กองการพยาบาลสาธารณสุข , กองการพยาบาลสาธารณสุข สํานักอนามัย , กองการพยาบาลสาธารณสุข สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร , พยาบาล , กองการพยาบาล


กองการพยาบาลสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร, Powered by Joomla!
ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร PDF พิมพ์ อีเมล
วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2010 เวลา 13:26 น.

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

สำรวจข้อมูล ณ ตุลาคม 2556

เว็บไซต์ ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร

พื้นที่ตั้ง :  1  ไร่  1งาน  9  ตารางวา

พื้นที่รับผิดชอบ : 25.724  ตารางกิโลเมตร

จำนวนประชากรตาม MOU สปสช.: 158,145  คน(ชาย 75,874 คน, หญิง 82,280 คน)

จำนวนบ้านที่รับผิดชอบ : 59,411  หลังคาเรือน  (  32,978  ครอบครัว)

จำนวนชุมชนที่ดูแล

 • จัดตั้ง :   53  ชุมชน ศูนย์สุขภาพชุมชน :   26  แห่ง
 • ไม่จัดตั้ง :    129  ชุมชน

จำนวนโรงเรียนที่รับผิดชอบ

 • โรงเรียนกรุงเทพมหานคร :  11  โรงเรียน
 • โรงเรียนรัฐบาล :   5  โรงเรียน
 • โรงเรียนเอกชน :  11  โรงเรียน

เขตพื้นที่รับผิดชอบ เขตจอมทอง

 • แขวงบางค้อ
 • แขวงจอมทอง
 • แขวงบางมด
 • แขวงบางขุนเทียน

สถานที่ตั้ง : เลขที่  27/21  ริมถนนวุฒากาศ  49  แขวงบ้างค้อ  เขตจอมทอง  กทม.  10150

โทร : 02-476-6493-96

โทรสาร : 02-476-6628

สถานที่ใกล้เคียง :  วัดนางนอง,  เยื้องโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง

รถโดยสารประจำทาง :   43,  111,  รถสองแถวเล็ก

ศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา :   3  แห่ง

 • สาขาบางมด ที่ตั้ง  54/2  หมู่  9  ซ.วัดสีสุก  (จอมทอง 19) แขวงบางมด เขตจอมทอง
 • สาขาวัดไทร  ที่ตั้ง 1/3  หมู่2 ซ.เอกชัย  19 ถ.เอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง
 • สาขาศาลาครืน  ที่ตั้ง  33/3  หมู่  1 ซ.วิสุทธิจิต  เอกชัย  8 แขวงบางขุนเทียน  เขตจอมทอง

เว็บไซต์ของศูนย์บริการสาธารณสุข : -

อีเมล์ :

อื่น ๆ :

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

1.ศูนย์สาขาวัดไทร ที่ตั้ง 1/3  หมู่2 ซ.เอกชัย  19 ถ.เอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง

พื้นที่ตั้ง :  16  ตารางวา (เช่าตึกแถว 1 คูหา)

พื้นที่รับผิดชอบ : 4  ตารางกิโลเมตร

จำนวนประชากรตาม MOU สปสช.: 22,295  คน(ชาย 10,745 คน, หญิง 11,550 คน)

จำนวนบ้านที่รับผิดชอบ : 7,838  หลังคาเรือน  (  13,523  ครอบครัว)

จำนวนชุมชนที่ดูแล

 • จัดตั้ง :   10  ชุมชน ศูนย์สุขภาพชุมชน :   5  แห่ง
 • ไม่จัดตั้ง :    -  ชุมชน

จำนวนโรงเรียนที่รับผิดชอบ

 • โรงเรียนกรุงเทพมหานคร :  2  โรงเรียน
 • โรงเรียนรัฐบาล :   -  โรงเรียน
 • โรงเรียนเอกชน :  2  โรงเรียน

เขตพื้นที่รับผิดชอบ เขตจอมทอง แขวงบางขุนเทียนหมู่ 2, 3, 4

สถานที่ตั้ง : เลขที่  1/3  หมู่2 ซอยเอกชัย 19  ถนนเอกชัย  แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง  กทม.  10150

