กองการพยาบาลสาธารณสุข , กองการพยาบาลสาธารณสุข สํานักอนามัย , กองการพยาบาลสาธารณสุข สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร , พยาบาล , กองการพยาบาล


กองการพยาบาลสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร, Powered by Joomla!
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
101 เอกสารประกอบการอบรม "หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะประจำวิชาชีพเฉพาะกลุ่มภารกิจเยี่ยมบ้าน" 719
102 โครงการพัฒนารูปแบบการพยาบาลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่บ้าน สำนักอนามัย 972
103 ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคและภัยสุขภาพ 583
104 แผนกำหนดการนิเทศงานบริการการแพทย์และสาธารณสุข สำนักอนามัย 959
105 ภาพบรรยากาศงานวันคล้ายวันเกิดชมรมสายงานพยาบาล 700
106 แบบฟอร์มรายงานการประชุมสู่บันไดขั้นที่ 3 733
107 ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคและภัยที่เกิดในฤดูหนาว 1037
108 แจ้งสำรวจความต้องการ รายการ และวัสดุต่างๆ 886
109 ขอส่งร่างคำสั่งผู้เข้าอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพและสมรรถนะผู้นิเทศงานบริการการแพทย์และสาธารณสุข สำนักอนามัย และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศงานฯ 1093
110 ขอแสดงความยินดี 765
111 คุณสมบัติวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ในงานเยี่ยมบ้าน 991
112 ขอความร่วมมือในการประเมินตนเองตามสมรรถนะสายวิชาชีพ 944
113 ขอความร่วมมือบุคลากรสายงานพยาบาล 1039
114 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมโครงการ การฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารการพยาบาล (ด้านบริหารอนามัย) รุ่นที่ 15 1055
115 โครงการการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารพยาบาล (ด้านการบริหารอนามัย) รุ่นที่ 15 845
116 การปรับปรุงสมรรถนะเฉพาะตำแหน่งของข้าราชการกรุงเทพมหานคร 876
117 ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้เชี่ยวชาญ ชุดาภรณ์ ศิริสนธิ 1137
118 ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้เชี่ยวชาญ ชุดาภรณ์ ศิริสนธิ 1139
119 คำสั่งการประชุมวิชาการ 781
120 รายงานการประชุมกองการพยาลสาธารณสุขและศูนย์ประสานงาน ครั้งที่ 7/2557 771
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 6 จาก 8