุมชน

3.แบบประเมินมาตรฐานบริหารการพยาบาล

หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อที่ คุณยุวดี เชาวณาพรรณ์

กลุ่มงานมาตรฐานและควบคุมคุณภาพการพยาบาล

โทร.02 276 5714

 
ประเด็นการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนประเด็นนโยบายสำคัญ (Issue) PDF พิมพ์ อีเมล
วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2015 เวลา 15:52 น.

ประชาสัมพันธ์ประเด็นการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนประเด็นนโยบายสำคัญ (Issue) “มหานครแห่งความสุข” หัวข้อการดูแลผู้สูงอายุครบวงจร  ซึ่งในส่วนของกองการพยาบาลสาธารณสุข เป็นประเด็นการตรวจที่ 3 แผนงานในการให้บริการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยสูงอายุติดเตียง มีรายละเอียดดังนี้ ดาวน์โหลด

(ลงข้อมูล วันที่ 19/03/58)

 
ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคที่เกิดในฤดูร้อน PDF พิมพ์ อีเมล
วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2015 เวลา 09:48 น.

ด้วยขณะนี้ เป็นช่วงเวลาที่เข้าสู่ฤดูร้อน สภาพอากาศเปลี่ยนแปลง หากประชาชนดูแลรักษาสุขภาพอนามัยไม่ถูกต้อง โดยเฉพาะเด็กและผูู้สูงอายุอาจทำให้เกิดการเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ ที่เกิดในฤดูร้อนได้ เพื่อความปลอดภัยและมีสุขภาพอนามัยที่ดี สามารถดาวน์โหลดคำแนะนำการป้องกันโรคที่เกิดในฤดูร้อนได้จาก www.bangkok.go.th/health เมนูข่าวสารสุขภาพ

(ลงข้อมูล วันที่ 12/03/58)

 
ประชาสัมพันธ์การประกวดบทความ PDF พิมพ์ อีเมล
วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2015 เวลา 13:45 น.

ขอประชาสัมพันธ์การประกวดบทความ ในหัวข้อเรื่อง"ความเสมอภาคทางด้านสุขภาพ" ของกิจกรรมภาคประชาชน งานประชุมวิชาการร่วมคณะแพทยศาสตร์ สามสถาบัน : จุฬา - รามา - ศิริราช (JCMS2015) ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.jcms2015.com

(ลงข้อมูล วันที่ 20/03/58)

 
ประเด็นการตรวจราชการแบบบูรณาการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ(Issue) ปี 2558 PDF พิมพ์ อีเมล
วันพฤหัสบดีที่ 05 มีนาคม 2015 เวลา 10:56 น.

ประเด็นการตรวจราชการแบบบูรณาการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ (Issue) ปี 2558 สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร นโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มหานครแห่งความสุข มาตรการเร่งด่วน
นโยบาย : ดูแลผู้สูงอายุครบวงตร, ประเด็นการตรวจ : แผนงานในการให้บริการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยสูงอายุติดเตียง
อ่านเพิ่มเติม

(ลงข้อมูล วันที่ 5/03/58)

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 3 จาก 8
ข่าวประชาสัมพันธ์
นวัตกรรมหัวใจในกำมือ   
ประชุมพยาบาลอาวุโส   
ชมรมสายงานพยาบาล  
จุลสาร กองการพยาบาลฉบับ 2   
จุลสาร กองการพยาบาลฉบับ 1   
E-book (กองการพยาบาลสาธารณสุข)   
แบบฟอร์มเพื่อการจัดแบบเอกสารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของศูนย์บริการสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ 2558   
แบบฟอร์ม ใบเซ็นชื่อการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย (PHCA)   
ระเบียบเครื่องแบบการแต่งกาย   
แบบประเมินตนเองตามมาตรฐานการพยาบาล   
รายงานการส่งต่อมารดาและทารกหลังคลอด  
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้ง ปี 2556   
ขอเชิญส่งผลงาน / ผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการต่างประเทศ   
คุณสมบัติวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ในงานเยี่ยมบ้าน   
อนุมัติรายชื่อ(เพิ่มเติม)เข้าร่วมประชุมวิชาการ พยาบาลรู้ทันธุรกิจยาสูบ   
ข่าวการประกวดราคา กองการพยาบาลสาธารณสุข
1.จัดซื้อจัดจ้าง
2.สมัครงาน