โทร : 02-415-2211

โทรสาร : 02-415-2211

สถานที่ใกล้เคียง :  วัดไทร

รถโดยสารประจำทาง :   สาย43,  120, 167, 544, รถสองแถวเล็ก

เว็บไซต์ของศูนย์บริการสาธารณสุข : -

อีเมล์ :

อื่น ๆ :

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

2.ศูนย์สาขาศาลาครืน ที่ตั้ง  33/3  หมู่  1 ซ.วิสุทธิจิต  เอกชัย  8 แขวงบางขุนเทียน  เขตจอมทอง

พื้นที่ตั้ง :  100  ตารางวา

พื้นที่รับผิดชอบ :2  ตารางกิโลเมตร (หมู่ 10, 11 แขวงบางขุนเทียน)

จำนวนประชากรตาม MOU สปสช.: 9,530  คน (ชาย 4,799 คน, หญิง 4,731 คน)

จำนวนบ้านที่รับผิดชอบ : 3,268  หลังคาเรือน  (  2,859  ครอบครัว)

จำนวนชุมชนที่ดูแล

 • จัดตั้ง :   4  ชุมชน ศูนย์สุขภาพชุมชน :   -  แห่ง
 • ไม่จัดตั้ง :    2 ชุมชน

จำนวนโรงเรียนที่รับผิดชอบ

 • โรงเรียนกรุงเทพมหานคร :  2  โรงเรียน
 • โรงเรียนรัฐบาล :   -  โรงเรียน
 • โรงเรียนเอกชน :  -  โรงเรียน

เขตพื้นที่รับผิดชอบ เขตจอมทอง แขวงบางขุนเทียนหมู่ 10, 11

สถานที่ตั้ง : เลขที่  33/3  หมู่1 ซอยวิสุทธิจิต  ถนนเอกชัย8  แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง  กทม.  10150

โทร : 02-415-7435

โทรสาร : 02-415-7435

สถานที่ใกล้เคียง :  วัดศาลาครืน

รถโดยสารประจำทาง :   สาย43,  120, 167, 544, รถสองแถวเล็ก

เว็บไซต์ของศูนย์บริการสาธารณสุข : -

อีเมล์ :

อื่น ๆ :

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

3.ศูนย์สาขาบางมด ที่ตั้ง  54/2  หมู่  9  ซ.วัดสีสุก  (จอมทอง 19) แขวงบางมด เขตจอมทอง

พื้นที่ตั้ง :  60  ตารางวา

พื้นที่รับผิดชอบ :9  ตารางกิโลเมตร

จำนวนประชากรตาม MOU สปสช.: 44,011  คน (ชาย 20,928 คน, หญิง 23,083 คน)

จำนวนบ้านที่รับผิดชอบ : 10,258  หลังคาเรือน  (  28,255  ครอบครัว)

จำนวนชุมชนที่ดูแล

 • จัดตั้ง :   4  ชุมชน ศูนย์สุขภาพชุมชน :   -  แห่ง
 • ไม่จัดตั้ง :    15 ชุมชน

จำนวนโรงเรียนที่รับผิดชอบ

 • โรงเรียนกรุงเทพมหานคร :  3  โรงเรียน
 • โรงเรียนรัฐบาล :   -  โรงเรียน
 • โรงเรียนเอกชน :  -  โรงเรียน

เขตพื้นที่รับผิดชอบ เขตจอมทอง แขวงบางมด หมู่9

สถานที่ตั้ง : เลขที่  54/2  หมู่9 แขวงบางมด เขตจอมทอง  กทม.  10150

โทร : 02-416-0999

โทรสาร : 02-416-0999

สถานที่ใกล้เคียง :  วัดสีสุก

รถโดยสารประจำทาง :   สาย68,  105, 140, 142, 147, 169, 414, ปอ.68, รถสองแถวเล็ก

เว็บไซต์ของศูนย์บริการสาธารณสุข : -

อีเมล์ :

อื่น ๆ :