กองการพยาบาลสาธารณสุข , กองการพยาบาลสาธารณสุข สํานักอนามัย , กองการพยาบาลสาธารณสุข สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร , พยาบาล , กองการพยาบาล


กองการพยาบาลสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร, Powered by Joomla!
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
101 ประเด็นการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนประเด็นนโยบายสำคัญ (Issue) 644
102 ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคที่เกิดในฤดูร้อน 735
103 ประเด็นการตรวจราชการแบบบูรณาการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ(Issue) ปี 2558 635
104 เอกสารประกอบการอบรม "หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะประจำวิชาชีพเฉพาะกลุ่มภารกิจเยี่ยมบ้าน" 732
105 โครงการพัฒนารูปแบบการพยาบาลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่บ้าน สำนักอนามัย 998
106 ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคและภัยสุขภาพ 597
107 แผนกำหนดการนิเทศงานบริการการแพทย์และสาธารณสุข สำนักอนามัย 972
108 ภาพบรรยากาศงานวันคล้ายวันเกิดชมรมสายงานพยาบาล 709
109 แบบฟอร์มรายงานการประชุมสู่บันไดขั้นที่ 3 748
110 ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคและภัยที่เกิดในฤดูหนาว 1059
111 แจ้งสำรวจความต้องการ รายการ และวัสดุต่างๆ 909
112 ขอส่งร่างคำสั่งผู้เข้าอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพและสมรรถนะผู้นิเทศงานบริการการแพทย์และสาธารณสุข สำนักอนามัย และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศงานฯ 1115
113 ขอแสดงความยินดี 777
114 คุณสมบัติวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ในงานเยี่ยมบ้าน 1056
115 ขอความร่วมมือในการประเมินตนเองตามสมรรถนะสายวิชาชีพ 956
116 ขอความร่วมมือบุคลากรสายงานพยาบาล 1056
117 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมโครงการ การฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารการพยาบาล (ด้านบริหารอนามัย) รุ่นที่ 15 1075
118 โครงการการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารพยาบาล (ด้านการบริหารอนามัย) รุ่นที่ 15 855
119 การปรับปรุงสมรรถนะเฉพาะตำแหน่งของข้าราชการกรุงเทพมหานคร 892
120 ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้เชี่ยวชาญ ชุดาภรณ์ ศิริสนธิ 1145
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 6 จาก 8