กองการพยาบาลสาธารณสุข , กองการพยาบาลสาธารณสุข สํานักอนามัย , กองการพยาบาลสาธารณสุข สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร , พยาบาล , กองการพยาบาล


กองการพยาบาลสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
การประชุมเชิงปฏิบัติการ"การพัฒนาระบบการพยาบาลที่บ้าน โดยพยาบาลผู้จัดการสุขภาพ"(Care Manager) PDF พิมพ์ อีเมล
วันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2014 เวลา 14:13 น.

โครงการการพัฒนาระบบการพยาบาลที่บ้านโดยพยาบาลผู้จัดการสุขภาพ(Care Manager)

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ"การพัฒนาระบบการพยาบาลที่บ้าน โดยพยาบาลผู้จัดการสุขภาพ (Care Manager)

วันที่ 21-23 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมอีสติน มักกะสัน กรุงเทพมหานคร ดาวน์โหลดPower Point

 
ผลคะแนนการเลือกตั้งคณะกรรมการชมรมสายงานพยาบาลชุดใหม่ ปี๒๕๕๗-๒๕๕๘ PDF พิมพ์ อีเมล
วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2013 เวลา 08:49 น.

ผลคะแนนการเลือกตั้งคณะกรรมการชมรมสายงานพยาบาล ดาวน์โหลด

 
สรุปรายงานการประชุมการวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 5 "สานวิจัยทางการพยาบาลสู่การปฏิบัติการในประชาคมอาเซียน PDF พิมพ์ อีเมล
วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2014 เวลา 14:28 น.

สรุปรายงานการประชุมการวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติครั้งที่ 5 วันที่ 2-4 ธันวาคม 2556 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ ดาวน์โหลด

 
โครงการพัฒนารูปแบบการพยาบาลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่บ้าน สำนักอนามัย PDF พิมพ์ อีเมล
วันจันทร์ที่ 02 มีนาคม 2015 เวลา 13:49 น.

ภาพการประชุม โครงการพัฒนารูปแบบการพยาบาล
ผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่บ้าน สำนักอนามัย
กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง "การพยาบาลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่บ้านโดยใช้ต้นแบบ
BMA Care Management Model"
ระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2558
ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพ

 

 • เอกสารประกอบการสอน (23 ก.พ. 58) ดาวน์โหลด
 • เอกสารประกอบการสอน (24 ก.พ. 58) ดาวน์โหลด
 • เอกสารประกอบการสอน (25 ก.พ. 58) ดาวน์โหลด
 • การบันทึกข้อมูลในโปรแกรมระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุข (HCIS) ดาวน์โหลด
 • ตารางการประชุม ดาวน์โหลด
 • แบบประเมิน
  - แบบฟอร์มการประเมินและแบบบันทึกสำหรับพยาบาลผู้จัดการสุขภาพ (Nurse Care Manager) การดูแลชุมชน ดาวน์โหลด
  - แบบฟอร์มการประเมินและแบบบันทึกสำหรับพยาบาลผู้จัดการสุขภาพ (Nurse Care Manager) ในการดูแลผู้ป่วย HHC ดาวน์โหลด
  - แบบฟอร์มการประเมินและแบบบันทึกอื่นๆ ดาวน์โหลด
  - แบบฟอร์มการส่งต่อมารดาและทารกหลังคลอดที่บ้าน ดาวน์โหลด
  - แบบฟอร์มแจ้งผลการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้าน ดาวน์โหลด
  - แผนการจัดการสุขภาพที่บ้าน ดาวน์โหลด

(ลงข้อมูล วันที่ 2/03/58)

 
แบบฟอร์ม ใบเซ็นชื่อการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย (PHCA) PDF พิมพ์ อีเมล
วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 11:39 น.

แบบฟอร์มใบเซ็นชื่อการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย (PHCA) เพื่อสนับสนุนการพัฒนา/ยกระดับมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2557

อ่านเพิ่มเติม...
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 6
ข่าวประชาสัมพันธ์
นวัตกรรมหัวใจในกำมือ   
ประชุมพยาบาลอาวุโส   
ชมรมสายงานพยาบาล  
จุลสาร กองการพยาบาลฉบับ 2   
จุลสาร กองการพยาบาลฉบับ 1   
E-book (กองการพยาบาลสาธารณสุข)   
แบบฟอร์มเพื่อการจัดแบบเอกสารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของศูนย์บริการสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ 2558   
แบบฟอร์ม ใบเซ็นชื่อการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย (PHCA)   
ระเบียบเครื่องแบบการแต่งกาย   
แบบประเมินตนเองตามมาตรฐานการพยาบาล   
รายงานการส่งต่อมารดาและทารกหลังคลอด  
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้ง ปี 2556   
ขอเชิญส่งผลงาน / ผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการต่างประเทศ   
คุณสมบัติวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ในงานเยี่ยมบ้าน   
อนุมัติรายชื่อ(เพิ่มเติม)เข้าร่วมประชุมวิชาการ พยาบาลรู้ทันธุรกิจยาสูบ   
ข่าวการประกวดราคา กองการพยาบาลสาธารณสุข
1.จัดซื้อจัดจ้าง
2.สมัครงาน