กองการพยาบาลสาธารณสุข , กองการพยาบาลสาธารณสุข สํานักอนามัย , กองการพยาบาลสาธารณสุข สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร , พยาบาล , กองการพยาบาล


กองการพยาบาลสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร, Powered by Joomla!
รับสมัครงาน PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ 21 มกราคม 2020 เวลา 00:00 น.

            ประกาศรับสมัครงาน

        พนักงานช่วยงานด้านสารสนเทศ  1  ตำแหน่ง

       พนักงานช่วยงานด้านสาธารณสุข  1  ตำแหน่ง                    

 

                                                               ข้อมูล ณ วันที่ 21 มกราคม 2563