กองการพยาบาลสาธารณสุข , กองการพยาบาลสาธารณสุข สํานักอนามัย , กองการพยาบาลสาธารณสุข สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร , พยาบาล , กองการพยาบาล


กองการพยาบาลสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร, Powered by Joomla!
พิธีปิดการอบรมหลักสูตรบริหารพยาบาล(ด้านบริหารอนามัย) รุ่นที่17 PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ 08 สิงหาคม 2017 เวลา 11:58 น.

๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ท่านทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ เป็นประธาน
พิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการอบรมหลักสูตรบริหารการพยาบาล(ด้านบริหารอนามัย)
รุ่นที่ 17 โดย นายแพทย์ชวินทร์ ศิรินาค ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กล่าวรายงาน
พร้อมรองผู้อำนวยการสำนักอนามัย นายแพทย์สุนทร สุนทรชาติ และแขกผู้มีเกียรติจาก
สำนักงบประมาณ พยาบาลอาวุโสประจำศูนย์ประสานงาน ร่วมพิธีปิดการอบรม พร้อมชม
นิทรรศการจากเขาวงกต ผลงาน Class Project BMA Home Ward Referral Center
Service Plan ๔.๐ แผนการดูแล ๔ กลุ่มโรค มะเร็ง ไต ติดเตียง สมองเสื่อม
และนวัตกรรมกระเป๋ากระตุ้นคิด พิชิตความจำ เป็นนวัตกรรมดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมในชุมชน

(ข้อมูล ณ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐)