กองการพยาบาลสาธารณสุข , กองการพยาบาลสาธารณสุข สํานักอนามัย , กองการพยาบาลสาธารณสุข สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร , พยาบาล , กองการพยาบาล


กองการพยาบาลสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร, Powered by Joomla!
ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ PDF พิมพ์ อีเมล
วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2010 เวลา 13:26 น.

สำรวจข้อมูล ณ ตุลาคม 2556

เว็บไซต์ ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ

พื้นที่ตั้ง : 27-70 ตารางวา

พื้นที่รับผิดชอบ : 2.548 ตารางกิโลเมตร

จำนวนประชากรตาม MOU สปสช. : 31,830 คน (ชาย 15,931 คน, หญิง 15,899 คน)

จำนวนบ้านที่รับผิดชอบ : 9,677 หลังคาเรือน (4,838 ครอบครัว)

จำนวนชุมชนที่จัดตั้ง : 9 ชุมชน ศูนย์สุขภาพชุมชน : 5 แห่ง

จำนวนโรงเรียนที่รับผิดชอบ

  • โรงเรียนกรุงเทพมหานคร : 37 โรงเรียน
  • โรงเรียนรัฐบ2 โรงเรียน
  • โรงเรียนเอกชน :9 โรงเรียน

เขตพื้นที่รับผิดชอบ เขตพระนคร

  • แขวงวังบูรพาภิรมย์
  • แขวงพระบรมมหาราชวัง
  • แขวงเสาชิงช้า
  • แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ
  • แขวงสำราญราษฎร์
  • แขวงวัดราชบพิธ

สถานที่ตั้งของศูนย์บริการ : เลขที่ 3-5 ถ. เจริญกรุง วังบูรพาภิรมย์ พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

โทร : 022227874

โทรสาร : 022227874 ต่อ 31

สถานที่ใกล้เคียง : กรมการรักษาดินแดง, ส.สะพานมอญ, สวนสราญรมย์, สนามหลวง, วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

รถโดยสารประจำทาง : 1, 2, 6, 12, 25, 43, 47, 48, 60, ปอ.6, ปอ.507, ปอ.508

รถ

ศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา : -

เว็บไซต์ของศูนย์บริการสาธารณสุข : -

อีเมล์ :

อื่น ๆ :