กองการพยาบาลสาธารณสุข , กองการพยาบาลสาธารณสุข สํานักอนามัย , กองการพยาบาลสาธารณสุข สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร , พยาบาล , กองการพยาบาล


กองการพยาบาลสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร, Powered by Joomla!
พิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้นำเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรม และนิทรรศการเขาวงกต PDF พิมพ์ อีเมล
วันพฤหัสบดีที่ 03 สิงหาคม 2017 เวลา 15:15 น.

๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ กองการพยาบาลสาธารณสุขได้มีการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ
แบบประคับประคองที่บ้าน โดย รองผอ.สนอ.นพ.สุนทร  สุนทรชาติ ให้เกียรติเป็นประธาน
เปิดการประชุมและมอบเกียรติบัตรแก่ผู้นำเสนอ ผลงานวิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งเป็นประธาน
เปิดนิทรรศการเขาวงกตและเยี่ยมชมผลงาน Class Project BMA Home Ward Referral
Center Service Plan ๔.๐ แผนการดูแล ๔ กลุ่มโรค มะเร็ง ไต ติดเตียง สมองเสื่อม
ต่อยอด Itemize ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์การดูแลเพิ่มเติม นวัตกรรมกระเป๋า กระตุ้นคิด
พิชิตความจำ สรรค์สร้างเป็นนวัตกรรมดูแลผู้ป่วยในชุมชนในการกระตุ้นป้องกันสมองเสื่อม
ซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยมีความจำที่ดีขึ้น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐)