กองการพยาบาลสาธารณสุข , กองการพยาบาลสาธารณสุข สํานักอนามัย , กองการพยาบาลสาธารณสุข สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร , พยาบาล , กองการพยาบาล


กองการพยาบาลสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร, Powered by Joomla!
ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง PDF พิมพ์ อีเมล
ข้อมูลศูนย์บริการสาธารณสุข
วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2010 เวลา 13:26 น.

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

สำรวจข้อมูล ณ ตุลาคม 2556

เว็บไซต์ ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง

พื้นที่ตั้ง : 340  ตารางวา

พื้นที่รับผิดชอบ : 4.17 ตารางกิโลเมตร

จำนวนประชากรตาม MOU สปสช. : 67,340 คน (ชาย 31,577 คน, หญฺิง 35,763 คน)

จำนวนบ้านที่รับผิดชอบ : 25,520  หลังคาเรือน (29,991 ครอบครัว)

จำนวนชุมชนที่ดูแล

  • จัดตั้ง : 58 ชุมชน ศูนย์สุขภาพชุมชน : 12 แห่ง

จำนวนโรงเรียนที่รับผิดชอบ

  • โรงเรียนกรุงเทพมหานคร : 2 โรงเรียน
  • โรงเรียนรัฐบาล : 3 โรงเรียน
  • โรงเรียนเอกชน : 13 โรงเรียน

เขตพื้นที่รับผิดชอบ : เขตดินแดง แขวงดินแดง (บางส่วน)

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 4395  ถ.ประชาสงเคราะห์  เขตดินแดง  กรุงเทพมหานคร

โทร : 022461553

โทรสาร : 022461554

สถานที่ใกล้เคียง : โรงบำบัดน้ำเสีย, ศาลาว่าการ กทม.2

รถโดยสารประจำทาง : 12, 13, 36, 54, 98, 117, 36ก, ปอ.36, ปอ.204

ศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา : -

เว็บไซต์ของศูนย์บริการสาธารณสุข : -

อีเมล์ : -

อื่น ๆ : -