กองการพยาบาลสาธารณสุข , กองการพยาบาลสาธารณสุข สํานักอนามัย , กองการพยาบาลสาธารณสุข สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร , พยาบาล , กองการพยาบาล


กองการพยาบาลสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร, Powered by Joomla! Joomla templates by SiteGround

กองการพยาบาลสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
แบบประเมินตนเองตามมาตรฐาน PDF พิมพ์ อีเมล
วันพฤหัสบดีที่ 02 มีนาคม 2017 เวลา 14:52 น.

แบบประเมินตนเองตามมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข

สำนักอนามัย (PHCA) ปี 2559 (standard chechlist) ดาวน์โหลด

 
พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารการพยาบาล PDF พิมพ์ อีเมล
วันพุธที่ 01 มีนาคม 2017 เวลา 15:02 น.

(1 มีนาคม 2560)นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหาร

การพยาบาลด้านบริหารอนามัย)รุ่่นที่ 17 ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา

ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 1 (เสาชิงช้า)


 
คำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 440/2560 PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 13:59 น.

เรื่องให้ข้าราชการเข้ารับการอบรมหลักสูตร

Nurse Care Manager ดาวน์โหลด

 
ประกาศรับสมัครงาน PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 09:47 น.

รับสมัครงานพนักงานช่วยงานด้านสาธารณสุข 
พิธีเปิดศูนย์ส่งต่อเพื่อการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้าน กรุงเทพมหานคร PDF พิมพ์ อีเมล
วันเสาร์ที่ 04 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 13:21 น.

วันที่ 31 ม.ค. 60 พิธีเปิดศูนย์ส่งต่อเพื่อการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้าน

กรุงเทพมหานคร (BMA Home Ward Referral Center)

ณ อาคารสำนักงานเขตหัวยขวาง ได้รับเกียรติจาก

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ท่านทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์

ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ส่งต่อเพื่อการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้าน

ท่านผู้อำนวยการสำนักอนามัย นายชวินทร์ ศิรินาค กล่าวรายงาน

แขกผู้มีเกียรติได้แก่ ผู้บริหารสำนักงาน/กองสำนักอนามัย

รองผู้อำนวยการสำนักอนามัย นพ.สุนทร สุนทรชาติ นพ.วงวัฒน์ ลิ่วลักษณ์

ผู้แทนจากสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล GIS ผู้อำนวยการ

สำนักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร

ผู้แทนสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนสำนักตรวจและประเมินผล

ผู้อำนวยการเขตหัวยขวางและหัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย ผู้แทนจาก

สำนักงานเขตกรุงเทพกลาง นพ.ศักดา เมืองคำ คลินิกอบอุ่น

พี่พยาบาลอาวุโสและพี่หัวหน้าพยาบาล ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง

ภาคีเครือข่ายแห่งการส่งต่อเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วยและผู้สูงอายุ

ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร

 

 

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 3 จาก 20
ข่าวประชาสัมพันธ์
Downloadแบบฟอร์ม   
นวัตกรรมหัวใจในกำมือ   
ประชุมพยาบาลอาวุโส   
ชมรมสายงานพยาบาล  
จุลสาร กองการพยาบาลฉบับ 2   
จุลสาร กองการพยาบาลฉบับ 1   
E-book (กองการพยาบาลสาธารณสุข)   
แบบฟอร์มเพื่อการจัดแบบเอกสารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของศูนย์บริการสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ 2558   
แบบฟอร์ม ใบเซ็นชื่อการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย (PHCA)  
ระเบียบเครื่องแบบการแต่งกาย   
แบบประเมินตนเองตามมาตรฐานการพยาบาล   
รายงานการส่งต่อมารดาและทารกหลังคลอด  
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้ง ปี 2556   
ขอเชิญส่งผลงาน / ผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการต่างประเทศ   
คุณสมบัติวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ในงานเยี่ยมบ้าน   
ข่าวการประกวดราคา กองการพยาบาลสาธารณสุข
1.จัดซื้อจัดจ้าง
2.สมัครงาน