กองการพยาบาลสาธารณสุข , กองการพยาบาลสาธารณสุข สํานักอนามัย , กองการพยาบาลสาธารณสุข สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร , พยาบาล , กองการพยาบาล


กองการพยาบาลสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร, Powered by Joomla!
ใบสมัคร CG ปี 2561 PDF พิมพ์ อีเมล
วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2017 เวลา 14:00 น.

                                                   ใบสมัครอบรม

โครงการ การพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเพื่อช่วยเหลืองานพยาบาลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ

ที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน ปี่งบประมาณ 256 (ระยะเวลาอบรม 11 วัน)

                                        ดาวน์โหลดเอกสาร