กองการพยาบาลสาธารณสุข , กองการพยาบาลสาธารณสุข สํานักอนามัย , กองการพยาบาลสาธารณสุข สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร , พยาบาล , กองการพยาบาล


กองการพยาบาลสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
รายงานการเยี่ยมผู้ป่วยและผู้สูงอายุ สำหรับ CG PDF พิมพ์ อีเมล
วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2016 เวลา 08:24 น.

รายงานการเยี่ยมผู้ป่วยและผู้สูงอายุต่อเนื่องสำหรับ Care giver
ดาวน์โหลด

(ลงข้อมูล วันที่ 1/12/58)

 
แบบประเมินตนเองตามมาตรฐานการพยาบาล PDF พิมพ์ อีเมล
วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2013 เวลา 09:31 น.

แบบประเมินตนเองตามมาตรฐานการพยาบาล

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

1.แบบประเมินมาตรฐานคลินิก

2.แบบประเมินมาตรฐานชุมชน

3.แบบประเมินมาตรฐานบริหารการพยาบาล

หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อที่ คุณยุวดี เชาวณาพรรณ์

กลุ่มงานมาตรฐานและควบคุมคุณภาพการพยาบาล

โทร.02 276 5714

 
บัญชีรายชื่อและกำหนดการมอบวุฒิบัตรการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้ดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุฯ PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2015 เวลา 12:21 น.

บัญชีรายชื่อผู้รับวุฒิบัตรการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้ดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลต่อเน่องที่บ้าน จำนวน 10 รุ่น
ตรวจสอบรายชื่อ

กองการพยาบาลสาธารณสุข ได้กำหนดให้มีพิธีมอบวุฒิบัตรการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้ดูแลผู้ป่วยและผู้ สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลต่อนื่องที่บ้าน แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม ในวันที่ 5 มกราคม พ.ศ.2559 ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์กีฬาเยาวชน (ไทย-ญี่ปุ่น) โดยมาพร้อมเพรียงกัน เวลา 12.00 น. และกรุณารับประทานอาหารกลางวันมาให้เรียบร้อย
*หมายเหตุ : กรุณาแต่งกายสุภาพ

(ลงข้อมูล วันที่ 22/12/58)

 
ภาพบรรยากาศพิธีมอบวุฒบัตรโครงการสร้างผู้ดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่บ้าน PDF พิมพ์ อีเมล
วันพุธที่ 06 มกราคม 2016 เวลา 09:35 น.

โครงการสร้างผู้ดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่บ้าน
(Caregiver Training Program @Home)  รุ่นที่ 1-10
โดยสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
วันที่ 5 มกราคม 2559 ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2
ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)
สำนักอนามัยได้รับเกียรติจาก ท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
(ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร) เป็นประธานในพิธีและมอบววุฒิบัตร
ผู้ผ่านการอบรมฯ จำนวน 1,200 คน ของศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง
และท่านรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นางผุสดี ตามไท) ร่วมมอบวุฒิบัตร

(ลงข้อมูล วันที่ 6/01/59)

 
เทมเพลต workload PDF พิมพ์ อีเมล
วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2015 เวลา 11:58 น.

เทมเพลต workload ของศูนย์ฯย้อนหลัง 3 ปี ดาวน์โหลด

(ลงข้อมูล วันที่ 17/12/58)

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 3 จาก 13
ข่าวประชาสัมพันธ์
นวัตกรรมหัวใจในกำมือ   
ประชุมพยาบาลอาวุโส   
ชมรมสายงานพยาบาล  
จุลสาร กองการพยาบาลฉบับ 2   
จุลสาร กองการพยาบาลฉบับ 1   
E-book (กองการพยาบาลสาธารณสุข)   
แบบฟอร์มเพื่อการจัดแบบเอกสารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของศูนย์บริการสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ 2558   
แบบฟอร์ม ใบเซ็นชื่อการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย (PHCA)   
ระเบียบเครื่องแบบการแต่งกาย   
แบบประเมินตนเองตามมาตรฐานการพยาบาล   
รายงานการส่งต่อมารดาและทารกหลังคลอด  
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้ง ปี 2556   
ขอเชิญส่งผลงาน / ผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการต่างประเทศ   
คุณสมบัติวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ในงานเยี่ยมบ้าน   
อนุมัติรายชื่อ(เพิ่มเติม)เข้าร่วมประชุมวิชาการ พยาบาลรู้ทันธุรกิจยาสูบ   
ข่าวการประกวดราคา กองการพยาบาลสาธารณสุข
1.จัดซื้อจัดจ้าง
2.สมัครงาน