กองการพยาบาลสาธารณสุข , กองการพยาบาลสาธารณสุข สํานักอนามัย , กองการพยาบาลสาธารณสุข สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร , พยาบาล , กองการพยาบาล


กองการพยาบาลสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร, Powered by Joomla!
การประชุมพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 16 PDF พิมพ์ อีเมล
วันพุธที่ 02 ตุลาคม 2019 เวลา 12:30 น.

เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

พลิกโฉมวิชาชีพการพยาบาล สู่สุขภาวะถ้วนหน้าอย่างยั่งยืน

Transforming Nursing in a Disruptive World to Achieve Sustainable

Health For All

วันที่ 18 – 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานครคร

ข้อมูล ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2562