กองการพยาบาลสาธารณสุข , กองการพยาบาลสาธารณสุข สํานักอนามัย , กองการพยาบาลสาธารณสุข สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร , พยาบาล , กองการพยาบาล


กองการพยาบาลสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร, Powered by Joomla!
เอกสารที่เกี่ยวกับแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ 07 มกราคม 2020 เวลา 15:24 น.

ตารางแสดงการกำหนดตัวชี้วัดสำนักอนามัย

           ลงสู่ระดับส่วนราชการประจำปี 2563

แผนปฏิบัติราชการประจำปี2563 สนอ.(191262)

                                                                         ข้อมูล ณ วันที่ 7 มกราคม 2563