กองการพยาบาลสาธารณสุข , กองการพยาบาลสาธารณสุข สํานักอนามัย , กองการพยาบาลสาธารณสุข สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร , พยาบาล , กองการพยาบาล


กองการพยาบาลสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร, Powered by Joomla!
พิธีมอบประกาศนียบัตรการอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยเหลือฉุกเฉินเบื้องต้น PDF พิมพ์ อีเมล
วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2017 เวลา 11:10 น.

กองการพยาบาลสาธารณสุข สำนักอนามัย
จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมอบรม
โครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ช่วยเหลือฉุกเฉินเบื้องต้น
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร
การอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ช่วยเหลือฉุกเฉินเบื้องต้นแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แก่ เจ้าพนักงานเทศกิจ พนักงานเทศกิจ
และผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่ประกอบพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพ จำนวน 486 คน ในวันที่ 22 สิงหาคม 2560
ณ ห้องรัชดาแกรนด์บอลลูม โรงแรมรัชดาซิตี้ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร