กองการพยาบาลสาธารณสุข , กองการพยาบาลสาธารณสุข สํานักอนามัย , กองการพยาบาลสาธารณสุข สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร , พยาบาล , กองการพยาบาล


กองการพยาบาลสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร, Powered by Joomla!
กำหนดการเข้าร่วมงานเกษียณ 2560 PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2017 เวลา 10:09 น.

"Millennium color in Memory night"
"ร้อยใจรัก มอบให้พี่ ณ ราตรีแห่งความทรงจำ"
งานเกษียณอายุราชการ ชมรมสายงานพยาบาล สานักอนามัย 2560
วันที่ 2-3 กันยายน 2560
ณ เดอะบลูม (The Bloom) เขาใหญ่


กำหนดการ  ดาวน์โหลด

รายชื่อขึ้นรถ กทม.1 คันที่ 1  ดาวน์โหลด

รายชื่อขึ้นรถ กทม.1 คันที่ 2  ดาวน์โหลด

รายชื่อขึ้นรถ กทม.2 คันที่ 1  ดาวน์โหลด

รายชื่อขึ้นรถ วัดธาตุทอง - กทม.2  ดาวน์โหลด

รายชื่อขึ้นรถ มีนบุรี  ดาวน์โหลด

รายชื่อผู้ที่เดินทางไปเอง  ดาวน์โหลด

(29 ส.ค. 2560)