กองการพยาบาลสาธารณสุข , กองการพยาบาลสาธารณสุข สํานักอนามัย , กองการพยาบาลสาธารณสุข สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร , พยาบาล , กองการพยาบาล


กองการพยาบาลสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
แบบประเมินตนเองตามมาตรฐานการพยาบาล PDF พิมพ์ อีเมล
วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2013 เวลา 09:31 น.

แบบประเมินตนเองตามมาตรฐานการพยาบาล

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

1.แบบประเมินมาตรฐานคลินิก

2.แบบประเมินมาตรฐานชุมชน

3.แบบประเมินมาตรฐานบริหารการพยาบาล

หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อที่ คุณยุวดี เชาวณาพรรณ์

กลุ่มงานมาตรฐานและควบคุมคุณภาพการพยาบาล

โทร.02 276 5714

 
ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมสัปดาห์วันพยาบาลสากลประจำปี 2558 PDF พิมพ์ อีเมล
วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2015 เวลา 08:04 น.

ขอความร่วมมือศูนย์บริการสาธารณสุขต่างๆ ร่วมจัดกิจกรรมในศูนย์ฯ เนื่องในกิจกรรมสัปดาห์วันพยาบาลสากล ประจำปี 2558 อ่านเพิ่มเติม

(ลงข้อมูล วันที่ 30/04/58)

 
ประชาสัมพันธ์ศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทย PDF พิมพ์ อีเมล
วันพุธที่ 22 เมษายน 2015 เวลา 14:35 น.

ประชาสัมพันธ์ศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทยที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ เสนอรายชื่อเพื่อรับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น พ.ศ. 2558 อ่านเพิ่มเติม

(ลงข้อมูล วันที่ 22/04/58)

 
แผนกำหนดการนิเทศงานบริการการแพทย์และสาธารณสุข สำนักอนามัย PDF พิมพ์ อีเมล
วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2015 เวลา 16:00 น.

กองการพยาบาลสาธารณสุข ขอส่งแผนกำหนดการนิเทศงาน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการนิเทศฯงาน ดาวน์โหลด

 
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ของสำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร PDF พิมพ์ อีเมล
วันพุธที่ 22 เมษายน 2015 เวลา 14:15 น.

ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ของ "สำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร" www.bangkok.go.th/ard เพื่อประโยชน์ในการทราบข้อมูลและนำข้อมูลไปใช้ในการดำเนินการต่างๆ โดยเว็บไซต์ดังกล่าวประกอบด้วยข้อมูลที่เป็นประโยชน์และน่าสนใจ ดังนี้  มุมรู้จักกับสำนักการปกครองฯ, ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่างๆ, จดหมายข่าว สปท., ผลการเลือกตั้งและสถิติการเลือกตั้งประเภทต่างๆ, ระเบียบและกฏหมาย, โครงการบริการที่ดีที่สุด, ศูนย์การเรียนรู้ด้านทะเบียนและการปกครอง, คู่มือปฏิบัติราชการฝ่ายปกครอง, คลินิกการทะเบียน, ข้อมูลถนน ตรอก ซอย เป็นต้น

(ลงข้อมูล วันที่ 22/04/58)

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 3 จาก 8
ข่าวประชาสัมพันธ์
นวัตกรรมหัวใจในกำมือ   
ประชุมพยาบาลอาวุโส   
ชมรมสายงานพยาบาล  
จุลสาร กองการพยาบาลฉบับ 2   
จุลสาร กองการพยาบาลฉบับ 1   
E-book (กองการพยาบาลสาธารณสุข)   
แบบฟอร์มเพื่อการจัดแบบเอกสารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของศูนย์บริการสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ 2558   
แบบฟอร์ม ใบเซ็นชื่อการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย (PHCA)   
ระเบียบเครื่องแบบการแต่งกาย   
แบบประเมินตนเองตามมาตรฐานการพยาบาล   
รายงานการส่งต่อมารดาและทารกหลังคลอด  
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้ง ปี 2556   
ขอเชิญส่งผลงาน / ผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการต่างประเทศ   
คุณสมบัติวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ในงานเยี่ยมบ้าน   
อนุมัติรายชื่อ(เพิ่มเติม)เข้าร่วมประชุมวิชาการ พยาบาลรู้ทันธุรกิจยาสูบ   
ข่าวการประกวดราคา กองการพยาบาลสาธารณสุข
1.จัดซื้อจัดจ้าง
2.สมัครงาน