กองการพยาบาลสาธารณสุข , กองการพยาบาลสาธารณสุข สํานักอนามัย , กองการพยาบาลสาธารณสุข สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร , พยาบาล , กองการพยาบาล


กองการพยาบาลสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร, Powered by Joomla!
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
121 ประเด็นการตรวจราชการแบบบูรณาการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ(Issue) ปี 2558 697
122 เอกสารประกอบการอบรม "หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะประจำวิชาชีพเฉพาะกลุ่มภารกิจเยี่ยมบ้าน" 941
123 โครงการพัฒนารูปแบบการพยาบาลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่บ้าน สำนักอนามัย 1226
124 ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคและภัยสุขภาพ 691
125 แผนกำหนดการนิเทศงานบริการการแพทย์และสาธารณสุข สำนักอนามัย 1047
126 ภาพบรรยากาศงานวันคล้ายวันเกิดชมรมสายงานพยาบาล 799
127 แบบฟอร์มรายงานการประชุมสู่บันไดขั้นที่ 3 919
128 ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคและภัยที่เกิดในฤดูหนาว 1322
129 แจ้งสำรวจความต้องการ รายการ และวัสดุต่างๆ 1123
130 ขอส่งร่างคำสั่งผู้เข้าอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพและสมรรถนะผู้นิเทศงานบริการการแพทย์และสาธารณสุข สำนักอนามัย และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศงานฯ 1373
131 ขอแสดงความยินดี 873
132 คุณสมบัติวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ในงานเยี่ยมบ้าน 1880
133 ขอความร่วมมือในการประเมินตนเองตามสมรรถนะสายวิชาชีพ 1072
134 ขอความร่วมมือบุคลากรสายงานพยาบาล 1227
135 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมโครงการ การฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารการพยาบาล (ด้านบริหารอนามัย) รุ่นที่ 15 1212
136 โครงการการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารพยาบาล (ด้านการบริหารอนามัย) รุ่นที่ 15 937
137 การปรับปรุงสมรรถนะเฉพาะตำแหน่งของข้าราชการกรุงเทพมหานคร 1007
138 ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้เชี่ยวชาญ ชุดาภรณ์ ศิริสนธิ 1268
139 ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้เชี่ยวชาญ ชุดาภรณ์ ศิริสนธิ 1313
140 คำสั่งการประชุมวิชาการ 863
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 7 จาก 9