กองการพยาบาลสาธารณสุข , กองการพยาบาลสาธารณสุข สํานักอนามัย , กองการพยาบาลสาธารณสุข สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร , พยาบาล , กองการพยาบาล


กองการพยาบาลสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร, Powered by Joomla!
เชิญร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ ผู้เกษียณอายุราชการ PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2017 เวลา 11:05 น.

"Millennium color in Memory night"

"ร้อยใจรัก มอบให้พี่ ณ ราตรีแห่งความทรงจำ"

งานเกษียณอายุราชการ ชมรมสายงานพยาบาล  สำนักอนามัย ๒๕๖๐

วันที่ ๒-๓ กันยายน ๒๕๖๐

ณ เดอะบลูม (The Bloom) เขาใหญ่

แจ้งชื่อผู้ประสงค์เข้าร่วมงาน พร้อมรายชื่อคู่นอน  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

(ลงข้อมูล ณ วันที่ ๑๓/๐๖/๒๕๖๐)