กองการพยาบาลสาธารณสุข , กองการพยาบาลสาธารณสุข สํานักอนามัย , กองการพยาบาลสาธารณสุข สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร , พยาบาล , กองการพยาบาล


กองการพยาบาลสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
แบบประเมินตนเองตามมาตรฐานการพยาบาล PDF พิมพ์ อีเมล
วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2013 เวลา 09:31 น.

แบบประเมินตนเองตามมาตรฐานการพยาบาล

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

1.แบบประเมินมาตรฐานคลินิก

2.แบบประเมินมาตรฐานชุมชน

3.แบบประเมินมาตรฐานบริหารการพยาบาล

หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อที่ คุณยุวดี เชาวณาพรรณ์

กลุ่มงานมาตรฐานและควบคุมคุณภาพการพยาบาล

โทร.02 276 5714

 
เอกสารประกอบการอบรม "หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะประจำวิชาชีพเฉพาะกลุ่มภารกิจเยี่ยมบ้าน" PDF พิมพ์ อีเมล
วันพฤหัสบดีที่ 05 มีนาคม 2015 เวลา 08:12 น.

เอกสารประกอบการอบรม หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะประจำวิชาชีพเฉพาะกลุ่มภารกิจเยี่ยมบ้าน
เรื่อง การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางการพยาบาลสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื่อรัง
ระหว่างวันที่ 20-23 มกราคม 2558
ณ โรงแรมรัชดาซิตี้ ห้วยขวาง กทม.
าวน์โหลด

(ลงข้อมูล วันที่ 6/03/58)

 
ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคและภัยสุขภาพ PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 13:23 น.

ด้วยขณะนี้ เป็นช่วงปลายฤดูหนาวและเริ่มเข้าสู่ฤดูร้อน ทำให้มีสภาพอาการแปรปรวน ส่งผลกระทบความเสี่ยงด้านสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะโรคไข้หวัดใหญ่ โรคมือ เท้า ปาก และอาจส่งผลสืบเนื่องอื่นๆ เช่น ปัญหาหมอกลงจัด ปัญหาหมอกควัน เพื่อความปลอดภัยและมีสุขภาพอนามัยที่ดี สามารถดาวน์โหลดข้อมูลประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงปลายฤดูหนาวและหมอกลงจัดได้จาก www.bangkok.go.th/health (เมนูข่าวสารสุขภาพ)

(ลงข้อมูล วันที่ 24/02/58)

 
โครงการพัฒนารูปแบบการพยาบาลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่บ้าน สำนักอนามัย PDF พิมพ์ อีเมล
วันจันทร์ที่ 02 มีนาคม 2015 เวลา 13:49 น.

ภาพการประชุม โครงการพัฒนารูปแบบการพยาบาล
ผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่บ้าน สำนักอนามัย
กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง "การพยาบาลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่บ้านโดยใช้ต้นแบบ
BMA Care Management Model"
ระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2558
ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพ


 • เอกสารประกอบการสอน (23 ก.พ. 58) ดาวน์โหลด
 • เอกสารประกอบการสอน (24 ก.พ. 58) ดาวน์โหลด
 • เอกสารประกอบการสอน (25 ก.พ. 58) ดาวน์โหลด
 • การบันทึกข้อมูลในโปรแกรมระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุข (HCIS) ดาวน์โหลด
 • ตารางการประชุม ดาวน์โหลด
 • แบบประเมิน
  - แบบฟอร์มการประเมินและแบบบันทึกสำหรับพยาบาลผู้จัดการสุขภาพ (Nurse Care Manager) การดูแลชุมชน ดาวน์โหลด
  - แบบฟอร์มการประเมินและแบบบันทึกสำหรับพยาบาลผู้จัดการสุขภาพ (Nurse Care Manager) ในการดูแลผู้ป่วย HHC ดาวน์โหลด
  - แบบฟอร์มการประเมินและแบบบันทึกอื่นๆ ดาวน์โหลด
  - แบบฟอร์มการส่งต่อมารดาและทารกหลังคลอดที่บ้าน ดาวน์โหลด
  - แบบฟอร์มแจ้งผลการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้าน ดาวน์โหลด
  - แผนการจัดการสุขภาพที่บ้าน ดาวน์โหลด

(ลงข้อมูล วันที่ 2/03/58)

 
แผนกำหนดการนิเทศงานบริการการแพทย์และสาธารณสุข สำนักอนามัย PDF พิมพ์ อีเมล
วันศุกร์ที่ 06 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 15:56 น.

กองการพยาบาลสาธารณสุข ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการนิเทสงานฯ ขอส่งแผนการนิเทศงานศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 68 แห่ง พร้อมรายละเอียดเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดาวน์โหลด
-ขอเปลี่ยนแปลง Check list ของส่วนราชการ สสธ, กภก ดาวน์โหลด
-ขอเปลี่ยนแปลงแบบบันทึกการนิเทศงานของสำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข (10 ก.พ.58) ดาวน์โหลด
-ขอเปลี่ยนแปลง Check list ของส่วนราชการ กสอ. (18 ก.พ.58) ดาวน์โหลด

(ลงข้อมูล วันที่ 18/02/58)

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 3 จาก 7
ข่าวประชาสัมพันธ์
นวัตกรรมหัวใจในกำมือ   
ประชุมพยาบาลอาวุโส   
ชมรมสายงานพยาบาล  
จุลสาร กองการพยาบาลฉบับ 2   
จุลสาร กองการพยาบาลฉบับ 1   
E-book (กองการพยาบาลสาธารณสุข)   
แบบฟอร์มเพื่อการจัดแบบเอกสารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของศูนย์บริการสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ 2558   
แบบฟอร์ม ใบเซ็นชื่อการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย (PHCA)   
ระเบียบเครื่องแบบการแต่งกาย   
แบบประเมินตนเองตามมาตรฐานการพยาบาล   
รายงานการส่งต่อมารดาและทารกหลังคลอด  
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้ง ปี 2556   
ขอเชิญส่งผลงาน / ผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการต่างประเทศ   
คุณสมบัติวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ในงานเยี่ยมบ้าน   
อนุมัติรายชื่อ(เพิ่มเติม)เข้าร่วมประชุมวิชาการ พยาบาลรู้ทันธุรกิจยาสูบ   
ข่าวการประกวดราคา กองการพยาบาลสาธารณสุข
1.จัดซื้อจัดจ้าง
2.สมัครงาน